Forsinket med miljøkrav i legemiddelanbud

– Dette er et krevende nybrottsarbeid, erkjente Sykehusinnkjøps Laila Pagh-Skov til tilhørere fra hele legemiddelindustrien.

HOLDT INNLEGG: Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder i Sykehusinnkjøp HFs divisjon for legemidler, deltok nylig på et åpent møte om mi
HOLDT INNLEGG: Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder i Sykehusinnkjøp HFs divisjon for legemidler, deltok nylig på et åpent møte om miljø i anbudsutlysninger. Møtet var i regi av Legemiddelindustrien (LMI). (FOTO: LMI)

Sykehusinnkjøp må bruke mer tid enn først beregnet i å få på plass miljøkrav som tildelingskriterium hva gjelder legemiddelanbud.

– Etter råd fra juristene våre har vi valgt å bruke litt lengre tid. Vi håper på forståelse for at vi ikke rekker dette til anbudene i høst, sier Laila Pagh-Skov i Sykehusinnkjøp ifølge LMIs nettsider.

Miljø som tildelingskriterium med inntil 30 prosent vekting skulle opprinnelig bli innført fra og med kommende høst.

Men på det åpne møtet, i regi av LMI, redegjorde Pagh-Skov for at det grunnet forsinkelsene kun utlyses anbud med miljø som kvalifikasjonskrav fra høsten av. Dette for å få erfaringer til senere utforminger av tildelingskriterium.

Mye vanskeligere enn først antatt

Formålet med miljøkrav som tildelingskriterium er at potensielle leverandører, som kan dokumentere godt miljøarbeid i produksjonen, blir belønnet.

– Dette er et krevende nybrottsarbeid, og vi skal gjøre det sammen med dere, sa Pagh-Skov til forsamlingen.

– Jeg må være ærlig. Dette var mye vanskeligere enn jeg hadde trodd. Og vi har det samme målet; å lykkes med miljøkrav i anbudene, sa hun også.

Sykehusinnkjøp i bresjen

Leder i LMIs miljøgruppe, Morten Tanges fra Pfizer, mener at Norge – ved nettopp Sykehusinnkjøp – har en unik mulighet til å innta en internasjonal lederrolle i å rense ut legemidler, og dermed bekjempe et alvorlig miljø- og samfunnsproblem. Tangnes mener at ingen har kommet lengre på dette området enn Norge.

På spørsmål fra salen om det ville ta ett år eller fem år å få på plass miljø som tildelingskriterium, og ikke bare kvalifikasjonskrav, var svaret fra Pagh-Skov at vi er nærmere ett år enn fem.