G Travels oppbud påvirker ikke pasient- eller tjenestereiser

Reisebyrået G Travel Norge AS har i dag meldt oppbud, men tjenestene til spesialisthelsetjenesten ivaretas.


G Travel har nasjonal avtale på levering av reisebyråtjenester til spesialisthelsetjenesten. Disse tjenestene er flyttet til datterselskapene G Travel Alta, G Travel Trondheim og G Travel Østfold, etter at morselskapet G Travel Norge AS i dag begjærte oppbud.

Det betyr at pasientreisekontorene benytter systemene som før, og det samme gjør man for å bestille tjenestereiser.

Dersom pasientreisekontorene har spørsmål knyttet til denne saken, ta kontakt med:

Divisjonsdirektør Harald I. Johnsen, e-post: Harald.Johnsen@sykehusinnkjop.no, mobil: 979 68 880

eller avd. leder Hanna Udnæs Hoel, e-post: hanna.udnæs.hoel@sykehusinnkjop.no, mobil: 997 45 961