Helseforetakenes MS-seminar avlyses

Seminaret avlyses på grunn av situasjonen rundt Covid-19-pandemien. 

Årets MS-seminar skulle vært arrangert 28. mai på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.
 
Siden situasjonen rundt Covid-19-pandemien fortsatt er uoversiktlig, ville det være lite realistisk å ta fagfolk ut av tjeneste for å gjennomføre seminaret før sommeren.  Derfor velger Sykehusinnkjøp HF å avlyse arrangementet.