Helseforetakenes TNF BIO-seminar avlyses

På grunn av Covid 19-situasjonen og de nye restriksjonene Regjeringen innførte fra 3. januar, er vi dessverre nødt til å avlyse årets TNF BIO-seminar.


Arrangementet var planlagt som et heldigitalt seminar. Men for å få et kvalitetsmessig best mulig seminar over to dager, var det planlagt å få foredragsholderne til å delta fra et studio. Med de nye restriksjonene og den økende smitten, vil dette være vanskelig å gjennomføre. Derfor velger vi å avlyse årets seminar, som var planlagt gjennomført 20. og 21. januar.

Temaene som var satt opp i år vil være like aktuelle neste år, så vi håper flest mulig har mulighet til å delta da. Datoene har vi allerede holdt av, nemlig 26. og 27.januar 2022. Vi vil sammen med TNF BIO- spesialistgruppen vurdere om seminaret blir en samling på Thon Hotell Lillestrøm, eller om det blir digitalt.