Her kan du se presentasjonene fra Dialogkonferansen 2019

Presentasjonene fra Sykehusinnkjøps nylig avholdte dialogkonferanse er nå tilgjengelig.