HIV-anbefalinger offentliggjort

Sykehusinnkjøp HF offentliggjør anbefalingen av HIV-legemidler.

For første gang har Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, gjennomført et anbud på HIV-legemidler. Resultatene er nå klare, og anbefalingene legges nå ut på våre nettsider.

 Anbefalingen er arbeidet frem av en spesialistgruppe, som består av noen av Norges fremste fagfolk på hiv-feltet.

Spesialistgruppen har falt ned på en anbefaling, som innebærer et topillebehandling for pasientene. Behandlingen som nå anbefales holder minst like god kvalitet som den som gis i dag, og den har høy terskel mot resistens.

Sykehusinnkjøp estimerer en årlig besparelse på 65 millioner kroner når helseforetakene tar i bruk anbefalingen.