Høringsrunde om rutiner for enhetspriser

Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler, og prinsipper for rutiner for prisinformasjon fra arbeidsgruppen er klar. Rapporten er sendt ut på bred høring.

Nederst i artikkelen finner du høringssvarene som har kommet inn i saken. 

I mandatet ble arbeidsgruppen bedt om å beskrive hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon og på hvilken måte aktørene skal få denne informasjonen. Du kan lese mer om bakgrunnen for arbeidet i denne saken.

Arbeidsgruppen har levert en rapport om håndtering av enhetspriser og forslag til prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Rapporten kan du laste ned i sin helhet ved å klikke her (PDF). Nederst i denne saken ser du en lesbar visning av rapporten.

27. februar 2018 ba de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene om at Sykehusinnkjøp HF, på vegne av de fire regionale helseforetakene, sender rapporten på bred høring. I høringsbrevet (PDF) kan du lese mer om gjennomføring av høringsrunden, som skal håndteres av Sykehusinnkjøp HF. Høringsfrist er 1. juni 2018.

Høringsinstanser kan du se i dette dokumentet (excel-fil). Andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsinnspill.

Spørsmål til høringen kan rettes til rådgiver Iselin Dahlen Syversen (e-post). For pressehenvendelser, kontakt fungerende kommunikasjonsleder Aslak Ballari (e-post).

Klikk på firkanten nederst til høyre for å lese rapporten i fullskjermmodus.

Høringssvar

Norges farmaceutiske forening.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Norges farmaceutiske forening.pdfNorges farmaceutiske forening.pdfpdf140525
Helse Vest.PDFhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Helse Vest.PDFHelse Vest.PDFpdf272053
Norsk presseforbund.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Norsk presseforbund.pdfNorsk presseforbund.pdfpdf862290
Finnmarkssykehuset.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Finnmarkssykehuset.pdfFinnmarkssykehuset.pdfpdf53486
Diakonhjemmet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Diakonhjemmet.pdfDiakonhjemmet.pdfpdf171754
Helse Stavanger.PDFhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Helse Stavanger.PDFHelse Stavanger.PDFpdf785216
Oslo universitetssykehus.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Oslo universitetssykehus.pdfOslo universitetssykehus.pdfpdf302850
Folkehelseinstituttet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Folkehelseinstituttet.pdfFolkehelseinstituttet.pdfpdf320321
Vestre Viken.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Vestre Viken.pdfVestre Viken.pdfpdf378700
Norske_Sykehusfarmasøyters_Forening.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Norske_Sykehusfarmasøyters_Forening.pdfNorske_Sykehusfarmasøyters_Forening.pdfpdf259841
Legeforeningen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Legeforeningen.pdfLegeforeningen.pdfpdf261629
Justis og beredskapsdepartementet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Justis og beredskapsdepartementet.pdfJustis og beredskapsdepartementet.pdfpdf199984
Statens legemiddelverk - vedlegg.PDFhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Statens legemiddelverk - vedlegg.PDFStatens legemiddelverk - vedlegg.PDFpdf904117
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdfpdf1271487
St Olavs hospital.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/St Olavs hospital.pdfSt Olavs hospital.pdfpdf36316
Sykehusapotekene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Sykehusapotekene.pdfSykehusapotekene.pdfpdf203191
UIT - Det helsevitenskapelige fakultet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/UIT - Det helsevitenskapelige fakultet.pdfUIT - Det helsevitenskapelige fakultet.pdfpdf137429
Akershus universitetssykehus.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Akershus universitetssykehus.pdfAkershus universitetssykehus.pdfpdf279847
Statens legemiddelverk.PDFhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Statens legemiddelverk.PDFStatens legemiddelverk.PDFpdf100017
Diakonhjemmet vedlegg Jørgensen NORswitch Lancet 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Diakonhjemmet vedlegg Jørgensen NORswitch Lancet 2017.pdfDiakonhjemmet vedlegg Jørgensen NORswitch Lancet 2017.pdfpdf484903
Diakonhjemmet vedlegg Dörner et al ARD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Diakonhjemmet vedlegg Dörner et al ARD.pdfDiakonhjemmet vedlegg Dörner et al ARD.pdfpdf471122
Legemiddelindustrien.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Legemiddelindustrien.pdfLegemiddelindustrien.pdfpdf240119
Norsk Sykepleierforbund.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Norsk Sykepleierforbund.pdfNorsk Sykepleierforbund.pdfpdf164304
Helse Midt-Norge.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Helse Midt-Norge.pdfHelse Midt-Norge.pdfpdf224224
Apotekforeningen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Apotekforeningen.pdfApotekforeningen.pdfpdf1068092
Helse Bergen.PDFhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Helse Bergen.PDFHelse Bergen.PDFpdf249117
Helsedirektoratet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/Høringer/Høringsrunde om rutiner for enhetspriser/Helsedirektoratet.pdfHelsedirektoratet.pdfpdf454450