Høringsrunde om rutiner for enhetspriser

Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler, og prinsipper for rutiner for prisinformasjon fra arbeidsgruppen er klar. Rapporten sendes på bred høring.

​I mandatet ble arbeidsgruppen bedt om å beskrive hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon og på hvilken måte aktørene skal få denne informasjonen. Du kan lese mer om bakgrunnen for arbeidet i denne saken.

Arbeidsgruppen har levert en rapport om håndtering av enhetspriser og forslag til prinsipper for rutiner for prisinformasjon. Rapporten kan du laste ned i sin helhet ved å klikke her (PDF). Nederst i denne saken ser du en lesbar visning av rapporten.

27. februar 2018 ba de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene om at Sykehusinnkjøp HF, på vegne av de fire regionale helseforetakene, sender rapporten på bred høring. I høringsbrevet (PDF) kan du lese mer om gjennomføring av høringsrunden, som skal håndteres av Sykehusinnkjøp HF. Høringsfrist er 1. juni 2018.

Høringsinstanser kan du se i dette dokumentet (excel-fil). Andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsinnspill.

Spørsmål til høringen kan rettes til rådgiver Iselin Dahlen Syversen (e-post). For pressehenvendelser, kontakt kommunikasjonsleder Kjersti Lien (e-post).

Klikk på firkanten nederst til høyre for å lese rapporten i fullskjermmodus.