Informasjonsmøter om beredskap på legemidler

26. og 31. august ble første informasjonsmøte om styrking av Norges beredskap på legemidler avholdt.

Arbeidet er en del av et oppdrag Helse Vest RHF har fått av Helse- og omsorgsdepartementet, og har fått prosjektnavnet B180.  Oppdraget innebærer økning av buffer av legemidler på norsk jord til primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det er Sjukehusapoteka Vest som leder prosjektet, og prosjektleder er fagdirektør Christer Bakke Frantzen. Delprosjektleder for innkjøp av legemidler er avdelingsleder Nicolai Maric Bjørnæs i Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler.

Informasjonsmøtene vil omhandle innkjøp av legemidler til spesialisthelsetjenestens lager hos Alliance Healthcare Norge (AHN). B180 har som mål at lageret skal ha et nivå på inntil 6 måneders rullerende lager av kritiske legemidler.

Nærmere informasjon om prosjektet kan du se i opptaket fra møtet nederst.

Presentasjon fra det første møtet finner du her.

Denne saken blir oppdatert med svar på innsendte spørsmål, og med en engelsk versjon av presentasjon. 

Hovedinnholdet på begge informasjonsmøtene var det samme, mens det på det andre møtet ble gitt en informasjon om lukket legemiddelsløyfe. Videoer fra begge møtene finner du under. 

Video fra møte nummer en: 

 


Video fra møte nummer to (lukket legemiddelsløyfe):