Informasjonsmøte om beslutninger i Beslutningsforum

Sykehusinnkjøp inviterer til informasjonsmøte om to saker som ble besluttet i Beslutningsforum 22. juni 2020.

  • Sak 1 gjelder rammeverk for prisavtaler. Se informasjon på nye metoder.
  • Sak 2 gjelder retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser. Se informasjon på nye metoder.

Formålet med møtet er å gå igjennom hva beslutningene innebærer i praksis for legemiddelleverandører. Vi vil også gjennomgå de ulike elementene i håndboken, hvor retningslinjene for innføring er beskrevet nærmere, samt rammeverket for prisavtaler.

Informasjonsmøtet vil bli gjennomført som videomøte 24. september kl. 10-12.

Klikk her for å koble deg på.

Dette møtet blir også tilgjengeliggjort i opptak i etterkant.

Vi inviterer alle til å melde inn spørsmål og/eller temaer i forkant, og vil forsøke å belyse disse i møtet. Disse kan du sende inn via skjema under, eller klikke på lenka.

Frist for å sende spørsmål er torsdag 10. september kl. 10.

Vel møtt!