Innovativ anskaffelse sikrer mer tilpasset pasientbehandling

En ny måte å tenke på i anskaffelsesprosessen sikret flere produkter til bruk for pasienter med inkontinens.

Anskaffelsen det dreier seg om er sakral nevromodulasjon. Dette er en nervestimulator, som på mange måter fungerer som en pacemaker: 

Når nervesimulatoren blir satt inn i pasienten, sender den elektroniske signaler for å styre impulsene. På den måten kan man klare å holde på urin og avføring, i tilfeller der denne funksjonen kan være skadet eller ikke-fungerende.

Tidligere har det vært monopol på dette produktet, og ingen konkurranse. Tanken var derfor at man skulle lage en direkteavtale, og kun gjøre en intensjonskunngjøring på dette området for Helse Sør-Øst sommeren 2017.

Oppdaget ny leverandør

– I oppstartsfasen gjorde jeg en del undersøkelser for å se om det virkelig ikke fantes noen alternativer til produktet vi allerede brukte på norske sykehus. Da kom jeg over et amerikansk selskap, som faktisk hadde et konkurrerende produkt, forteller prosjektleder Erik Borge.

Han sendte så sine funn videre til fagpersonene på feltet, for en vurdering. Ingen av dem hadde heller hørt om den nye konkurrenten.

– Vi endte opp med å invitere leverandøren hit. Gjennom et samarbeid med selskapet Medivatus, som fasiliterer for nye leverandører inn mot det norske markedet, ble samarbeidet til, forteller Borge.

I november 2017 kom leverandøren på besøk, og presenterte produktet sitt. Fagpersonene syns også produktet så interessant ut, og dermed hadde man muligheter til å gå for en konkurranse fremfor en intensjonskunngjøring.

Livssykluskostnad over 20 år

For å kunne legge til rette for en så ny leverandør, måtte man stille krav som både sørget for faglig forsvarlighet, men som samtidig ga rom for at en leverandør uten lang erfaring, lange studier og dokumentasjon kunne levere tilbud.

– Vi brukte ganske mye tid sammen med juridiske ressurser for å se hvordan vi skulle forme denne anskaffelsen. Vi hadde én etablert monopolist, og én utfordrer. Vi landa på at kravene vi satt, måtte kunne oppfylles til tross for at de var ferske på markedet, forteller Borge.

I evalueringa endte man blant annet med å legge inn en livssyklus som skulle vise kostnaden over 20 år.

– Utfordrerproduktet er relativt likt det gamle, med samme type funksjon og prosedyre. Forskjellen er blant annet at denne er gjort oppladbar, og det betyr at implantatet i teorien kan sitte inne i 15-20 år, sammenlignet med dagens produkt som sitter inne i ca. 9 år. Når vi evaluerte med kostnaden over 20 år, ville det vise et mer riktig bilde av helheten, sier Borge.

Flere pasienter kan bruke stimulatoren

En av de andre forskjellene er at batteriet på produktet er mye mindre, og for små mennesker vil ikke dette produktet merkes like godt som en nervestimulator med stort batteri. I tillegg er den andre nervestimulatoren MR-kompatibel.

– Det betyr at også pasienter som jevnlig har behov for MR kan tilbys denne behandlingen. I dag får de nei, fordi man isåfall måtte operert nervestimulatoren ut i forkant av hver MR-undersøkelse, forteller Borge.

Nervestimulatoren Interstim 2

Dette er et av to produkter på avtale, nervestimulatoren fra Medtronic.

Nervestimulator Axonics, sakral nevromodulasjon.png

Dette er nervestimulatoren som er ny på norske sykehus, fra leverandøren Axonics.

Både gammel og ny leverandør leverte tilbud, og begge leverandører har fått avtale.

– Vi har signert en parallell rammeavtale uten prioritet. Det er behandlende lege som avgjør hvilket av produktene som er best egnet for den konkrete pasienten. Det er ulike fordeler og ulemper ved de to produktene, så det kan være ulikt fra pasient til pasient. Nå får hver enkelt et produkt som er best mulig tilpasset sin situasjon, forteller Borge.

Nå håper man at en utfordrer også kan bidra til utvikling på området.

– På dette produktet har det ikke vært så stor utvikling, sammenlignet med andre områder. Det vil også gi bedre behandling for pasienten i fremtida. Vi har oppnådd 10 prosent prisreduksjon denne gang, og vi har også håp om at det ved økt konkurranse blir økonomisk besparelse også fremover, sier Borge.

– Ønsker flere slike eksempler

I Sykehusinnkjøps vedtekter heter det seg at «Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

– Denne anskaffelsen viser tydelig at vi er på rett vei. Fra Sykehusinnkjøps side er det et tydelig uttalt ønske om at flere skal kunne inviteres inn i anbudskonkurranser, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad.

– Innovasjon er en viktig del av vårt oppdrag. Vi må derfor være flinke til å tenke innovativt både i forberedelser og gjennomføringa av våre anskaffelser. Dette er et godt eksempel på at det er mulig å legge til rette for innovasjon, til det beste for pasientene, sier han.