Invitasjon til nordisk anbud

28. september møtes representanter fra Norge, Danmark og Island i København.

Det inviteres herved til dialogmøte i København på en nordisk anskaffelse på legemiddelområdet.

Se vedlegg for invitasjon og mer informasjon:

Invitation to information and dialouge meeting HGA

List of Pharmaceuticals

Vi sees!