Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser

Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.

Helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby undertegner avtalen om felles forhandlinger om legemidler.

Urimelig høye priser på nye legemidler er en av de største utfordringene på legemiddelområdet i dag, både i Norge og internasjonalt. Helseminister Bent Høie har lenge sett med uro på prisutviklingen og har derfor tatt initiativ til et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler. 

I dag kunne Bent Høie og hans danske kollega Ellen Trane Nørby signere den nye intensjonsavtalen i København.

– Jeg er sikker på at avtalen som Danmark og Norge har inngått, vil styrke vår forhandlingsposisjon når det gjelder nye, svært dyre legemidler, sier Høie.

 

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev. Meld deg på her.