Ny e-postadresse for avdeling for Nye Metoder i divisjon legemidler

Bruk den nye adressen for henvendelser om nye legemidler og indikasjonsutvidelser som behandles i Nye Metoder.


Den nye adressen er nyelegemidler@sykehusinnkjop.no og skal brukes for henvendelser om nye legemidler og indikasjonsutvidelser og forhandlinger om pris på legemidler.

Med dette skal vi unngå forsinkelser ved mottak av post og sikre at henvendelsene kommer direkte til avdeling for Nye Metoder i divisjon legemidler.