Ny e-postadresse for avtaleforvaltning i divisjon legemidler

Bruk den nye adressen for henvendelser vedr avtaler inngått av divisjon legemidler.

Den nye adressen er avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no og skal brukes for henvendelser vedrørende avtaler som allerede er inngått med divisjonen. Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen.

Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.