Nye anbefalinger for hiv-legemidler klare

Fra 1. desember gjelder nye anbefalinger for hiv-legemidler. I den nye anbefalingen vil alle nye legemidler være tilgjengelig for norske pasienter. 

Torsdag 21. november gjennomførte Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes hiv-seminar. Der ble resultatene for årets anbud presentert.

Nederst i saken finner du også videoer av foredragene som ble holdt under seminaret. 

Anbefalingen er utarbeidet av en spesialistgruppe bestående noen av de fremste fagfolkene innen hiv-området i Norge. I tillegg har en brukerrepresentant fra Oslo Universitetssykehus HF (OUS) deltatt i deler av arbeidet i spesialistgruppen.

Følgende anbefalinger ble gitt:

  1. valg:  Raltegravir (Isentress, 600 / 400 mg) + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
  2. valg:  Raltegravir (Isentress, 600 / 400 mg) + Abakavir/lamivudin Mylan
  3. valg:  Dolutegravir/abakavir/lamivudin (Triumeq)
  4. valg:  Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
  5. valg:  Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) + Abacavir/lamivudin Mylan
  6. valg:  Biktegravir/emtricitabin/TAF (Biktarvy)

Les hele anbefalingen her

Gode behandlinger tilgjengelig

De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Dette innebærer at helseforetakene skal følge prioriteringene som er foreslått, dersom det ikke ligger medisinske grunner for å velge annerledes.

asbjorn ellingsen.jpg

Overlege Asbjørn Ellingsen, St Olav hospital, og medlem i spesialistgruppen for hiv-medisiner.

- Dette vil gi norske hiv-pasienter tilgang på alle hiv-medisinene som er på markedet og som er i henhold til de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv. Hovedsakelig anbefaler vi helseforetakene å følge rangeringen i anbefalingen, men behandlende lege skal alltid gjøre en vurdering av hvilken behandling som er egnet for hver enkelt pasient, forklarer overlege Asbjørn Ellingsen, St Olav hospital, og medlem i spesialistgruppen for hiv-medisiner.

- Første og andrevalget er behandlinger hvor pasientene daglig må ta tre piller. For noen vil dette være en utfordring, for disse vil det da finnes gode alternativer, legger han til.

Betydelige besparelser

I fjor var første gang Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler kjørte en anskaffelse av hiv-medisiner på vegne av helseforetakene. Det første anbudet ga helseforetakene en årlig besparelse på 100 millioner kroner. Etter årets anbud er det potensiale for en ytterligere besparelse på 50 millioner.

Den forebyggende medisinen PrEP (Pre-eksposisjonsprofylakse) er i år for andre gang tatt med i en anbefaling. Videre er også PEP (Posteksposisjonsprofylakse) med i anbefalingen.

- Vi har gjennom anbudet klart å få ned prisnivået på disse behandlingene betydelig. Dette er en gledelig utvikling, sier Asbjørn Ellingsen.

Følgende leverandører er valgt:

Posteksposisjonsprofylakse (PEP):

  • Raltegravir (Isentress, 600mg) + Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan
Pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP):
  •  Emtricitabine/tenofovir disoproxil Mylan

Videoer og presentasjoner fra seminaret

Sykehusinnkjøp vil etter legemiddelseminarene legge ut video av de fleste foredragene som holdes der. Under finner du videoer fra årets hiv-seminar. Klikk på de blå titlene under for å komme til videoene. 

Presentasjon av årets anbudsresulteter, uten priser, ved Asbjørn overlege Asbjørn Ellingsen, St Olav hospital, og medlem i spesialistgruppen for hiv-medisiner.

 

Påvirker PrEP-bruk SOI-forekomsten? Overlege Frank Pettersen, OUS HF, Ullevål/Olafia klinikken.

 


Resistens problematikk. Overlege Vidar Ormaasen, OUS HF, Ullevål.

 


Skifte av hivmedisiner i praksis. Erfaringer fra Ullevål. Overlege Bente Bergersen, OUS HF, Ullevål.

 


Status for Sykehusinnkjøp HF, hva er nytt og hva jobber vi med. Innkjøpsdirektør Bente Hayes, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS).

Beklager dårlig lyd på dette innslaget. 

 


Forebyggelse og behandling af hiv: lægevidenskab og folkesundhedspolitik. Professor Jens Lundgren, CHIP @ infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet.

Beklager dårlig lyd på dette innslaget. 

 

Hvordan gikk det med det første anbudet på hiv-legemidler? Rådgiver Aase-Britt Holmboe, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS).

Beklager dårlig lyd på dette innslaget.