Nye medlemmer i styret

De ansatte i Sykehusinnkjøp HF har valgt tre nye personer, som skal representere dem i foretakets styre.

Valget av ansatte-representanter ble gjennomført nylig, for perioden 6. juni 2018 til og med 5. juni 2020. Følgende representanter ble valgt:

Medlemmer:

 • Hilde Christin Eiken, divisjon vest
 • Jonas Ghanizadeh, divisjon nasjonale tjenester
 • Silje Graue Lerøy, divisjon vest

Varamedlemmer:

 1. Odd Hilt, divisjon sør-øst
 2. Magne André Karlsen, divisjon vest
 3. Guro Bøhm, divisjon legemidler/sør-øst

Dermed blir Sykehusinnkjøp HF sitt styre å bestå av følgende faste medlemmer fremover:

 • Per Karlsen (styreleder)
 • Nils Fredrik Wisløff (nestleder)
 • Ingerid Gunnerød (medlem) 
 • Ann Elisabeth Rødvei (medlem) 
 • Hilde Christin Eiken (medlem, ansatterepresentant) 
 • Jonas Ghanizadeh (medlem, ansatterepresentant) 
 • Silje Graue Lerøy (medlem, ansatterepresentant)