Pipelinemøter 2022

Datoer for pipelinemøter i 2022 er nå satt.

For tiden er det Sykehusinnkjøp som inviterer til pipelinemøter​ ansvaret  hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge i løpet av de neste to til tre årene. Sammen med Sykehusinnkjøp inviteres Legemiddelverket til å stille med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

Pipelinemøter vil gjennomføres på følgende datoer i 2022:

For detaljer om møtene​ se her​.​​

Påmelding

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med oss på pipeline@sykehusinnkjop.no.