Pipelinemøter 2022

Datoer for pipelinemøter i 2022 er nå satt.

Sykehusinnkjøp overtok i 2021​ ansvaret for gjennomførin​gen av pipelinemøter hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge i løpet av de neste to til tre årene. Sammen med Sykehusinnkjøp deltar Legemiddelverket på møtene med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

Pipelinemøter vil gjennomføres på følgende datoer i 2022:

  • ​Tirsdag 8. februar
  • Tirsdag 10. mai
  • Tirsdag 13. september
  • Tirsdag 15. november​​​ (fullbooket)
For detaljer om møtene​ se her​.​​

Påmelding

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med oss på pipeline@sykehusinnkjop.no.