Presentasjoner fra dialogkonferansen

Her kan du se presentasjonene fra Sykehusinnkjøp sin første dialogkonferanse.