Samarbeid ga suksess i ambulansebåtanskaffelse

Erfaringsdeling og bruk av riktig kompetanse bidro at anskaffelsen av Helse Fonnas nye ambulansebåt «Rosedoktoren» ble en suksess. 

Den nye ambulansebåten "Rosedoktoren" i Helse Fonna
Den nye ambulansebåten Rosedoktoren, som ble sjøsatt første april.

Første april ble ambulansebåten «Rosedoktoren» sjøsatt i Sunnhordaland. Helse Fonnas ambulansebåt er den ambulansebåtensom gjennomfører aller flest oppdrag i landet, og Sykehusinnkjøp HF divisjon vest var de som hjalp helseforetaket anskaffe båten.

Prosjektmedlem med maritim erfaring

Å anskaffe ambulansebåter er utfordrende, fordi det krever bred kunnskap, både om prehospitale tjenester og om drift av båt, ofte i utfordrende farvann. Derfor var det en viktig suksessfaktor for Sykehusinnkjøp å knytte til seg riktig kompetanse i anskaffelsen.

– Et av medlemmene vi har hatt med i prosjektgruppa jobber i dag som ambulansearbeider, men har fra tidligere maritim erfaring. Denne kunnskapen har vært svært nyttig. Ellers på sykehusene er det mange som har kunnskap om hvordan ambulansebåten skal innredes, og funksjonelle krav som skal stilles, men færre som kan noe om maritime krav, forteller prosjektleder Kristian Grunnaleite i Sykehusinnkjøp HF.

Ambulansebåten

«Rosedoktoren»

Samarbeid med Sjøfartsdirektoratet

I tillegg til å hente inn maritim kompetanse i prosjektgruppa, har man gjennom anskaffelsen hatt tett kontakt med Sjøfartsdirektoratet, som er den statlige fagmyndigheten for skipsfart.

– De har vært veldig behjelpelige, og vi har nærmest hatt en fri linje inn til dem, forteller prosjektlederen.

«Norges mest funksjonelle»

Og resultatet er at innbyggerne i Sunnhordaland nå får det som omtales som Norges mest funksjonelle ambulansebåt. Båten er bygd for å være fremtidsrettet når det gjelder pasientbehandling, universell utforming og HMS.

– Blant annet har båten en hydraulisk anordning for i land og påstigning, som gjør at ambulansepersonellet aldri skal trenge å trille en båre i oppover eller nedover helning, uavhengig av vannstanden, forteller Grunnaleite.

Båre i ambulansebåten

Båten har fremtidsrettede løsninger ombord.

Deler erfaringer

Sykehusinnkjøp HF har i år hatt flere ambulansebåtanskaffelser i innkjøpsplanen. I tillegg til anskaffelsen som nå er gjennomført på Vestlandet, pågår flere anskaffelser i Nord-Norge.

En viktig grunn til at Sykehusinnkjøp HF ble opprettet, var at anskaffelsesmiljøene i de forskjellige helseregionene skulle samarbeide bedre og dele erfaringer.

I kompliserte ambulansebåtanskaffelse ser man både behov for samarbeid, og viktigheten av å utveksle erfaringer.

– Vi har delt våre erfaringer med de som har jobbet med tilsvarende ambulansebåtanskaffelser i nord. Blant annet har vi utvekslet konkurransegrunnlagene vi har laget til de ulike konkurransene, slik at vi kunne plukke med oss de bra tingene som ble gjort av de andre. Når vi nå jobber i samme foretak, ser vi at terskelen for slikt samarbeid har blitt lavere, forteller Grunnaleite.

Folk studerer innredning i ambulansebåten

Innredning i ambulansebåten "Rosedoktoren" studeres ved sjøsetting.

Gode tilbakemeldinger

Avdelingsleder for støttetjenester og administrative kjøp i divisjon vest, Julie Rinde, understreker at man også internt har lært mye av nettopp denne anskaffelsen.

– Vi har lært mye underveis i prosessen som vi tar med oss inn i arbeidet med nye anskaffelser på området. Vi er veldig fornøyd med resultatet av anskaffelsen, i det ligger det at personellet som skal bruke båten og er nærmest driften har uttrykt at de er godt fornøyd med sluttproduktet. Vi mener også at vi har fått til en god kommersiell avtale, sier hun

Rinde sier at man også har fått gode tilbakemeldinger fra Helse Fonna etter at «Rosedoktoren» ble en realitet.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger underveis i arbeidet. Det har vært en lang prosess fra vi lyste ut konkurransen til vi kunne tildele kontrakten til dagens leverandør, men vi opplever at samarbeidet med helseforetaket har vært godt og at vi har hatt tillit, sier hun.