Se foredragene fra helseforetakenes hepatittseminar

Dersom du gikk glipp av helseforetakenes hepatittseminar, kan du nå se foredragene i opptak på Sykehusinnkjøps nettside. 

hepatittseminar 2021.jpg

Olav Dalgard, professor ved Akershus Universitetssykehus HF og postdoc Håvard Midgard, gastromedisinsk avdeling OUS HF ledet helseforetakenes hepatittseminar 2021.

Onsdag 17. mars arrangerte Sykehusinnkjøp årets anbudsseminar for hepatittlegemidler. På grunn av smittesituasjonen rundt Covid-19 ble årets seminar et rent digitalt arrangement. 

Under finner du videoer av de faglige foredragene som ble avhold under seminaret. Hvis du klikker på overskriften for det aktuelle foredraget du ønsker å se, åpner det seg en videorute som du kan spille av. Har du problemer med å åpne videoen i full skjerm, kan du klikke på "Se den på Youtube"-lenken nede i venstre hjørne på videoen. Hvis du ønsker å se hele arrangementet som helhet, kan du følge denne lenken. 

Du vil ikke finne presentasjonen av årets anbefalinger, siden disse inneholder prisinformasjon om de enkelte legemidlene. Anbefalingen uten priser er derimot å finne her.

Velkommen

Ved møteleder Olav Dalgard, professor ved Akershus Universitetssykehus HF og  postdoc Håvard Midgard, gastromedisinsk avdeling OUS HF

 


The Egyptian HCV elimination program

Ved professor Imam Waked, National Liver Institute Shebeen El-Kom, Egypt

 

Future therapy of hepatitis D

Ved professor Heiner Wedemeyer, Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology Hannover Medical School

Presentasjonen som PDF

 

Kan personer med kronisk hepatitt B bli friske hvis de slutter med medisin?

Ved overlege Asgeir Johannessen, Sykehuset i Vestfold og UiO

 

Gatenær behandling gjennom 7 år 

Ved sykepleier Øystein Sager Backe, Prindsens mottakssenter

Presentasjonen som PDF

 

Hepatittbussen - brukerdrevet turnévirksomhet 

Ved brukerrepresentant Ronny Bjørnstad ProLAR

Presentasjonen som PDF

 

OPPORTUNI-C: umiddelbar behandling av pasienter innlagt i sykehus 

Ved postdoc Håvard Midgard, gastromedisinsk avdeling OUS HF

Presentasjonen som PDF

 

Erfaringsutveksling ved lavterskel behandling ved rusmisbruk 

Ved postdoc Håvard Midgaard, OUS, Professor Olav Dalgaard AHUS, brukerrepresentant Ronny Bjørnstad, ProLAR og sykepleier Øystein Sager Backe, Prindsens mottakssenter.

 

Avslutning