Se informasjonsmøte om beslutninger i Beslutningsforum

24. september arrangerte Sykehusinnkjøp informasjonsmøte om to saker som ble besluttet i Beslutningsforum 22. juni 2020. Her kan du se møtet i opptak. 


Her følger også presentasjonen som ble gjennomgått i møtet. I tillegg finner du Q&A-ark, med svar på spørsmålene som ble stilt i forbindelse med møtet: 

Q&A Rammeverk - prisavtaler

Q&A Retningslinjer - innføring - håndbok

Videoen fra møtet ligger under i to deler: 

 


 


Hvis du har problemer med å se videoene i fullskjermsvisning, kan du åpne dem direkte i Youtube her og her