Se TNF BIO- og hepatittseminarene i opptak her

Nylig arrangerte Sykehusinnkjøp anbudsseminarer for TNF BIO- og hepatitt-legemidler i Oslo.

Sykehusinnkjøp HF viste anbudsseminarene for legemidler direkte på våre nettsider.

TNF BIO

Mandag 7. og tirsdag 8. januar ble anbudsseminaret for TNF BIO-legemidler arrangert.

Her kan du laste ned powerpointpresentasjonene fra seminaret:

I de neste to videorutene under kan du se seminarene i opptak:

Dag 1:


Programpunkter fra dag 1:

(Klikk på tidsangivelsene for å komme rett til programpunktet).

00:15:48 – Velkommen ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm.

00:19:59 – Presentasjon av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, ved innkjøpsdirektør Bente Hayes.

00:40:00 – Sykehusinnkjøp HFs legemiddelstrategi, ved
seniorrådgiver Pål Rydstrøm.

00:49:00 – Innledning, ved møteleder og overlege Gustav Lehne.

00:51:40 – Immunologi ved inflammatorisk hudsykdom, ved PhD Øystein Sandanger, OUS

01:12:20 – Resistens mot biologisk behandling ved IBD - mekanismer og klinikk. Professor Jon Florholmen, UNN

01:32:52 – Riktig behandlingsvalg til rette tid – hvem skal ha biologisk behandling? Et nytt prognostisk verktøy ved UC debut. PhD Rasmus Goll, UNN

01:52:18 – Biologisk immundempende behandling og kreft.
Professor Bjørn Moum, OUS

02:17:03 – Del 1 av 2: Immunterapi ved cancer. Overlege/forskningsgruppeleder ved OUS og professor II ved UiO, Åslaug Helland.

02:40:13 – Del 2 av 2: Immunterapi ved cancer. Overlege/forskningsgruppeleder ved OUS og professor II ved UiO, Åslaug Helland.

03:25:08 – How can the nocebo effect be reduced by switching from reference to biosimilar product - the importance of a communication strategy. Prof. dr. Frank van den Hoogen, Medical Faculty of the Radboud University.

03:54:40 – The Danish experience on switching from originator to biosimilars for non-medical reasons including subsequent back-switching. Professor, overlege Merete Lund Hetland, Københavns Universitet

04:21:18 – Switching between biologicals; exemplified by the Leuven inflixi-ada switch study. Professor/overlege Jørgen Jahnsen, AHUS.

04:43:20 – Nor-DMARD medikamentoverlevelse.
Avdelingssjef/professor Tore Kvien, Diakonhjemmet sykehus

05:05:07 – Paneldiskusjon

Dag 2:

 

Programpunkter fra dag 2:

(Klikk på tidsangivelsene for å komme rett til programpunktet).

00:00:15 – Velkommen tilbake, og avspilling av NRK Dagsnytt-innslag fra og om TNF BIO-seminaret, ved seniorrådgiver Pål Rydstrøm og overlege Gustav Lehne.

00:03:56 – TFG; ny finansiering – hvorfor og hva er det. Seniorrådgiver Guri Snøfugl, avdeling finansiering, Helsedirektoratet.

00:36:23 – Nytt fra Statens legemiddelverk. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

Mer detaljer rundt programmet finner du her.

Hepatitt

Onsdag 9. januar ble anbudsseminaret for hepatittlegemidler arrangert. Se seminaret i opptak nedenfor:Programpunkter:

(Klikk på tidsangivelsene for å komme rett til programpunktet i videospilleren):

00:21:43 – Velkommen, ved seminarleder Kristian Bjøro. 

00:25:24 – Administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

00:29:28 – Aktuelt fra Sykehusinnkjøp HF, Aktuelt fra LIS. Rådgiver Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS).

00:37:37 – Hepatitt på Island. Professor Magnus Gottfredsson, National University Hospital of Iceland, Reykjavík.

01:46:51– Strategi for utrydding av HCV? Helse og omsorgsdepartementet.

02:02:00 – HCV handlingsplan i Oslo. Lege Kjersti Ulstein, Oslo kommune.

02:24:55 – NHS model for hepatitis C tender. Professor Graham Foster, Hepatology at Queen Mary University of London and the clinical lead for hepatology at Barts Health. (NB! Siste halvdel av professor Fosters fremlegg er ikke i opptaket, da han ba om at det ikke skulle gjøres opptak av).

02:50:04 – Paneldebatt: Erradication of HCV

04:21:45 – Erfaringer fra HCV-behandling i 2017 - 2018 ved AHUS og Haukeland. Professor Olav Dalgård, AHUS, og overlege Rafael Alexander Modahl Leiva, Helse Bergen HF.

04:46:45 – Hepatittbussen. Daglig leder Ronny Bjørnstad, proLAR.

04:59:30 – Resistenstesting ved HCV. Professor emeritus Tore Jarl Gutteberg, UNN.