Sykehusinnkjøp arrangerer Dialogkonferansen 2019

Sykehusinnkjøp ønsker for andre året på rad leverandører og samarbeidspartnere velkommen til en dialogkonferanse.


Dialogkonferansen 2019.

Dialogkonferansen 2019.

Dette skjer på Scandic Holmenkollen Park  2.og 3.april 2019.

Sykehusinnkjøp arrangerte mars 2018 den første dialogkonferansen. Evalueringen fra de ca. 500 påmeldte på konkurransen, viste at nyvinningen ble veldig godt tatt imot og at det var et ønske om å gjøre dette til en fast møteplass.

2019-konferansen er flyttet fra Gardermoen til Scandic Holmenkollen Park, men vil inneholde de samme elementene som sist; plenumsamlinger, kategorisamlinger og en-til-en møter. Det er syv kategorier som er plukket ut til å være spesielt vektlagt. Dette er: Legemidler, medisinsk teknisk utstyr, medisinske forbruksvarer, laboratorieprodukter- og utstyr, kirurgiske produkter, IKT og pasientreiser (taxi).

Program og påmelding vil legges ut på Sykehusinnkjøps nettsider i løpet av januar 2019.