Sykehusinnkjøp har fått oppdragsdokument for 2019

Kvart år får føretaket oppdrag frå eigarane. No har årets oppdrag kome. 

Oppdragsdokumentet blir vedteke av dei fire regionale helseføretaka i føretaksmøtet kvart år, og er retningsgivande for Sjukehusinnkjøp det gjeldande året.