Sykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyr

Selskaper hevder Sykehusinnkjøp HF har godkjent smittevernutstyr de tilbyr ulike kunder. Dette stemmer ikke.


Sykehusinnkjøp HF er kjent med at flere selskaper i disse dager aktivt tilbyr medisinsk utstyr direkte til kunder. I noen tilfeller fremsettes det påstander om at leverandøren eller produktet er godkjent eller på andre måter kvalitetssikret av Sykehusinnkjøp HF. Dette er feil da Sykehusinnkjøp HF ikke har en slik godkjenningsordning.

Om dere har mottatt tilbud med henvisning til Sykehusinnkjøp HF, ber vi dere kontakte Sykehusinnkjøp på e-post: krisestab@sykehusinnkjop.no.