Tettere nordisk samarbeid om legemidler

De nordiske landene er nå i ferd med å videreutvikle en felles strategi for hvordan man i fellesskap kan sikre tilgangen på legemidler. 

​​​I de syv årene Nordisk legemiddelforum har eksistert, har man gjennomført to felles nordiske anbud innen legemiddelfeltet. Gjennom disse årene har helseministrene i Norge og Danmark, og senere også Island, inngått en felles nordisk avtale om felles anskaffelser og prisforhandlinger.

English​ version​​
​Gjennom avtalen skal landene samarbeide, dele kunnskap og inspirere hverandre til nye løsninger på områder som nye legemidler, bærekraft, horisontskanning, produksjon og forsyningssikkerhet.

Nå blir samarbeidet enda tettere gjennom en felles nordisk strategi. Denne skal peke ut retningen for det fremtidige samarbeidet Nordisk legemiddelforum.

– Ingen av oss hadde nok trodd at vi skulle nå så langt som vi har gjort på få år. Men alle landene har hatt en vilie til å finne løsninger på våre felles utfordringer, et globalisert marked der forsyningssikkerheten blir stadig mer usikker, og hvor nye legemidler blir stadig dyrere. Den enorme kunnskapen og erfaringen vi har med oss fra hvert enkelt land, i tillegg til det vi har utviklet sammen, skal vi nå bruke til å styrke det nordiske og internasjonale samarbeidet enda mer, sier Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Felles strategi for fem land

Men hva ønsker vi egentlig å oppnå med en felles nordisk strategi på dette området?

Dette svarer Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør for legemidler i sykehusinnkjøp HF.

– Jeg håper at vi med nordisk samarbeid vil oppnå enda bedre resultater enn vi kunne oppnådd individuelt. Vi må utnytte det faktum at vi kan ha både felles prisforhandlinger med leverandører, og felles innkjøp av legemidler. Og sammen skal vi finne løsninger på utfordringene rundt miljø og bærekraft, sier han.

Det er ikke bare utfordringene landene også har felles, men også mulighetene. Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark har alle utfordringer, både med leveringssikkerthet og med å sikre seg best mulig priser på nye, dyre medisiner.

– Vi jobber på litt forskjellige måter i de ulike landene, og det kan derfor være forskjellige nasjonale løsninger. Likevel  har vi stor nytte av å  diskutere med hverandre. Og med en felles strategi kan vi prioritere og sikre at vi jobber i samme retning, sier Tommy Juhl Nielsen.

Felles nordisk stemme

Men med bredere samarbeid risikerer vi å skape mer byråkrati?

– Nei. Når vi nå utvider vårt nordiske samarbeid til å omfatte en felles strategi, handler det om å sette en felles retning som vi er enige om, slik at vi trekker i samme retning.  Vi bør ikke bygge et system som gjør det tyngre å navigere, men et system som gjør det enklere å sikre løsninger i et område som er svært komplekst, sier Flemming Sonne.

En ting er styrket nordisk samarbeid.  Men har den felles strategien også betydning for det europeiske samarbeidet?

– Nå må vi først bli helt samstemte internt i Norden. Men det er ingen tvil om at vi i Norden mener at vi har gode og holdbare løsninger for å kunne sikre tilbudet av medisiner, og oppnå økonomisk fordelaktige priser. Vi håper også å bidra med våre erfaringer for å gjøre EU til et enda sterkere marked for kjøp av sykehusmedisiner, sier Tommy Juhl Nielsen.

Nordisk legemiddelforum håper å kunne ha en felles strategi ferdig før sommeren. ​