Tilbakebetaling av betalte flybilletter

Mange har avbestilt reiser, og venter på å få tilbakebetalt utlegg for flybilletter. Dette skal gjøres av flyselskapene. 

Helseforetakenes leverandør av reisebyråtjenester, G Travel, får for tiden mange henvendelser fra ansatte som har avbestilt flyreiser, eller som opplever at disse blir kansellert. Hos flere flyselskap har det vært lang ventetid på å få refundert betalte flyreiser.

Også når reisene er bestilt via G Travel, er det flyselskapene selv som gjennomfører tilbakebetalingen direkte til den reisende. Dermed har ikke reisebyrået mulighet til å bistå de som etterlyser pengene de har betalt for disse flyreisene.

For helseforetaksansatte som har utestående beløp hos flyselskapene, anbefaler Sykehusinnkjøp at tar opp saken med det helseforetak dere jobber for. I det enkelte foretak kan man da se på muligheten for reiseforskudd eller andre løsninger.