Tilbakebetaling av ubenyttede flybilletter

G Travel jobber fortsatt med refusjon.

Reisebyrået G Travel jobber fortsatt med å få refundert ubenyttede flybilletter fortløpende, og så snart som mulig. Utfordringen for G Travel er at de er avhengig av å få refusjon fra flyselskapene før de kan refundere videre.

Alle refusjonskrav skal rettes til G Travel som retter kravet videre mot flyselskapene. 

I perioden fra mars 2020 og fram til i dag har flyselskapene hatt forskjellige rutiner for refusjon. I lange perioder har reisebyråene vært nødt til å søke manuelt, noe som forlenger refusjonsprosessen betydelig og med inntil 12 måneder. Andre perioder har flyselskapene refundert automatisk, etter påbud fra offentlige myndigheter. Derfor kan en oppleve at reiser som skulle vært gjennomført de siste månedene er refundert, mens reiser som skulle vært gjennomført tidligere fortsatt ikke er refundert. 

For helseforetaksansatte som har utestående beløp hos flyselskapene, anbefaler Sykehusinnkjøp at saken tas opp med det helseforetak dere jobber for. I det enkelte foretak kan man da se på muligheten for reiseforskudd eller andre løsninger.