Vi inviterer leverandører til dialog om felles nordiske anbud

Norge, Danmark og Island er i ferd med å utarbeide de neste felles nordiske anbudene på legemidler. Sammen med våre nordiske kolleger inviterer vi nå leverandører til informasjonsmøte om kriterier i kommende anbud.

English version 

Våren 2019 lyste vi ut de første felles nordiske anbudene. Etter gode erfaringer med disse anbudene, går vi nå i gang å lyser ut det neste felles nordiske anbudet våren 2021.

Etter gode erfaringer med å involvere leverandørene i arbeidet med å utarbeide anbudene, gjentar vi dette nå.

Vi inviterer derfor våre leverandører til et virtuelt orienteringsmøte, hvor vi vil presentere våre tanker om endringer i anbudet, ikke minst kriterier for å vinne anbudet vårt. Denne gangen vil vi evaluere tilbudene basert på en rekke kvalitative kriterier som blant annet miljø.

Vi ønsker å avholde orienteringsmøtet innen midten av desember 2020, og vi forventer at det vil vare en time. 

Ønske o​​​m nye leverandører

Etter orienteringen vil vi holde korte, individuelle dialogmøter i de tre landene med potensielle leverandører av legemidler  som vil bli lyst ut, eller lyst ut på nytt. Vi planlegger å holde dialogmøter i løpet av desember 2020 og januar 2021.

På dialogmøtet vil vi invitere leverandørene som har eller tidligere har hatt markedsføringstillatelse for medisinene vi planlegger å lyse ut, eller lyse ut på nytt.

Vi har identifisert følgende potensielle leverandører som vi planlegger å holde individuelle dialogmøter med:

 • B. Braun Medical
 • FrostPharma
 • Fresenius Kabi
 • Karo Pharma
 • Krka
 • MIP Pharma
 • Mylan
 • Navamedic
 • Orion
 • Panpharma Nordic AS
 • Pfizer
 • Roche
 • Sandoz
 • Stragen Nordic
 • Stada
 • SUN Europe
 • Teva
 •  Viatris

Leverandører som kanskje ikke er nevnt her, og som er interessert i å levere tilbud på vårt felles nordiske anbud, er hjertelig velkommen til å kontakte oss via e-post udbud@amgros.dk.