Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes på sykehusinnkjop.no.

Om våre nettsider

www.sykehusinnkjop.no utvikles i tett samarbeid med de andre sykehusene i Norge. Sammen utvikler vi ny funksjonalitet, design og oppbyggingen av innholdet slik at det skal være tilgjengelig for brukerne. Vi samarbeider også med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett som forvalter og drifter den tekniske løsningen.

Ansvar

Dataansvarlig er Sykehusinnkjøp HF.

Databehandler er Norsk Helsenett SF (NHN). (Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger)
Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

E-post

Du har mulighet til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Dersom du sender en e-post til oss vil e-postadressen din og personopplysningene du inkluderer i -posten lagres i vårt saksbehandlings- og arkivsystem. Hvor lenge dette lagres avhenger av lovverk og hva vi anser som nødvendig.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer osv. i e-post til oss.

Gi tilbakemelding på nettsidene

Du kan gi tilbakemeldinger på nettsidene via skjemaet «Fant du det du lette etter». Skjemaet ligger på et utvalg av våre nettsider. Du vil ikke få svar på tilbakemeldingen, men den blir lagret.  Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.
Dersom du skriver inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysninger automatisk slettet før innsending.

Lenker til andre nettsteder

Vi lenker til andre organisasjoner og nettsteder. Personvernerklæringen på dette nettstedet omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæring på disse nettstedene

Vi bruker videoavspillertjenesten Youtube fra Google. Google samler inn data når du spiller av en video. Slike data samles ikke inn hvis du ikke spiller av videoen. Google bruker også informasjonskapsler når du spiller av en video. Når du spiller av en Youtube-video må du godta personvernerklæringen fra Google (https://policies.google.com/privacy?hl=no)

Besøksstatistikk

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor ofte hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som blir lagret er; antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden og hvilke nettleser du bruker. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold kan bli bedre og videreutvikles.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Google Analytics og Universal Analytics og nettstedet bruker en mulighet i Universal Analytics for å anonymisere leserens IP-adresse slik at denne ikke lagres hos Google eller på plattformen.   

Hvis du likevel ikke ønsker at vi skal samle inn opplysninger om deg som vi anonymiserer og bruker til statistikk , kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Her kan du installere en tjeneste på din nettleser, levert av Google Analytics. Tjenesten (en add-on) kan installeres både på Chrome, Internett Explorer, Safari, Firefox og Opera. 

Søk

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker når du søker på nettstedet. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre og mer tilrettelagt brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

Nyhetsbrev

Sykehusinnkjøp tilbyr brukere å melde seg på nyhetsbrev. Personopplysninger som samles inn til dette formål, vil kun benyttes til utsendelse av nyhetsbrev. Sykehusinnkjøp benytter tjenesten MailChimp til utsendelse av nyhetsbrev.

Personvernombud

Personvernombud i Sykehusinnkjøp HF er Per Yngve Christensen. Ta kontakt på post@sykehusinnkjop.no ved spørsmål om personvern.

Personvernerklæring​

Personopplysninger er enhver type opplysning som kan knyttes, direkte eller indirekte, til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningen kan identifisere deg som enkeltperson. I denne personvernerklæring får du en generell beskrivelse av hvordan Sykehusinnkjøp HF behandler dine personopplysninger. 

Vi hos Sykehusinnkjøp HF er opptatt av å behandle personopplysningene dine med respekt, og på en trygg og sikker måte. Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med rekruttering, markedsføring og for å ivareta våre forpliktelser som arbeidsgiver.  Videre vil Sykehusinnkjøp HF kunne behandle personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. For eksempel kan vi behandle opplysninger om deg til å betale ut lønn og innberette lønn til skattemyndighetene med mer.  

Dine personopplysninger vil være registrert i våre IT-systemer og eventuelt arkivsystem. Du må være registrert i våre sentrale systemer, for eksempel lønns- og personaladministrasjonssystem, arkivsystem, adgangskontrollsystem og ulike IT-system for at vi skal kunne gi deg tilgang til basistjenester. Disse tjenester vil kunne driftes av en databehandler og det innebærer at dine personopplysninger kan overføres til en tredjepart for behandling. I tillegg kan du være registrert i ytterligere systemer som du benytter i din konkrete stilling/oppdrag for kunne utføre jobben din. 

Personopplysninger vil innhentes primært fra deg, for eksempel via søknad/CV, samt ulike papir- og elektroniske skjemaer. I tillegg kan Sykehusinnkjøp HF registrere opplysninger om deg når dette er nødvendig. Opplysninger kan også komme fra eksterne instanser, som for eksempel Skatteetaten, Folkeregisteret, sosiale medier og informasjonskapsler. Personopplysningene dine behandles i Sykehusinnkjøp HF sine elektroniske systemer. I tillegg kan vi ha opplysninger om deg i papirdokumenter. Du vil også kunne legge igjen elektroniske spor ved bruk av adgangsnøkkel eller kort, IT-systemer, digitale verktøy, kameraovervåkning med mer.

Som utgangspunkt skal ikke personopplysninger lagres lengre enn det som er nødvendig. Det er behandlingsansvarliges ansvar å vurdere hvor lenge det er nødvendig å ha opplysningene tilgjengelig. I noen tilfeller har vi en plikt til å lagre opplysningene i en viss tid, i henhold til blant annet arkivloven og bokføringsloven.

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser av datasystemene vi benytter for å sikre personopplysningene dine. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i forbindelse med sitt arbeid.

Når Sykehusinnkjøp HF behandler dine personopplysninger, enten i personalmappen, i vurderinger, i logger, i forbindelse med rekrutering eller i andre registre/systemer, har du enkelte rettigheter etter personopplysningsloven. Med visse forbehold har du rett til:

  1. Å få innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
  2. Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert
  3. Å få personopplysninger om deg selv slettet
  4. Å kreve at begrensning av behandlingen
  5. Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv
  6. Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) 

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på følgende e-post Personvernombudet@sykehusinnkjop.no​. Henvendelsen din vil besvares uten unødig opphold og innen 30 dager.​​

Fant du det du lette etter?