Om oss

Gode innkjøp, mer helse!

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

fasadebilde.jpg

Vårt hovedkontor på den gamle hermetikkfabrikken i Vadsø.

Hvem er vi?

Vårt hovedkontor ligger i Vadsø. Foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest. I tillegg har vi en felles stab med støttefunksjoner, en økonomifunksjon, og en avdeling for forretningsutvikling.

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver.

I 2020 består foretaket av cirka 270 medarbeidere. I løpet av 2016 og 2017 ble foretaket bemannet med medarbeidere fra hele landet, og alle regioner. De ansatte ble i hovedsak virksomhetsoverdratt fra helseregioner, helseforetak og tidligere HINAS.

Administrerende direktør i selskapet er Kjetil M. Istad.

Kontakt oss   Divisjoner

Media

Hva gjør vi?

Vår oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge.

Dette gjør vi innenfor nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. 

Vi leder anskaffelsesprosjektene, i tett samarbeid med spesialistgrupper satt sammen av relevant fagpersonell.

I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester. Helseforetakene samlet, kjøper varer, utstyr og tjenester for flere milliarder kroner i året.

Sykehusinnkjøp er i hovedsak ikke de som kjøper varer, utstyr eller tjenester, men det er vi som gjør anskaffelsene og gjennomfører anbud, og som forvalter avtalene etter at de er inngått.

Vårt oppdrag

I selskapets vedtekter heter det at

«Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.

Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå. Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene.

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

Mer om vårt oppdrag kan du lese i oppdragsdokumentet lenger ned på siden. Et slikt dokument får foretaket fra eierne en gang i året.

Fant du det du lette etter?