Kategoristruktur

Dette er nasjonal kategoristruktur for spesialisthelsetjenesten.

Klikk her for å se nasjonal kategoristruktur

Klikk her for å laste ned nasjonal kategoristruktur i excel-format

Hensikten med en felles nasjonal kategoristruktur er å støtte samhandling mellom helseforetakene i spesialisthelsetjenesten ved å etablere en felles kommunikasjonsplattform, standardisere begrepsbruk, støtte innkjøpsprosessene og tilrettelegge for bedre styring av innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

Kategoristrukturen består av fem nivåer, hvor hvert ble utviklet med spesifikt formål.

1. Hovedgruppe

Gruppering av kategorier i for eksempel medisinske kjøp og ikke-medisinske kjøp. Defineres ut fra den enkelte organisasjonens behov

2. Kategori

Samling av innkjøpsgrupper som har håndteringsmessige og kompetansemessige (innkjøp) synergier og som tilrettelegger for dialog med ledelse.

3. Innkjøpsgruppe

Gruppering av anbudspakker som har fagmessige synergier og som tilrettelegger for involvering av fagressurser i innkjøpsarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

4. Anbudspakke

Anbudsforespørselen retter seg mot ett leverandørmarked eller deler av et leverandørmarked. Hvilken tilnærming til markedet som velges, avhenger av hvilke effekter som ønskes oppnådd gjennom innkjøpsarbeidet.

Anbudsforespørselen retter seg mot ett leverandørmarked eller deler av ett leverandørmarked. Hvilken tilnærming til markedet som velges, avhenger av hvilke effekter som ønskes oppnådd gjennom innkjøpsarbeidet.

5. Produktgruppe

Gruppering av artikler fra kildesystemene i grupper som knyttes til anbudspakkene. UNSPSC, artskonto med mer kan benyttes som grunnlag for definering av produktgruppene.

Fant du det du lette etter?