Kontakt oss

Sjukehusinnkjøp HF består av seks divisjonar, samt stab, juridisk avdeling og avdeling for forretningsutvikling . For kontakt med dei ulike divisjonane, bruk felles postmottak, eller ta kontakt med vårt sentralbord.

Kontakt​​

Telefon: 78 95 07 00
E-post: post@sykehusinnkjop.no

Forretningsadresse

Hermetikken
Tollbugata 7
9800 VADSØ

Postadresse

Postboks 40
9811 VADSØ

Fakturaadresser

Sjukehusinnkjøp HF nyttar Visma.net AutoInvoice for mottak av elektroniske faktura. Visma.net AutoInvoice er eit aksesspunkt knytta til PEPPOL, som er infrastrukturen offentle​ge myndigheiter i Noreg og fleire andre land nyttar. Sjukehusinnkjøp HF er registrert som mottakar av faktura i ELMA (elektronisk mottakaradresseregister), og fakturaer kan sendast elektronisk til mottakar frå AutoInvoice eller andre aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge nyttast fakturaformatet EHF.

Elektronisk fakturaadresse: 9908: 916879067

Faktura sendt per post sendast til:

Sjukehusinnkjøp HF
Postboks 6544
7439 Trondheim

Faktura på e-post sendast til: 

Fakturamottak@sykehusinnkjop.no

Mediekontakt

For mediekontakt, kontakt kommunikasjonsleder Kjersti Lien (e-post: kjersti.lien@sykehusinnkjop.no), telefon 900 67 019.

Media

Offentleg postjournal 

Dersom du ønsker innsyn i offentleg postjournal, send e-post til post@sykehusinnkjop.no​

Dersom du ønsker innsyn i eldre offentlige postjournaler,  eller dokument i denne, kan du be om innsyn til post@sykehusinnkjop.no

Divisjoner og avdelinger

Sjukehusinnkjøp HF er delt inn i seks divisjonar, samt stab, avdeling for økonomi, juridisk avdeling og avdeling for forretningsutvikling. Klikk på lenka under for å finne meir informasjon om disse.

Divisjonar
Fann du det du leita etter?