Media

Henvendelser rundt Covid19

Mange kontakter oss nå og vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å svare på alle henvendelsene fra media fortløpende.

Helsetjenesten har behov for å koordinere informasjonen som gis. Vi ber derfor om at alle pressehenvendelser relatert til Covid19-utbruddet rettes til Helse Sør-Øst RHF.

Bruk e-postadressen medievakt@helse-sorost.no.

Helse Sør-Øst RHF avholder også jevnlige møter hvor pressen får muligheten til å stille spørsmål. Informasjon om tidspunkt og oppkoblingsmuligheter finner dere på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

​For øvrige  mediehenvendelser, ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga i Sykehusinnkjøp HF. De kan sette deg i kontakt med riktig person i foretaket. Ta også kontakt dersom du ønsker pressefoto.

Innsynsbegjæringer kan sendes til eposten post@sykehusinnkjop.no

Kontaktpersoner 

Portrett

Kjersti Lien

kommunikasjonsleder
kjersti.lien@sykehusinnkjop.no
+47 900 67 019

Portrett Aslak Ballari
Aslak Ballari
kommunikasjonsrådgiver

Fant du det du lette etter?