Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over de stillingene som til en hver tid er ledige i Sykehusinnkjøp HF. 

Fellesfunksjoner

  Juridisk avdeling

  Divisjon nasjonale tjenester

  Divisjon legemidler

  Divisjon nord

  • Avtaleforvalter
   10.01.2021

   Sykehusinnkjøp HF divisjon nord gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Nord. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlin...

  Divisjon Midt-Norge

  Divisjon vest

  • Rådgiver anskaffelse
   10.01.2021

   Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som er ansvarlig for anskaffelser og kontraktsoppfølging for spesialisthelsetjenesten. Foretaket er inndelt i divisjoner og Divisjon vest støtter i hovedsak foretakene i Helse Vest. Divisjonen har 57 medarbeidere...

  Divisjon sør-øst

  Fant du det du lette etter?