Ledige stillinger

Stab​

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon nasjonale tjenester

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon legemidler

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon nord

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon Midt-Norge

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon vest

 • Økonomi- og administrasjonskonsulent

  Sykehusinnkjøp HF divisjon vest gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av foretakene i Helse Vest. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme frem til løsninger som er til det beste for pasientbehandlingen, ...

Divisjon sør-øst

 • Spesialrådgiver/Prosjektleder anskaffelser

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon Sør-Øst gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbe...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.