Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige i Sjukehusinnkjøp HF. 

Hovudkontor og fellesfunksjonar: nasjonale tenester, juridisk avdeling, forretningsutvikling og stab

 • Fast stilling som prosjektleder
  11.03.2023

  Vi trenger flere dyktige medarbeidere og søker derfor etter ny prosjektleder som følge av at en av våre medarbeidere har gått over i ny stilling. Hvem leter vi etter?Våre prosjektledere leder arbeidet med å anskaffe norske sykehus det de trenge...

Divisjon legemiddel

Divisjon nord

 • Prosjektleder(e) anskaffelse
  13.03.2023

  Sykehusinnkjøp HF divisjon nord gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Nord. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlin...

Divisjon Midt-Norge

Divisjon vest

 • Prosjektleiar
  23.03.2023

  Sykehusinnkjøp HF er eit helseføretak som inngår og følgjer opp kontraktar på varar og tenester for spesialisthelsetenesta. Vi er ein av dei største innkjøparane i Noreg, og har eit sterkt fagmiljø innan offentlege anskaffingar. No søkjer vi nye pro...

Divisjon sør-øst

 • Rådgiver IKT-anskaffelser
  22.03.2023

  Hvem leter vi etter?Vi søker en medarbeider som har lyst og evne til å gjennomføre offentlige anskaffelser i samsvar med lov og forskrift. Samtidig er det ønskelig at du bidrar til kompetansedeling med kollegaer, har godt humør og trives i en organi...

 • 2 stillinger som Leder anskaffelser, bygge- og eiendomskontrakter
  22.03.2023

  Hvem leter vi etter?Vi søker en medarbeider som har interesse for bygg entreprise, og har lyst og evne til å gjennomføre offentlige anskaffelser innen kategorien Bygg prosjekt. Om stillingenAnskaffelser i kategorien Bygg/prosjekt omfatter i ho...

 • Prosjektleder anskaffelser: 2 vikariater med mulighet for forlengelse / fast ansettelse
  16.03.2023

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbe...

Fant du det du lette etter?