Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over de stillingene som til en hver tid er ledige i Sykehusinnkjøp HF. 

Fellesfunksjoner

  Juridisk avdeling

  Divisjon nasjonale tjenester

  Divisjon legemidler

  Divisjon nord

  • Prosjektleder anskaffelser
   11.11.2020

   Sykehusinnkjøp HF divisjon nord gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Nord. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlin...

  • Prosjektleder anskaffelser
   11.11.2020

   Sykehusinnkjøp HF divisjon nord gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Nord. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlin...

  • Prosjektleder anskaffelse
   10.11.2020

   Sykehusinnkjøp HF divisjon nord gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Nord. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlin...

  Divisjon Midt-Norge

  • Innkjøpsrådgiver - medisinsk teknisk utstyr og laboratorieprodukter
   16.11.2020

   Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt-Norge gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Midt-Norge. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pas...

  • Innkjøpsrådgiver - Medisinsk teknisk utstyr og laboratorieustyr
   12.11.2020

   Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt-Norge gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Midt-Norge. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pas...

  • Innkjøpsrådgiver Bygg og eiendomsdrift
   05.11.2020

   Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt-Norge gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Midt-Norge. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pas...

  Divisjon vest

  Divisjon sør-øst

  • Prosjektleder anskaffelser Bygg Prosjekt
   23.11.2020

   Sykehusinnkjøp Divisjon sør-øst gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av foretakene i Helse Sør-Øst. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlinge...

  Fant du det du lette etter?