Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over de stillingene som til en hver tid er ledige i Sykehusinnkjøp HF. 

Hovedkontor: nasjonale tjenester, juridisk avdeling og stab

Administrerende direktør

Vi søker en dyktig toppleder til en viktig virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF har sterke fagmiljøer innen anskaffelser og avtaleforvaltning og samarbeider tett med landets helseforetak. Forventningen er at foretaket bidrar til gevinstrealisering gjennom gode avtaler.

Se utlysning her

Kommunikasjonsrådgiver - vikariat

Vi ser etter en medarbeider til et vikariat med varighet på rundt ett år med oppstart i september. Avdelinga vår er liten, men effektiv, og vi samarbeider tett om dagens oppgaver. Det vil si at den som ansettes må regne med å jobbe både operativt og strategisk. Du må tørre å ta steget ut i et komplisert fagområde, og gjerne være med på å utfordre vårt syn på hva som er god kommunikasjon.

Se utlysning her

Divisjon legemidler

Divisjon nord

Divisjon Midt-Norge

Divisjon vest

Divisjon sør-øst

  • Spesialrådgiver anskaffelser, bygge- og eiendomskontrakter
    07.06.2021

    Divisjon sør-øst gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlingen, samtidi...

Fant du det du lette etter?