Ledige stillinger

Stab​

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon nasjonale tjenester

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon legemidler

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon nord

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Divisjon Midt-Norge

 • Innkjøpsrådgiver

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt-Norge gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Midt-Norge. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pas...

Divisjon vest

 • Rådgiver innkjøp

  Sykehusinnkjøp divisjon vest leverer innkjøpstjenester til foretakene i Helse Vest. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere i foretakene for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlingen, samtidig som vi ivar...

 • Rådgiver innkjøp

  Sykehusinnkjøp divisjon vest leverer innkjøpstjenester til foretakene i Helse Vest. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere i foretakene for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlingen, samtidig som vi ivar...

Divisjon sør-øst

 • Prosjektleder IKT-anskaffelser

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon Sør-Øst gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av foretakene i Helse Sør-Øst. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandl...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.