Offentleg postjournal

Vi ønskjer å gi god service til media og andre som ønskjer innsyn hos oss. Alle dei siste postjournalane blir lagde ut så snart dei er klare. Du kan få eldre postjournalar ved å kontakte Sjukehusinnkjøp HF på e-postadressa under.

Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du:

​Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire konkrete saker. ​Dokumentet vil bli sendt ut per post ​eller e-post.

Meir om innsyn i dokument

Som hovudregel skal saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet eller opplysningar i dokumentet frå innsyn.

Reglar for innsyn finn du i offentleglova

2021

Januar 

Fant du det du lette etter?