Kontakt mellom foretak og leverandører

1. Det kommer en legemiddelkonsulent eller utstyrsleverandør til helseforetaket og vil gjerne informere uten å ha gjort avtale på forhånd.

Anbefalt løsning 

Vedkommende skal avvises. Han/hun må gjøre en ny avtale med den i helseforetaket som har fullmakt til å avtale dette.

Det presiseres at det kan være gjort løpende avtaler eller fullmakter som regulerer dette. Slik avtaler eller fullmakter skal alltid være utført av eller godkjent av helseforetaket. Leverandørkontakt i helseforetaket kan kontaktes ved tvil om dette.

Avtaletekst og forklaring 

3.1. Krav om forhåndsgodkjente avtaler med helseforetak

Møter mellom firmarepresentanter og foretakets medarbeidere skal være avtalt på forhånd i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner. 

2.  En leverandør ønsker å sende en invitasjon til et foretak og sender invitasjonen til de kontaktene han allerede har på foretaket. 

Anbefalt løsning 

Alle helseforetak skal ha en oppdatert liste på sine nettsider over hvem som kan kontaktes i helseforetaket. Foretaket skal sørge for smidige og raske rutiner slik at invitasjoner blir reelt vurdert innen rimelig tid.

Avtaletekst og forklaring

3.1. Krav om forhåndsgodkjente avtaler med helseforetak

Møter mellom firmarepresentanter og foretakets medarbeidere skal være avtalt på forhånd i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner. Uanmeldte besøk skal ikke finne sted.

Fant du det du lette etter?