Styret

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

Per Karlsen

Nestleder

Atle Brynestad

Styremedlemmer

Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Monika Holth, juridisk avdeling  (ansattes representant)
Jonas Ghanizadeh, divisjon nasjonale tjenester (ansattes representant)
Kirsten Heitmann, divisjon legemidler (ansattes representant)

Vararepresentanter for ansatterepresentantene: 

  1. Laila Pagh-Skov, divisjon legemidler
  2. Ragnhild Fanebust, divisjon vest
  3. Marit Alise Scheie, divisjon sør-øst
  4. Anders Lundby, divisjon Midt-Norge
  5. Maren Charlotte Rydning Bø, divisjon nord
  6. Øystein Roll, divisjon sør-øst
  7. Nicolai Maric Bjørnæs, divisjon legemidler
  8. Pål Rydstrøm, divisjon legemidler
  9. Trude Ertresvåg, avdeling samfunnsansvar

Dokumenter fra avholdte styremøter

Styremøter i 2020

Styremøte 18. desember

Styremøte 6. november

Styremøte 22. september

Styremøte 19. juni

Styremøte 2. april

Styremøte 30. januar

Styremøter i 2019

Styremøte 11. desember

Styremøte 31. oktober

Styremøte 19. september

Styremøte 14. juni

Styremøte 20. og 21 mars

Styremøte 13. februar

Styremøte 31. januar 

Styremøter i 2018 

Styremøte 6. desember 

Styremøte 25. oktober

Styremøte 12. september 

Styremøte 14. juni

Styremøte 25. april

Styremøte 15. mars 

Styremøte 25. januar 

2017

Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfStyresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfpdf192140
Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfStyresak-010-2017-Årlig-melding.pdfpdf174587
Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfStyresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfpdf174975
Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfSak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfpdf401449
Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfStyresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfpdf140967
Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfpdf470657
Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfpdf470657
Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf897795
Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfpdf17589
Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfStyresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfpdf517867
Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf38846
Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf133900
Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf42951

Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfSak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfpdf219679
Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfStyresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfpdf245724
Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfpdf421598
Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfpdf1648600
Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfStyresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfpdf389413
Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfStyresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfpdf153076
Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfpdf323252
Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfpdf480291
Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfpdf927951
Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfpdf379029
Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfpdf263968
Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfpdf175253

Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfSak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfpdf742106
Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfSak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfpdf182226
Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfpdf172889
Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfSak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfpdf187913
Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfpdf112125
Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfpdf759357
Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfSak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfpdf87916
Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfSak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfpdf110022
Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfSak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfpdf116572
Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfpdf44740
039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdfpdf153234
Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfSak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfpdf143163
Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf121612
Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfSak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfpdf898209

Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfSak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfpdf533562
Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfSak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfpdf60021
Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfSak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfpdf91414
Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfSak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfpdf71142
Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfpdf120039
Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfpdf66895
Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfSak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfpdf83864
Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfSak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfpdf358222
Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfSak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfpdf166646

Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfpdf152531
Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfpdf138963
Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfpdf210607
Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfSak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfpdf117845
Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfpdf131431
Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfSak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfpdf116443
Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfpdf109825
Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfSak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfpdf108562
Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfSak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfpdf158018
Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfpdf1347504
Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfpdf138549
Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfpdf141117
Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfpdf34173
Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfSak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfpdf2223805
Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfSak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfpdf54496
Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfSak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfpdf339750

Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfpdf207465
Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfSak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfpdf87725
Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfSak-067-2017-Budsjett-2018.pdfpdf391835
Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfSak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfpdf880505
Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfSak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfpdf124437
Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfpdf95303
Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfSak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfpdf122257
Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfSak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfpdf112327
Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfpdf274304
Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfpdf178474
Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfpdf323000
Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfpdf391667
Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfSak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfpdf173368
Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfSak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfpdf169852
Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfSak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfpdf128856
Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfSak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfpdf160841
Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfpdf288500
Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfSak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfpdf300709

Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfSak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfpdf153270
Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfSak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfpdf196489
Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfSak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfpdf92755
Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfSak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfpdf150258
Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfSak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfpdf469117
Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfSak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfpdf121619
Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfSak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfpdf156525
Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfpdf101308
Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfpdf777802
Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfpdf127543
Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfSak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfpdf178633
Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfpdf385966
Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfpdf378723
Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfpdf408204
Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfpdf396389
Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfSak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfpdf172044
Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfpdf151329
Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfSak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfpdf459177

Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfSak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfpdf166319
Sak-91-2017-AD-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-91-2017-AD-orientering.pdfSak-91-2017-AD-orientering.pdfpdf96453
Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfpdf155397
Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfSak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfpdf108753
Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfSak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfpdf188110
Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfSak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfpdf124031
Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfSak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfpdf123659
Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfSak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfpdf509462
Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfSak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfpdf327321
Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfSak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfpdf102988
Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfSak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfpdf256892
Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfSak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfpdf110612
Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfpdf839285


2016

Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfSak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfpdf160882
Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfSak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfpdf74292
Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfSak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfpdf82228
Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfSak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfpdf89879
Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfSak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfpdf135104
Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfSak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfpdf168691
Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfSak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfpdf91587
Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfSak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfpdf60808
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfpdf407196
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfpdf972098
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf968485
sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfsak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfpdf28092
sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfsak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfpdf115682
Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfSak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfpdf235481
Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf322077
Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfSak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfpdf112474
Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfSak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfpdf186396
Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfpdf658241
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfpdf810182
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfpdf810182
Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfSak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfpdf104288

Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfpdf177936
Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfSak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfpdf503358
Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfSak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfpdf277530
Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfSak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfpdf281823
Sak-15-saksdokument_Logo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-saksdokument_Logo.pdfSak-15-saksdokument_Logo.pdfpdf203954
Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfSak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfpdf246102
Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfpdf497010
Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfpdf86409
Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfSak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfpdf63475
Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfSak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfpdf64583
Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfVedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfpdf161696

Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfEndelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfpdf1185031
Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfSak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfpdf161092
Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfSak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfpdf814917
Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfSak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfpdf387173
Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfSak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfpdf280509
Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfSak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfpdf416819
Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfVedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfpdf296122
Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfSak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfpdf94869
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfpdf439943

Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfStyresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfpdf529213
Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfStyresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfpdf229410
Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfStyresak-28_-Budsjett-2016.pdfpdf302646
Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfStyresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfpdf231490
Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfStyresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfpdf321690
Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfpdf444419
Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfpdf130427
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfpdf423141
Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfStyresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfpdf44754
Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf278506

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfpdf523686
Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfSak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfpdf351603
Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfVedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf120942
Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfSak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfpdf365482
Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfVedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfpdf269598
Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfSak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfpdf213704
Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfSak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfpdf299603
Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfSak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfpdf406372
Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfSak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfpdf143794

Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfStyresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfpdf303363
Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfpdf521984
Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfStyresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfpdf323744
Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfpdf325472
Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfpdf358796
Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfpdf991387
Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfpdf362125
Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfStyresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfpdf710580
Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfStyresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfpdf338588
Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf105311
Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfpdf630144
Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfStyresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfpdf607844
Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfStyresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfpdf172126
Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfStyresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfpdf354725
Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfStyresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfpdf46082
Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfStyresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfpdf290865
Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfpdf179097
Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfStyresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfpdf203988
Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfStyresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfpdf276318
Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfStyresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfpdf943022
Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfStyresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfpdf184203

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfpdf422239
Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfSak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfpdf174397
Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfSak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfpdf71051
Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfSak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfpdf90479
Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf716110
Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfSak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfpdf171173
Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfSak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfpdf121716
Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfSak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfpdf64344
Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfSak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfpdf980558
Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfSak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfpdf128565
Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfpdf125308
Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfSak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfpdf886506
Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfpdf171104
Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfSak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfpdf278415
Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf688364
Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfSak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfpdf182925
Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfpdf2102357
Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfSak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfpdf497020
Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfSak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfpdf289421
Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfSak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfpdf331180
Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfSak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfpdf291497
Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfSak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfpdf301379
Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfSak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfpdf318383
Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfSak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfpdf429941
Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfSak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfpdf985036
Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfSak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfpdf286963
Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfSak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfpdf479786
Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfSak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfpdf516712
Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfSak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfpdf32625
Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfSak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfpdf185944

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfpdf444042
Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfpdf515609
Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfpdf475932
Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfpdf162363
Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfpdf250647
Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfpdf250647
Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfSak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfpdf238951
Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfSak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfpdf259881
Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfpdf124341
Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfpdf162570
Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfSak-72-2016-Økonomirapportering.pdfpdf380511
Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfpdf51428

Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf136040
Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfStyret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfpdf51334
Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfStyret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfpdf37096
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfpdf502258
Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfStyret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfpdf34879
Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf165606
Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfpdf189448
Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfStyret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfpdf50285
Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfStyret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfpdf390955
Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfStyret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfpdf51598
Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfStyret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfpdf257126

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfpdf461306
Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfForeløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfpdf44301

Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfpdf154511
Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfSak-107-2016_Møteplan-2017.pdfpdf128721
Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfSak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfpdf63044
Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfSak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfpdf474420
Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfSak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfpdf389433
Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfpdf306865
Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfpdf50509
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfpdf413908
Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfSak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfpdf39856Fant du det du lette etter?