Styret

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

Per Karlsen

Nestleder

Nils Fredrik Wisløff 

Styremedlemmer

Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Hilde Christin Eiken, divisjon vest (ansattes representant)
Jonas Ghanizadeh, divisjon nasjonale tjenester (ansattes representant)
Silje Graue Lerøy, divisjon vest (ansattes representant)

Vararepresentanter for ansatterepresentantene: 

1. Odd Hilt, divisjon sør-øst
2. Magne André Karlsen, divisjon vest
3. Guro Bøhm, divisjon legemidler/sør-øst
Dokumenter fra styremøter

Styremøter i 2018

Styremøte 15. mars 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-15-mars-2018-2018-03-15Styremøte 15. mars 2018Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 15. mars 2018. Se styresaker og detaljer her.
Styremøte 25. januar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-25-januar-2018-2018-01-25Styremøte 25. januar 2018Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 25. januar 2018. Se styredokumenter her.
Styremøte 25. april 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-25-april-2018-2018-04-25Styremøte 25. april 2018Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 25. april 2018.
Styremøte 12. september 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-12-september-2018-2018-09-12Styremøte 12. september 2018Styremøte for Sykehusinnkjøp HF 12. september 2018.
Styremøte 14. juni 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-14-juni-2018-2018-06-14Styremøte 14. juni 2018Styremøte for Sykehusinnkjøp HF den 14,. juni 2018.2017

Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfStyresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdf
Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfStyresak-010-2017-Årlig-melding.pdf
Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfStyresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdf
Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfSak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdf
Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfStyresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdf
Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdf
Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring.pdf
Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdf
Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfStyresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdf
Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf

Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfSak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdf
Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfStyresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdf
Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdf
Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdf
Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfStyresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfStyresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdf
Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdf
Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdf
Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdf
Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdf
Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdf

Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfSak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdf
Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfSak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdf
Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfSak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdf
Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdf
Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdf
Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfSak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdf
Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfSak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdf
Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfSak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdf
Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf
Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfSak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdf
Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfSak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdf

Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfSak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdf
Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfSak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfSak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdf
Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfSak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdf
Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdf
Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdf
Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfSak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfSak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfSak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdf

Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdf
Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfSak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfSak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdf
Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfSak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdf
Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfSak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdf
Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdf
Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdf
Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdf
Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfSak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdf
Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfSak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdf
Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfSak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdf

Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfSak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdf
Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfSak-067-2017-Budsjett-2018.pdf
Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfSak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdf
Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfSak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdf
Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdf
Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfSak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdf
Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfSak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfSak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdf
Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfSak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdf
Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfSak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdf
Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfSak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdf
Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfSak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdf

Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfSak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdf
Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfSak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdf
Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfSak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdf
Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfSak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdf
Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfSak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdf
Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfSak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdf
Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfSak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdf
Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdf
Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdf
Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdf
Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfSak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdf
Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfSak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdf
Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfSak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdf

Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfSak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdf
Sak-91-2017-AD-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-91-2017-AD-orientering.pdfSak-91-2017-AD-orientering.pdf
Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdf
Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfSak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdf
Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfSak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdf
Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfSak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdf
Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfSak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdf
Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfSak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfSak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfSak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdf
Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfSak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfSak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdf
Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdf


2016

Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfSak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdf
Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfSak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdf
Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfSak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdf
Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfSak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdf
Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfSak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdf
Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfSak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdf
Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfSak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdf
Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfSak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdf
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdf
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfsak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdf
sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfsak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdf
Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfSak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdf
Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfSak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdf
Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfSak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdf
Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdf
Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfSak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdf

Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdf
Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfSak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdf
Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfSak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdf
Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfSak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdf
Sak-15-saksdokument_Logo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-saksdokument_Logo.pdfSak-15-saksdokument_Logo.pdf
Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfSak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdf
Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfSak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdf
Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfSak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdf
Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfVedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdf

Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfEndelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdf
Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfSak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdf
Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfSak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdf
Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfSak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdf
Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfSak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdf
Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfSak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdf
Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfVedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdf
Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfSak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdf

Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfStyresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdf
Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfStyresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdf
Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfStyresak-28_-Budsjett-2016.pdf
Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfStyresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdf
Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfStyresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdf
Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdf
Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdf
Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfStyresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdf
Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdf

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdf
Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfSak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdf
Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfVedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfSak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdf
Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfVedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdf
Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfSak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdf
Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfSak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdf
Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfSak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdf
Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfSak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdf

Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfStyresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdf
Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdf
Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfStyresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdf
Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdf
Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdf
Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdf
Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdf
Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfStyresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdf
Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfStyresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdf
Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdf
Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfStyresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdf
Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfStyresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdf
Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfStyresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdf
Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfStyresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdf
Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfStyresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdf
Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdf
Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfStyresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdf
Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfStyresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdf
Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfStyresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdf
Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfStyresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdf

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdf
Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfSak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdf
Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfSak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdf
Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfSak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdf
Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfSak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdf
Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfSak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdf
Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfSak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdf
Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfSak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdf
Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfSak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdf
Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdf
Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfSak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdf
Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfSak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdf
Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfSak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdf
Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdf
Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfSak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdf
Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfSak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdf
Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfSak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdf
Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfSak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdf
Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfSak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdf
Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfSak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdf
Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfSak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdf
Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfSak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdf
Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfSak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdf
Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfSak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdf
Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfSak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdf
Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfSak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdf
Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfSak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdf

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdf
Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdf
Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdf
Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdf
Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdf
Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfSak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfSak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdf
Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdf
Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfSak-72-2016-Økonomirapportering.pdf
Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf

Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfStyret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdf
Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfStyret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdf
Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfStyret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdf
Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfStyret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdf
Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfStyret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdf
Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfStyret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf
Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfStyret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdf

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdf
Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfForeløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdf

Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfSak-107-2016_Møteplan-2017.pdf
Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfSak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdf
Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfSak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfSak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdf
Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdf
Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfSak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.