Styret

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

Per Karlsen

Nestleder

Nils Fredrik Wisløff 

Styremedlemmer

Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Hilde Christin Eiken, divisjon vest (ansattes representant)
Jonas Ghanizadeh, divisjon nasjonale tjenester (ansattes representant)
Guro Bøhm, divisjon legemidler/sør-øst (ansattes representant)

Vararepresentanter for ansatterepresentantene: 

For Hilde Christin Eiken:

 1. vara: Inger Lise Berg
 2. vara: Ingrid Fagerholt
 3. vara: Hjalmar Storvik

For Guro Bøhm:

 1. vara: Marit Alise Scheie
 2. vara: Øystein Roll
 3. vara: Bjørn Tore Mølsæter

For Jonas Ghanizadeh:

 1. vara: Magne Ándre Karlsen
 2. vara: Kjersti Løften Nyborg
 3. vara: Bjørn-Rikart Pedersen

Kommende styremøter

 • Onsdag 30.10.
  Styreseminar og -møte 30. og 31. oktober 2019

  Styremøtet avholdes torsdag den 31. oktober 2019. Styreseminaret avholdes dagen før, onsdag 30. oktober 2019. Begge arrangementene avholdes ved Sykehusinnkjøp HFs hovedkontor i Vadsø.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.