Styret

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

Steinar Marthinsen

Nestleder

Per Karlsen

Styremedlemmer

Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Kate-Mari Hagen (ansattes representant)
Tor Einar Løkke Pedersen (ansattes representant)
Andreas Rystrøm (ansattes representant)
Guro Bøhm (ansattes representant)Kommende styremøter

Dokumenter fra styremøter

Styremøter i 2018

Styremøte 15. mars 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-15-mars-2018-2018-03-15Styremøte 15. mars 2018Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 15. mars 2018. Se styresaker og detaljer her.
Styremøte 25. januar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-25-januar-2018-2018-01-25Styremøte 25. januar 2018Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 25. januar 2018. Se styredokumenter her.
Styremøte 25. april 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-25-april-2018-2018-04-25Styremøte 25. april 2018Styremøte i Sykehusinnkjøp HF 25. april 2018.
Styremøte 14. juni 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-14-juni-2018-2018-06-14Styremøte 14. juni 2018Styremøte for Sykehusinnkjøp HF den 14,. juni 2018.
Styremøte 12. september 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-12-september-2018-2018-09-12Styremøte 12. september 2018Styremøte for Sykehusinnkjøp HF 12. september 2018.2017

Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfStyresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdf
Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfStyresak-010-2017-Årlig-melding.pdf
Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfStyresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdf
Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfSak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdf
Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfStyresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdf
Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdf
Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring.pdf
Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdf
Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfStyresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdf
Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf

Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfSak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdf
Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfStyresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdf
Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdf
Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdf
Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfStyresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfStyresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdf
Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdf
Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdf
Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdf
Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdf
Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdf

Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfSak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdf
Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfSak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdf
Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfSak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdf
Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdf
Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdf
Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfSak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdf
Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfSak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdf
Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfSak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdf
Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf
Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfSak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdf
Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfSak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdf

Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfSak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdf
Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfSak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfSak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdf
Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfSak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdf
Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdf
Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdf
Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfSak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfSak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfSak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdf

Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdf
Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfSak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfSak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdf
Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfSak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdf
Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfSak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdf
Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdf
Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdf
Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdf
Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfSak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdf
Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfSak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdf
Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfSak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdf

Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfSak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdf
Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfSak-067-2017-Budsjett-2018.pdf
Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfSak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdf
Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfSak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdf
Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdf
Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfSak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdf
Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfSak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfSak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdf
Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfSak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdf
Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfSak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdf
Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfSak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdf
Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfSak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdf

Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfSak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdf
Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfSak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdf
Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfSak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdf
Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfSak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdf
Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfSak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdf
Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfSak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdf
Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfSak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdf
Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdf
Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdf
Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdf
Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfSak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdf
Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfSak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdf
Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfSak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdf

Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfSak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdf
Sak-91-2017-AD-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-91-2017-AD-orientering.pdfSak-91-2017-AD-orientering.pdf
Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdf
Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfSak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdf
Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfSak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdf
Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfSak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdf
Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfSak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdf
Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfSak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfSak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfSak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdf
Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfSak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfSak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdf
Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdf


2016

Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfSak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdf
Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfSak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdf
Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfSak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdf
Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfSak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdf
Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfSak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdf
Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfSak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdf
Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfSak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdf
Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfSak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdf
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdf
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfsak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdf
sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfsak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdf
Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfSak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdf
Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfSak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdf
Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfSak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdf
Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdf
Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfSak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdf

Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdf
Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfSak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdf
Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfSak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdf
Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfSak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdf
Sak-15-saksdokument_Logo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-saksdokument_Logo.pdfSak-15-saksdokument_Logo.pdf
Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfSak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdf
Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfSak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdf
Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfSak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdf
Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfVedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdf

Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfEndelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdf
Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfSak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdf
Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfSak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdf
Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfSak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdf
Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfSak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdf
Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfSak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdf
Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfVedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdf
Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfSak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdf

Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfStyresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdf
Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfStyresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdf
Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfStyresak-28_-Budsjett-2016.pdf
Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfStyresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdf
Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfStyresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdf
Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdf
Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdf
Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfStyresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdf
Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdf

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdf
Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfSak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdf
Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfVedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfSak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdf
Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfVedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdf
Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfSak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdf
Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfSak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdf
Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfSak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdf
Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfSak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdf

Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfStyresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdf
Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdf
Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfStyresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdf
Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdf
Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdf
Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdf
Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdf
Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfStyresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdf
Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfStyresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdf
Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdf
Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfStyresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdf
Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfStyresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdf
Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfStyresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdf
Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfStyresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdf
Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfStyresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdf
Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdf
Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfStyresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdf
Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfStyresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdf
Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfStyresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdf
Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfStyresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdf

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdf
Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfSak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdf
Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfSak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdf
Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfSak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdf
Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfSak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdf
Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfSak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdf
Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfSak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdf
Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfSak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdf
Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfSak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdf
Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdf
Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfSak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdf
Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfSak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdf
Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfSak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdf
Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdf
Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfSak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdf
Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfSak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdf
Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfSak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdf
Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfSak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdf
Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfSak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdf
Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfSak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdf
Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfSak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdf
Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfSak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdf
Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfSak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdf
Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfSak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdf
Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfSak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdf
Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfSak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdf
Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfSak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdf

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdf
Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdf
Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdf
Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdf
Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdf
Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfSak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfSak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdf
Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdf
Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfSak-72-2016-Økonomirapportering.pdf
Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf

Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfStyret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdf
Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfStyret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdf
Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfStyret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdf
Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfStyret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdf
Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfStyret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdf
Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfStyret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf
Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfStyret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdf

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdf
Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfForeløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdf

Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfSak-107-2016_Møteplan-2017.pdf
Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfSak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdf
Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfSak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfSak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdf
Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdf
Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfSak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.