Styret

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

Per Karlsen

Nestleder

Nils Fredrik Wisløff 

Styremedlemmer

Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Hilde Christin Eiken, divisjon vest (ansattes representant)
Jonas Ghanizadeh, divisjon nasjonale tjenester (ansattes representant)
Guro Bøhm, divisjon legemidler/sør-øst (ansattes representant)

Vararepresentanter for ansatterepresentantene: 

For Hilde Christin Eiken:

  1. vara: Inger Lise Berg
  2. vara: Ingrid Fagerholt
  3. vara: Hjalmar Storvik

For Guro Bøhm:

  1. vara: Marit Alise Scheie
  2. vara: Øystein Roll
  3. vara: Bjørn Tore Mølsæter

For Jonas Ghanizadeh:

  1. vara: Magne Ándre Karlsen
  2. vara: Kjersti Løften Nyborg
  3. vara: Bjørn-Rikart Pedersen

Kommende styremøter

Dokumenter fra avholdte styremøter

Styremøter i 2019

Styremøte 11. desember

Styremøte 31. oktober

Styremøte 19. september

Styremøte 14. juni

Styremøte 20. og 21 mars

Styremøte 13. februar

Styremøte 31. januar 

Styremøter i 2018 

Styremøte 6. desember 

Styremøte 25. oktober

Styremøte 12. september 

Styremøte 14. juni

Styremøte 25. april

Styremøte 15. mars 

Styremøte 25. januar 

2017

Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdfStyresak-008-2017-Økonomirapportering-31.12.16.pdf
Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Årlig-melding.pdfStyresak-010-2017-Årlig-melding.pdf
Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdfStyresak-014-2017-Orientering-fra-AD.pdf
Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdfSak 005-2017 Innkalling-styremøte-08.02.2017.pdf
Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdfStyresak-012-2017-Vedlegg-2-Protokoll-generalforsamling-HINAS-endelig.pdf
Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring (1).pdf
Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-012-2017-Vedtektsendring.pdfStyresak-012-2017-Vedtektsendring.pdf
Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-1-Årlig-melding-2016-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdfStyresak-010-2017-Vedlegg-2-Foreløpig-Årsregnskap-HINAS-2016.pdf
Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Styresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdfStyresak-011-2017-Ledelse-og-styring.pdf
Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20170125-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 8. februar 2017/Sak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak 006-2017 20161222-Møteprotokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF.pdf

Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Sak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdfSak 016-2017 Innkalling-styremøte-22.03.2017.pdf
Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdfStyresak-017-2017-Møteprotokoll-styremøte-8.-februar-2017.pdf
Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdf
Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdfStyresak-018-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-februar-2017.pdf
Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdfStyresak-023-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdfStyresak-024-2017-Leie-av-lokaler-i-Trondheim.pdf
Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyresak-019-2017-Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-2-Utkast-til-leiekontrakt.pdf
Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdfStyresak-024-2017-Vedlegg-1-Tilbud-på-leie-av-næringsareal-datert-23.02.2017.pdf
Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-2-Mal-for-rapportering-oppdragsdokument.pdf
Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Oppdragsdokument-2017.pdf
Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 22. mars 2017/Styresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdfStyresak-020-2017-Vedlegg-1-Oppdragsdokument-2017.pdf

Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdfSak-45-2017-Vedlegg-1-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjop.pdf
Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdfSak 038-2017 Innkalling-og-agenda-styremøte-28.-april-2017.pdf
Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-041-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdfSak 039-2017-Protokoll-fra-styremøte-22.03.17.pdf
Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdf
Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdfSak-40-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-mars-2017.pdf
Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdfSak-42-2017_Instrukser_styret_administrerende-direktør_28042017.pdf
Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdfSak-42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdf
Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdfSak-42-2017_Vedlegg_2_Instruks-administrerende-direktør_ver.0.2.pdf
Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-046-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf039-2017-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-20.4.17.pdf
Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdfSak-043-2017_Innspill-til-økonomisk-langtidsplan-fra-Sykehusinnkjøp-HF_v0.2.pdf
Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-45-2017-Veikart-for-virksomhetsutvikling-i-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 28. april 2017/Sak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdfSak-041-2017-Vedlegg-1-Leveransebeskrivelse-driftstjenester-Sykehusinnkjøp.pdf

Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdfSak-050-2017-Vedlegg-1-Sykehusinnkjøp_Rapport-legemidler-v-1.0-9.mai-2017.pdf
Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdfSak-050-2017-Overføring-av-ansvar-for-innkjøp-av-offentlig-finansierte-legemidler.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdfSak-049-2017-Vedlegg-1-Styrets-beretning-2016.pdf
Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdfSak-049-2017-Styresak-årsrapport.pdf
Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Vedlegg-1-Erklæring-lønnsvilkår-ledere.pdf
Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdfSak-048-2017-Styresak-lønnsvilkår-ledere.pdf
Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdfSak 048-2017 20170512-Agenda-ekstraordinært-styremøte.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdfSak-049-2017-Vedlegg-2-Årsregnskap-med-noter.pdf
Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. mai 2017/Sak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdfSak-049-2017-Vedlegg-3-Sykehusinnkjøp-HF-Utkast-revisjonsberetning-2016-–-Kopi.pdf

Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdfSak-054-2017-IKT-driftsplattform.pdf
Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdf
Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-051-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdfSak-058-2017-Analyse-av-kategori-legemidler.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-3-Instruks-for-administrerende-direktør-i-Sykehusinnkjøp-HF-ver.-0.2.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdfSak-056-2017-Vedlegg-2-Utkast-Styreinstruks-versjon-0.1-med-korreksjoner.pdf
Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdfSak-056-2017-Vedlegg-1-Instruks-for-styret-i-Sykehusinnkjøp-ver.-0.2.pdf
Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdfSak-056-2017-Instruks-for-styret-og-administrerende-direktør.pdf
Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdfSak-055-2017-Risiko-og-risikostyring.pdf
Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdfSak-053-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-april-2017.pdf
Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-2-Protokoll-fra-ekstraordinært-styremøte-12.-mai-2017.pdf
Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdfSak-052-2017-Vedlegg-1-Protokoll-fra-styremøte-28.-april-2017.pdf
Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak-059-2017-Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdfSak-058-2017-Vedlegg-1-Analyse-av-kategori-legemidler-2017-v1.0.pdf
Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdfSak-054-2017-Vedlegg-1-Etableringsprosjekt-Driftstjenesten-Framdriftsplan-og-ansvarskart-utkast.pdf
Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 16. juni 2017/Sak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdfSak-054-2017-Vedlegg-2-Budsjett-utkast-050617-etableringsprosjekt-Driftstjenesten.pdf

Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-062-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdfSak-068-2017-Status-for-arbeidet-med-plan-for-omstilling-i-Sykehusinnkjøp-HF_23.08.2017-kl-21.00.pdf
Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-067-2017-Budsjett-2018.pdfSak-067-2017-Budsjett-2018.pdf
Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdfSak-066-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-per-juli-2017-ver5.pdf
Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdfSak-066-2017-Sykehusinnkjøp-HF-virksomhetsrapport-juli.pdf
Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-071-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdf
Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdfSak-070-2017-Styresak-Nye-lokaler-divisjon-nord.pdf
Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdfSak-069-2017-Administrerende-direktørs-lønn.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg4_Prosessbeskrivelse-Internkontroll_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse-prosessansvarlig-IK-RS_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg1_Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.0.pdf
Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdfSak-065-2017-Styrende-dokumenter_Internkontroll-og-risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdf
Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdfSak-064-2017-Vedlegg-1-Status-per-oppdrag-2508.pdf
Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdfSak-064-2017-Status-oppdragsdokument-2017-v1-004.pdf
Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdfSak-063-2017-Protokoll-fra-styremøte-16.-juni-2017.pdf
Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdfSak-065-2017-Vedlegg5_Prosessbeskrivelse-risikostyring_versjon-1.0.pdf
Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 1. september 2017/Sak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdfSak-070-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7.pdf

Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdfSak-081-2017-Økonomirapport-per-august-2017.pdf
Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdfSak-081-2017-Vedlegg-1-Økonomirapport-per-august-2017 (1).pdf
Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdfSak-080-2017-Møteplan-for-2018.pdf
Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdfSak-079-2017-Utviklingsarbeid-Nye-Metoder.pdf
Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdfSak-078-2017-Vedlegg-1-Plan-for-omstilling-og-utvikling-v1.00.pdf
Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdfSak-078-2017-Plan-for-omstilling-og-utvikling.pdf
Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdfSak-077-2017-Informasjonssikkerhet.pdf
Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdfSak-082-2017-Administrerende-direktørs-orientering.pdf
Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Vedlegg-1-Presentasjon-etiske-retningslinjer.pdf
Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdfSak-074-2017-Etiske-retningslinjer.pdf
Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdfSak-076-2017-Nye-lokaler-divisjon-Nord.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-4-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1-med-korreksjoner.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-3-Prinsipper_internkontroll-og-risikostyring_versjon-1.1.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdfSak-075-2017-Vedlegg-2-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1_med-korreksjoner.pdf
Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdfSak-075-2017-Vedlegg-1-Styringsprinsipper-Sykehusinnkjøp-HF_versjon-1.1.pdf
Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdfSak-075-2017-Styrende-dokumenter-Internkontroll-og-risikostyring.pdf
Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdfSak-073-2017-Innkalling-og-agenda.pdf
Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 12. oktober 2017/Sak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdfSak-076-2017-Vedlegg-1-Strandgata-5-7-Endret-planløsning-II.pdf

Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdfSak-84-2017-Agenda-og-innkalling-til-styremøte-27.-november.pdf
Sak-91-2017-AD-orientering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-91-2017-AD-orientering.pdfSak-91-2017-AD-orientering.pdf
Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Revisjonsrapport-behandlingshjelpemidler.pdf
Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdfSak-89-2017-Oppfølging-av-styresaker.pdf
Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdfSak-88-2017-Anskaffelsesplan.pdf
Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdfSak-87-2017-Strategiarbeid-Divisjon-legemidler_kategori-legemidler.pdf
Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdfSak-86-2017-Virksomhetsrapport-pr-oktober-2017.pdf
Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdfSak-86-2017-Vedlegg-1-Rapport-fra-virksomheten-pr-oktober-2017-Hovedrapport.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdfSak-85-2017-Vedlegg-3-Avgrenset-risikorapportering-Vurdering-av-internkontrollen.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdfSak-85-2017-Vedlegg-2-Avgrenset-risikorapportering-Sammenstilling-divisjoner.pdf
Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdfSak-85-2017-Avgrenset-risikorapportering-pr-2-tertial-2017.pdf
Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdfSak-85-2017-Vedlegg-1-Avgrenset-risikorapportering-Vurderingskriterier.pdf
Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2017/Styremøte 27. november 2017/Sak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdfSak-90-2017-Vedlegg-1-Rapport-avtalelojalitet-behandlingshjelpemidler.pdf


2016

Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdfSak-04-saksdokument_registrering-av-helseforetak.pdf
Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdfSak-03-saksdokument_styrende-dokument.pdf
Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdfSak-02-saksdokument_bakgrunn-for-etablering.pdf
Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdfSak-01-saksdokument_konstituering-av-styret.pdf
Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdfSak-08-saksdokument_styreleder-orienterer.pdf
Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdfSak-07-saksdokument_Møteplan-for-styret-1.-halvår-2016.pdf
Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdfSak-06-saksdokument_prosess-for-rekruttering-av-administrerende-direktør.pdf
Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdfSak-05-saksdokument_konstituering-av-administrerende-direktør.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-01-02-2016.pdf
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF_1.pdf
sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdfsak-04-vedlegg_Samordnet-registermelding-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdfsak-03-vedlegg_villighet-revisor.pdf
sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/sak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdfsak-03-vedlegg_foretaksavtale.pdf
Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdfSak-03-vedlegg_stiftelsesprotokoll.pdf
Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-03-vedlegg_Protokoll-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdfSak-02-Vedlegg-Helsemidt-sak-104-15.pdf
Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdfSak-02-Vedlegg-HelseVest-sak-12115.pdf
Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Rapport-levert-HOD-september-2015.pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015 (1).pdf
Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdfSak-02-Vedlegg-Helsenord-Styresak-120-2015.pdf
Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 1. februar 2016/Sak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdfSak-02-Vedlegg-HelseSorOst-sak-073-2015.pdf

Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-03-2016.pdf
Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdfSak-14-Vedlegg-Førsteutkast-prosjektmandat.pdf
Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdfSak-12-Vedlegg-1_Tilbudsinvitasjon-anskaffelse-rekruttering.pdf
Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdfSak-15-vedlegg-1_-Logo-2.pdf
Sak-15-saksdokument_Logo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-15-saksdokument_Logo.pdfSak-15-saksdokument_Logo.pdf
Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdfSak-14-Styresak-Sykehusinnkjøp-HF-prosjektdirektiv-etablering-3.pdf
Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-vedlegg_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-13-saksdokument_Notat-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdfSak-12-Tilbudsinvitasjon-rekruttering-av-adm-direktør.pdf
Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Sak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdfSak-11-2016-konstituering-av-daglig-leder.pdf
Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mars 2016/Vedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdfVedtatt-styreprotokoll-01-02-16.pdf

Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Endelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdfEndelig-protokoll-styremøte-2-mars-2016.pdf
Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdfSak-23-2016-Valg-av-rekrutteringstjeneste-leverandør.pdf
Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdfSak-21-Vedlegg-3-Etableringsprosjektet_Notat-HINAS-vikrsomhetsoverdragelse.pdf
Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdfSak-21-Vedlegg-2-Etableringsprosjektet_Tidsplan.pdf
Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdfSak-21_Vedlegg-1Etableringsprosjektet-organisasjonskart.pdf
Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdfSak-21_2016-Etableringsprosjektet.pdf
Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Vedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdfVedlegg-sak-024_2016-Logo-og-profil-Sykehusinnkjøp.pdf
Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Sak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdfSak-023_2016-Vedlegg-1-Rekruttering-protokoll.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 4. april 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-04-04-2016.pdf

Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdfStyresak-27_Vedlegg-1_Prosjektdirektiv-2.1_vedtatt_ny_tidsplan.pdf
Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdfStyresak-30_Leie-av-lokaler-i-Oslo.pdf
Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-28_-Budsjett-2016.pdfStyresak-28_-Budsjett-2016.pdf
Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdfStyresak-31_Gjennomgang-av-foretaksprotokoll-fra-250116.pdf
Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdfStyresak-27_-Prosjektdirektiv-Etableringsprosjektet.pdf
Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-utfyllende-til-stillingsannonse.pdf
Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdfStyresak-32_Vedlegg-stillingsannonse.pdf
Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfStyreinnkalling-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdf
Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdfStyresak-26_Godkjenning-av-protokoll-fra-04-april-2016.pdf
Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 2. mai 2016/Styresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-29_Nettsider-Sykehusinnkjøp-HF.pdf

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-05-2016.pdf
Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdfSak-41_2016-Møteplan-høsten-2016.pdf
Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdfVedlegg-sak-39_2016-Notat-kontorinnredning-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdfSak-39_2016-Innredning-av-lokaler-i-Oslo.pdf
Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Vedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdfVedlegg-sak-39_2016-Grunnlag-for-bestilling-Møbelanbud.pdf
Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdfSak-38_2016-Felles-IKT-plattform.pdf
Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdfSak-37_2016-Godkjenningskriterier-for-arbeidsstrømmene.pdf
Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdfSak-36_2016-Status-Etableringsprosjektet.pdf
Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. mai 2016/Sak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdfSak-35_2016-Foreløpig-protokoll-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-02-05-2016.pdf

Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdfStyresak-50_vedlegg-2-Leveranse-F1-_Fellesfunksjoner-og-organisasjon4.pdf
Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-30-06-2016-utkast-2.pdf
Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdfStyresak-55_vedlegg-2-Leieavtale-Drammen-1 (1).pdf
Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_vedlegg-1-Leieavtale-Drammen-1.pdf
Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdfStyresak-55_2016-Leieavtale-Drammen-1.pdf
Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-Vedlegg-Implemeneringsplan-IKT-midlertidig-systemløsning.pdf
Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdfStyresak-48-_2016-IKT-nettverk-og-økonomi-midlertidig-systemløsning.pdf
Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdfStyresak-47_2016-vedlegg-1-Masterplan_Sykehusinnkjøp_v1-0.pdf
Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdfStyresak-47_2016-Masterplan-v1-0_etableringsprosjektet.pdf
Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyresak-45_Godkjenning-av-protokoll-styremøte-30-05-16-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-1-Leveringsdokument-Fellesfunksjoner-og-organisasjon.pdf
Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdfStyresak-54_2016-vedlegg-1_-Kommunikasjonsplan-for-etablering-av-Sykehusinnkjøp-HF-1.pdf
Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdfStyresak-54_2016-Informasjons-og-kommuneikasjonsplan-for-etableringsfasen-1.pdf
Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdfStyresak-53_2016-vedlegg-1-Oppstart-sak-til-AD-møtet-130616-1.pdf
Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdfStyresak-53_-2016-Utkast-til-sak-til-AD-møtet.pdf
Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdfStyresak-51_2016-Møtedatoer-for-styret.pdf
Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdfStyresak-50_2016-vedlegg-3_protokolltilførsel-Harald-Johnsen.pdf
Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdfStyresak-50_2016-Fellesfunksjoner-og-organisering-i-Sykehusinnkjøp-HF-fra-første-virksomhetsoverdragelse.pdf
Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdfStyresak-49_2016-Plan-for-anskaffelse-av-konkurransegjennomføringsverktøy.pdf
Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdfStyresak-46_2016-vedlegg-1-statusrapport-og-risikovurdering_overordnet-og-per-arbeidsstrøm.pdf
Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 30. juni 2016/Styresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfStyresak-46_2016-Statusrapport-og-risikorapportering.pdf

Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Innkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdfInnkalling-til-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-HF-24-08-2016.pdf
Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdfSak-63_Vedlegg-2-HINAS_Notat-vedrørende-omdanning-til-helseforetak.pdf
Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdfSak-67-Økonomirapportering-per-31.07.2016.pdf
Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdfSak-64-Orientering-om-forslag-til-fremtidig-felles-IKT-løsning-med-Helse-Nord.pdf
Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-63_Vedlegg-1-AS4-T8-Leveringsdokument-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdfSak-63-Overføring-av-HINAS-til-Sykehusinnkjøp-HF-Leveranse-fra-AS4-Arbeidspakke-T8.pdf
Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdfSak-61-Oppdatert-Masterplan-for-etableringsprosjektet.pdf
Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdfSak-60-Statusrapport-og-risikorapportering.pdf
Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdfSak-60_Vedlegg-1-Statusrapport-og-risikovurdering.pdf
Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdfSak-66-Orientering-om-oppstart-og-status-for-regionale-prosjekter.pdf
Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdf
Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdfSak-62_Vedlegg-1-Prosjektdirektiv-KGV-KAV.pdf
Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdfSak-65-Orientering-om-leveranse-fra-AS2-Håndbok-for-avgivende-organisasjon-virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdfSak-68_Vedlegg-2-Pressemelding-ang.-enklere-anskaffelsesregler-fra-næringsministeren.pdf
Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-65-Vedlegg_Hoved-Håndbok-virksomhetsoverdragelse-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdfSak-68_Vedlegg-1-Program-Nasjonal-Innkjøpskonferanse-2016.pdf
Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdfSak-59_Vedlegg-1-Notat-vedrørende-organisering-av-Sykehusinnkjøp-HF-sine-juridiske-ressurser.pdf
Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdfSak-66_Vedlegg-1-Regionalt-prosjektmandat.pdf
Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdfSak-65_Vedlegg-8-Flytskjema-og-tidsbruk.pdf
Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdfSak-65_Vedlegg-7-Omslag-for-personalmappe.pdf
Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdfSak-65_Vedlegg-6-Informasjon-om-reservasjonsrett.pdf
Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdfSak-65_Vedlegg-5-Mal-overføring-timer-og-ferie.pdf
Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdfSak-65_Vedlegg-4-Informasjon-til-berørte-ansatte.pdf
Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdfSak-65_Vedlegg-3-Mal-drøftingsnotat.pdf
Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdfSak-65_Vedlegg-2-Risikovurdering-og-konsekvenser.pdf
Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdfSak-65_Vedlegg-1-Sjekkliste-for-virksomhetsoverføring.pdf
Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdfSak-62-Prosjektdirektiv-anskaffelse-konkurransegjennomføringsverktøy-og-kontraktsadm-system.pdf
Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdfSak-61_-Vedlegg-1-Masterplan-Sykehusinnkjøp-v1.1.pdf
Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdfSak-58_Vedlegg-2-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-080716.pdf
Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 24. august 2016/Sak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdfSak-58_Vedlegg-1-Foreløpig-protokoll-fra-styremøte-i-Sykehusinnkjøp-300616.pdf

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-05-10-16.pdf
Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016_Vedlegg-1_Finansieringsmodell.pdf
Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016_Vedlegg1_Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdf
Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdfSak-75-2016-Budsjettprinsipper-budsjettstruktur-og-budsjettprosess.pdf
Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell (1).pdf
Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-74-2016-Finansieringsmodell.pdfSak-74-2016-Finansieringsmodell.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdfSak-73-2016_Vedlegg3_Fullmaktsinstruks-til-administrasjonen.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdfSak-73-2016_Vedlegg2_Fullmaktsmatrise.pdf
Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016_Vedlegg1_Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdf
Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdfSak-73-2016-Instruks-fra-Styret-til-administrerende-direktør.pdf
Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-72-2016-Økonomirapportering.pdfSak-72-2016-Økonomirapportering.pdf
Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 5. oktober 2016/Sak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-71-2016-Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf

Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-91-2016_Anbefaling-av-IKT-driftsplattform-for-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdfStyret_Sak-87-2016_Midlertidig-samarbeidsavtale-mellom-Sykehusinnkjøp-HF-og-foretakene.pdf
Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfStyret_Sak-92-2016_Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-11-16.pdf
Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdfStyret_Sak-84-2016_Foreløpig-protokoll-styremøte-26-10-16-Telefon.pdf
Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdfStyret_Sak-90-2016-Gjennomgang-av-regionale-og-lokale-enheter-før-virksomhetsoverdragelse-til-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfStyret_Sak-89-2016_Foreløpig-budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdfStyret_Sak-88-2016_Oppdatert-fullmaktsmatrise.pdf
Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdfStyret_Sak-86-2016_Økonomirapportering.pdf
Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfStyret_Sak-85-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf
Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. november 2016/Styret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdfStyret_Sak-88-2016_Vedlegg_Fullmaktsmatrise-v1.1.pdf

Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-28-11-16.pdf
Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 28. november 2016/Foreløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdfForeløpig-protokoll-styremøte-7-november-Stavanger-1.pdf

Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdfSak 107-2016 Orientering-fra-administrerende-direktør.pdf
Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-107-2016_Møteplan-2017.pdfSak-107-2016_Møteplan-2017.pdf
Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdfSak-105-2016_Status-oppdragsdokument-2016.pdf
Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdfSak-104-2016_Budsjett-Sykehusinnkjøp-HF-2017.pdf
Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdfSak-103-2016_Økonomirapportering-31.10.16.pdf
Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdfSak-102-2016_Status-drift-Sykehusinnkjøp-HF.pdf
Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdfSak-101-2016_Status-og-risiko-i-etableringsprosjektet.pdf
Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Innkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdfInnkalling-til-styremøte-Sykehusinnkjøp-HF-07-12-16.pdf
Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Styremøter/2016/Styremøte 7. desember 2016/Sak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfSak-100-2016_Forelopig-protokoll-styremote-28.november 2016.pdfFant du det du lette etter?