Close

Divisjon legemidler

Om oss

Denne divisjonen er det tidligere legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS). Divisjon legemidler Innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene.

For høring om ny rutine for prisinformasjon ved kjøp av legemidler, se denne siden.

Divisjonsdirektør er Bente Hayes.

Formål

Formålet er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler og andre apotekvarer etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader for disse produktene.  

Nye Metoder

For spørsmål rundt innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, se denne nettsiden, eller kontakt helseøkonomisk rådgiver Asbjørn Mack.

Nyheter legemidler