Close

Tall fra divisjon legemidler

Kostnader: 8 688 MNOK

Totalkostnader for legemidler gjennom leverandøravtaler og grossistavtaler.

Rabatt: 37%

Gjennomsnittlig rabatt for legemidler gjennom leverandøravtaler.

Avtalegrad: 83%

Andel av totalkostnader gjennom leverandøravtaler

Topp 20 legemidler 46%

Andel av totalkostnader.

Klikk her for flere detaljer.

Tall for siste 12 måneder, per 1. januar 2017. 

Kilde: Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk

Divisjon legemidler

Om oss

Denne divisjonen er det tidligere legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS). Divisjon legemidler Innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene.

For høring om ny rutine for prisinformasjon ved kjøp av legemidler, se denne siden.

Divisjonsdirektør er Bente Hayes.

Formål

Formålet er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler og andre apotekvarer etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader for disse produktene.  

Nye Metoder

For spørsmål rundt innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, se denne nettsiden , eller kontakt helseøkonomisk rådgiver Asbjørn Mack.

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner, kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten på denne nettsiden

Avtaler

Avtaler og anbefalinger innen legemidler.

Spesialistgrupper

Informasjon om spesialistgrupper innen kategori legemidler.

Fagrådet

Informasjon om fagrådet innen kategori legemidler.

H-preparater

Her finner du informasjon om H-reseptavtaler, nåværende og kommende.

LIS-kontakter

Her finner du en oversikt over LIS-kontakter ute i helseforetakene. 

Nyheter legemidler