Avtaler legemidler

Her finner du oversikt over Sykehusinnkjøp HF sine avtaler på legemidler.


Alvorlig astmahttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/alvorlig-astmaAlvorlig astmaA
Antineovaskulariserende midler (våt AMD)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/antineovaskulariserende-midler-vat-amdAntineovaskulariserende midler (våt AMD)A
Basislegemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/basislegemidlerBasislegemidlerB
Blodkoagulasjonsfaktorerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/blodkoagulasjonsfaktorerBlodkoagulasjonsfaktorerB
Fabry sykdomhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/fabry-sykdomFabry sykdomF
Gauchers sykdomhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/gauchers-sykdomGauchers sykdomG
Hepatitt B og Chttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/hepatitt-b-og-cHepatitt B og CH
Hereditært angioødem (HAE)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/hereditert-angioodem-haeHereditært angioødem (HAE)H
Humant immunsviktvirus (HIV)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/humant-immunsviktvirus-hivHumant immunsviktvirus (HIV)H
Immunologisk trombocytopeni (ITP)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/immunologisk-trombocytopeni-itpImmunologisk trombocytopeni (ITP)I
Infusjons- og skyllevæskerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/infusjons-og-skylleveskerInfusjons- og skyllevæskerI
Kontrastmidlerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/kontrastmidlerKontrastmidlerK
Kronisk nyresykdom inkl. anemi og hyperkalemihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/kronisk-nyresykdomKronisk nyresykdom inkl. anemi og hyperkalemiK
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)L
Multippel sklerose (MS)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/multippel-sklerose-msMultippel sklerose (MS)M
Nevroendokrine svulsterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/nevroendokrine-svulsterNevroendokrine svulsterN
Onkologihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/onkologiOnkologiO
Plasmaderiverte legemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/plasmaderiverte-legemidlerPlasmaderiverte legemidlerP
Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/pulmonal-arteriell-hypertensjon-pahPulmonal arteriell hypertensjon (PAH)P
Sondeernæring og andre medisinske næringsmidlerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/sondeernering-og-andre-medisinske-neringsmidlerSondeernæring og andre medisinske næringsmidlerS
TNF BIOhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/tnf-bioTNF BIOT
Transplantasjonhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/transplantasjonTransplantasjonT
Veksthormonmangelhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/veksthormonmangelVeksthormonmangelV
Wilsons sykdomhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/wilsons-sykdomWilsons sykdomW

Fant du det du lette etter?