Legemidler

Divisjon legemidler er det tidligere legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS). Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.


Anskaffelser

Oversikt anbud og avtaleperioder (PDF)

For oversikt over pågående og kommende anbud, se prosjektplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF)

se også anskaffelsesplan. Her kan du sortere per divisjon. Kryss av for divisjon legemidler.

Avtaler og anbefalinger

Under finner du en oversikt over avtalene divisjon legemidler har inngått, med anbefaling av legemidler for ulike brukergrupper. Klikk på tittelen for å se PDF med avtaler og anbefalinger.

Blodkoagulasjonsfaktorer - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. juli 2017 til 31. august 2019. 

Hepatitt C - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2019.

Hepatitt B - Avtale og anbefalinger for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2019.

Kolonistimulerende faktorer - Avtaler  og anbefalinger for perioden 1. mars 2018 til 31. januar 2019, med opsjon på forlengelse til 28. februar 2020.

Multrippel sklerose (MS) - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. mars 2018 til 28. februar 2019, med opsjon på forlengelse til 31. mai 2019.

Onkologi - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2019, med opsjon på forlengelse til 30. april 2019:

TNF/Bio - Biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Avtaler og anbefalinger i perioden til 1. mai 2018 fra 30. april 2019 . Anbefalingen er oppdatert 18. september 2018.

HIV - Avtale og anbefalinger for perioden 1. september 2018 til 1. september 2019, med oppsjon om forlengelse til 1. september 2020. 

Ansatte i divisjonen

Se i prosjektplanen (PDF) for oversikt over ansvarlige innenfor hvert enkelt anbudsområde.

Bente Hayes

Innkjøpsdirektør legemidler
bente.hayes@sykehusinnkjop.no
+47 901 79 521

Portrett

Geir Ove Andersen

Medisinsk rådgiver
geir.ove.andersen@sykehusinnkjop.no
+47 484 95 859

Portrett

Kjetil Flateby

Innkjøpsrådgiver
kjetil.flateby@sykehusinnkjop.no
+47 975 38 283

Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101

Portrett

Aase Britt Holmboe

Farmasøytisk rådgiver
aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no
+47 913 46 461

Portrett

Maja Anette Flønes Monsen

Farmasøytisk rådgiver
maja.monsen@sykehusinnkjop.no
+47 996 93 062

Asbjørn Mack

Forhandlingsleder legemidler 
asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no

+47 907 34 901

Portrett

Anne-Mari Kirste

Rådgiver
anne-mari.kirste@sykehusinnkjop.no
+47 957 22 513

Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552

Portrett

Laila Pagh-Skov

Kvalitetsleder
laila.pagh-skov@sykehusinnkjop.no
+47 958 83 146

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123

Portrett

Erik Hviding

Rådgiver
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434


Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377

Eirik Sverrisson

Prosjektleder
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Innkjøpsrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Iselin Dahlen Syversen

Rådgiver forhandlinger
iselin.syversen@sykehusinnkjop.no
+47 958 60 663

Wenche N. Thorkildsen

Administrasjonskonsulent
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 31 118

Portrett

Spesialistgrupper

Innen kategori legemidler er det en spesialistgruppe per anbud. Under ser du en oversikt over hvilke representanter som sitter i spesialistgruppene, samt mandatet.


MS-legemidler

Astrid Edland, Vestre Viken HF
Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF
Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF
Randi Cesilie Haugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Rune Midgard, Helse Møre og Romsdal HF
Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF
Mona Enstad, generalsekretær, MS forbundet
Pilar Martin Vivaldi, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Leung-Ming Yu, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Asbjørn Mack, forhandlings leder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

TNF-hemmere/biologiske legemidler

Berit Flatø, Oslo universitetssykehus HF
Bertha Storesund, Leder revmatologisk forening
Gøri Perminow, Oslo universitetssykehus HF
Ingrid Prytz Berset, Helse Møre og Romsdal HF
Jørgen Jahnsen, Akershus universitetssykehus HF
Kristin Ryggen, St. Olavs Hospital HF
Lisbeth Rustad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Petter Gjersvik, Universitetet i Oslo
Synøve Kalstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tore K. Kvien, Diakonhjemmet sykehus
Njål Idsø, Revmatikerforbundet
Michael Vester, Helse Sør-Øst RHF
Kristian Samdal, helseøkonom, Legemiddelverket
Asbjørn Mack, forhandlingsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kontrastmidler

Åse Kjellmo, St. Olavs Hospital HF
Iqbal Amjid, Univesitetssykehuset Nord-Norge HF
Dagrunn Oddveig Johnsen, Helse Bergen HF,  Haukeland universitetssykehus
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirin Berge Steinshamn, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Hepatitt C

Asbjørn Ellingsen, St. Olavs Hospital HF
Jon Florholmen, Universitetssykehus Nord-Norge HF
Kristian Bjøro, Oslo universitetssykehus HF
Lars Norman Karlsen, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
Olav Dalgard, Akershus universitetssykehus HF
Rafael Alexander Leiva, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Michael Vester, Helse Sør-Øst RHF
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Asbjørn Mack, forhandlingsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder,Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Onkologi

Anders Waage, St. Olavs Hospital HF
Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold HF
Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus HF
Gustav Lehne, Oslo universitetssykehus HF
Heidi Glosli, Oslo universitetssykehus HF
Oddbjørn Straume, Helse Bergen HF
Odd Terje Brustugun, Vestre viken HF
Randi Margit Ruud Mathiesen, Oslo universitetssykehus HF
Rasmus Bäckström, Sykehusapotekene HF
Torgrim Tandstad, Helse Møre og Romsdal HF
Yngvar Fløisand, Sykehuset Østfold HF
Michael Vester, Helse Sør-Øst RHF
Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær, Kreftforeningen 
Einar Andreassen, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Kirsti Hjelme, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Asbjørn Mack, forhandlingsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Sagdahl, farmasøytisk /helseøkonomisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Koagulasjonsfaktorer

Roald Lindås, overlege Haukeland universitetssjukehus
Heidi Glosi, OUS, overlege Rikshospitalet
Pål André Holme, overlege OUS, Rikshospitalet
Siri Grønhaug, sykepleier, Senter for sjeldne diagnoser
Bjørn Oddvar Strøm Forsker Statens legemiddelverk
Asbjørn Mack  Forhandlingsleder Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg Prosjektleder Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirin Berge Steinshamn Farmasøytisk rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen Medisinsk rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

HIV

Asbjørn Ellingsen, St. Olav Hospital HF
Bente Magny Bergersen, Oslo universitetssykehus HF
Børge Førland Gjøse, Stavanger universitetssjukehus HF
Harald Steinum, St. Olav Hospital HF
Ingrid Slørdal, St. Olav Hospital HF
Jetmund Ringstad, Sykehuset Østfold HF
Rafael Alexander Leiva, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Vegard Skogen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Merete Klausen, farmasøyt, Apotek 1 Storgata
Leif-Ove Hansen, styreleder, HIV-Norge
Anne Marthe Ringerud, senior rådgiver, Statens legemiddelverk
Carolin Hagen, vitenskapelig rådgiver,Statens legemiddelverk
Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirin Berge Steinshamn, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

LAR

Brita Mauritzen Næss, Helse Vest RHF
Christian Ohldieck, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Frank Ivar Nohr, Helse Nord RHF
Kari Bussesund, Oslo universitetssykehus HF
Kim Amundsen, Oslo universitetssykehus HF
Unni Kongshavn, St. Olav HF
Michael Vester, Sør Øst RHF
Kjersti Brattlien, brukerrepresentant, LAR-Nett Norge
Wibecke Årst, brukerrepresentant, Marborg
Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk, Norges Apotekforening 
Anne Marthe Ringerud, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirin Berge Steinshamn, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Alvorlig astma
Anders Tondell, St. Olav HF
Eva Stylianou, Oslo universitetssykehus HF
Sverre Lehmann, Helse Berge HF
Terje Tollali, Nordlandssykehuset HF 
Anette Grøvan, rådgiver, Statens Legemiddelverk
Fredrik Holmbo, senior rådgiver, Statens Legemiddelverk
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp hF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

PAH
Arne Kristian Andreassen, Oslo universitetssykehus HF
Borge Schieve, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Jonny Vegsundvåg, Helse Møre og Romsdal HF
Kjetil Steine, Oslo universitetssykehus HF
Volker Ponitz, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus 
Øyvind Midtveit, Oslo universitetssykehus HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Veksthormon
Hilde Johanne Bjørndalen, Oslo universitetssykehus HF
May Synnøve Aarvoll, Oslo universitetssykehus HF
Jostein Andersen Førsvoll, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
Samira Mohi-Aldin, St. Olavs hospital HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

Fagrådet

Disse er medlemmer i fagrådet for divisjon legemidler:

Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF
Børge Førland Gjøse, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
Elisabeth Bjelland Berg, Sykehusapoteket Drammen
Gustav Lehne, Oslo universitetssykehus HF
Rosi Floor, Universitetssykehus Nord-Norge HF
Rune Vatnøy, Sykehusapoteket Kristiansand
Michael Vester, Helse Sør Øst RHF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Maja Monsen, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

LIS-kontakter


Her finner du en oversikt over LIS-kontakter ute i helseforetakene.

Ann Cathrin Lindahl, Akershus Universtitetssykehus HF. Telefon 67 96 03 14

Randi Hukari, Diakonhjemmets sykehus AS. Telefon 414 46 105

Iselin Sørstad Elveheim, Helgelandssykehuset HF. Telefon 75 11 51 40

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF. Telefon 412 98 525

Kjetil Bjørkli, Helse Finnmark HF. Telefon 78 42 10 00

Kine Brækkan, Helse Finnmark HF. 

Hilde Bjelland Øvrelid, Helse Fonna. Telefon 52 73 21 80

Susanne Wilhelm, Helse Førde HF. Telefon 57 83 98 50

Charlotte Haugen, Helse Møre og Romsdal HF. Telefon 70 17 31 07

Marja Kos, Helse Nord-Trøndelag HF. 

Elin Søreide, Helse Stavanger HF. Telefon 51 51 93 61

Anne Marit Pedersen-Bjergaard, Lovisenberg diakonale sykehus AS. Telefon 23 22 54 00

Cathrine Strømhaug, Nordlandssykehuset HF. Telefon 75 53 41 15

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 470 23 488

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 486 00 245

Kristina Eriksen, St. Olavs Hospital HF. Telefon 73 86 43 17 / 900 79 753

Ellen Rygh, Sykehuset i Vestfold HF. Telefon 33 34 30 89

Tor Rise,  Sykehuset i Vestfold HF. Telefon 33 34 30 89

Trine Berg, Sykehuset Innlandet HF. Telefon 900 46 076 

Dag Hernes, Sykehuset Telemark HF. Telefon 35 00 47 22

Katrine Løkkevig Abrahamsen, Sykehuset Østfold HF. Telefon 69 38 50 00

Gudrun Gudnadottir, Sørlandet Sykehus HF. Telefon 38 07 31 39

Sidsel Kristiansen, Sykehusapotek Nord HF.

Elisabeth Bjelland Berg, Vestre Viken HF. Telefon 32 80 30 93

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord HF.

Unni Hjellupvik, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. 

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF. Telefon 911 79 781

Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF.

H-preparater

Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept-ordningen) (PDF)

Legemiddellisten H-resept per 15. mai 2018 (Excel-fil)

Nye Metoder

For spørsmål rundt innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye Metoders nettside eller kontakte helseøkonomisk rådgiver Asbjørn Mack (e-post).

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, klikk på denne lenka.

Anbudsseminarer 2018

Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

Helseforetakenes LAR-seminarhttps://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-lar-seminar-2018-08-29Helseforetakenes LAR-seminarHelseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.
Anbudsseminar farmasøytiske spesialpreparater / LIS-kontaktsamlinghttps://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-lis-kontaktsamling-2018-05-29Anbudsseminar farmasøytiske spesialpreparater / LIS-kontaktsamlingLIS-kontaktsamling 29. og 30. mai 2018. Seminar 30. og 31. mai 2018
Anbudsseminar TNF/Bio 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-tnfbio-2018-2018-03-20Anbudsseminar TNF/Bio 2018Anbudsseminar om biologisk behandling innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi samt resultater av anbud for 2018.
Anbudsseminar MS 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-ms-2018-2018-01-16Anbudsseminar MS 201816. og 17. januar 2018 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes MS-seminar i Kristiansand.
Anbudsseminar hepatitt c 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-hepatitt-c-2018-2018-01-11Anbudsseminar hepatitt c 201811. januar arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes hepatitt c-seminar i Oslo.
Anbudsseminar onkologi 2018https://sykehusinnkjop.no/Sider/Anbudsseminar-onkologi-2018.aspxAnbudsseminar onkologi 201831. januar og 1. februar arrangerte Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler helseforetakenes onkologiseminar i Ålesund.


Nyheter fra divisjon legemidler

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.