Legemidler

Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.

Legemiddelstrategi​

Legemiddelstrategien ble vedtatt høsten 2018 av styret i Sykehusinnkjøp HF. 

Det er den første kategoristrategien av de 13 innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp har ansvaret for.

Hovedmålet for strategien er «Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler». 

Les hele strategien her

English version

Anskaffelser, avtaler og anbefalinger

For oversikt over pågående og kommende anbud, se anskaffelsesplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF).

Mer om den felles nordiske anskaffelsen på legemidler kan du lese her

En oversikt over Sykehusinnkjøp HFs legemiddelavtaler finner du her

Kontaktpersoner 

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF jobber tett med de øvrige helseforetakenes fagfolk og spesialister ved anskaffelser av legemidler. Under vil du finne en oversikt over de ansatte i divisjon legemidler, medlemmene i spesialistgruppene som bidrar under anskaffelsene og LIS-kontaktene ute i helseforetakene. 

Ansatte i divisjon legemidler

Portrett

Bente Hayes

Innkjøpsdirektør legemidler 
bente.hayes@sykehusinnkjop.no
+47 901 79 521

Portrett

Tommy Juhl Nielsen

Avdelingsleder, avdeling Nye Metoder
tommy.juhl.nielsen@sykehusinnkjop.no
+47 922 20 999


Portrett

Nicolai Maric Bjørnæs

avdelingsleder, anskaffelser 
nicolai.maric.bjornes@sykehusinnkjop.no
+47 482 54 418






Portrett

Geir Ove Andersen

Medisinsk rådgiver 
geir.ove.andersen@sykehusinnkjop.no
+47 484 95 859

Portrett

Kjetil Flateby

Innkjøpsrådgiver 
kjetil.flateby@sykehusinnkjop.no
+47 975 38 283

Portrett

Aase Britt Holmboe

Farmasøytisk rådgiver 
aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no
+47 913 46 461

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434


Portrett

Anne-Mari Kirste

Rådgiver 
anne-mari.kirste@sykehusinnkjop.no
+47 957 22 513


Portrett

Kirsten Heitmann

Prosjektleder 
kirsten.heitmann@sykehusinnkjop.no
+47 996 48 998

Portrett

Ninja Elise Seippel

Rådgiver innkjøp 
Ninja.Elise.Seippel@sykehusinnkjop.no
+47 984 05 239

Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Fagrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Portrett

Asbjørn Mack

Fagsjef legemidler 
asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no
+47 907 34 901

Portrett

Maja Anette Flønes Monsen

Farmasøytisk rådgiver 
maja.monsen@sykehusinnkjop.no
+47 996 93 062


Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101


Portrett

Laila Pagh-Skov

Kvalitetsleder 
laila.pagh-skov@sykehusinnkjop.no
+47 958 83 146


Portrett

Anne Marthe Ringerud

Rådgiver forhandlinger
Anne.Marthe.Ringerud@sykehusinnkjop.no
+47 970 09 866


Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123


Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552


Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Iselin Dahlen Syversen

Rådgiver forhandlinger 
iselin.syversen@sykehusinnkjop.no
+47 958 60 663

Portrett

Christina Kvalheim

Rådgiver, avdeling Nye metoder
christina.kvalheim@sykehusinnkjop.no
+47 907 42 865

Portrett

Richard Andrè Våge

medisinsk rådgiver, avdeling Nye metoder 
Richard.Andre.vage@sykehusinnkjop.no
+47 909 94 859

Portrett

Nikolai Riise

advokat 
mailto:nikolai.riise@sykehusinnkjop.no
+47 ‭906 40 601‬


Portrett

Maud Bergesen

advokatfullmektig 
maud.bergesen@sykehusinnkjop.no
+47 994 22 423


Portrett

Wenche N. Thorkildsen

Administrasjonskonsulent 
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 31 118


LIS-kontakter

Her finner du en oversikt over LIS-kontakter ute i helseforetakene.

(Sist oppdatert per juli 2020).

Ann Cathrin Lindahl, Akershus Universtitetssykehus HF. Telefon 67 96 03 14

Randi Hukari, Diakonhjemmets sykehus AS. Telefon 414 46 105

Aleksandra Stanojevic, Finnmarkssykehuset HF

Iselin Sørstad Elvheim, Helgelandssykehuset HF

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF. Telefon 412 98 525

Hilde Bjelland Øvrelid, Helse Fonna. Telefon 52 73 21 80

Susanne Wilhelm, Helse Førde HF. Telefon 57 83 98 50

Marianne Nilsson, Sykehusapoteket i Kristiansund. Telefon 73 86 44 20

Anne Midtbust, Helse Nord-Trøndelag HF                         

Aashild Lone, Helse Stavanger HF. Telefon 51 51 93 60

Anne Marit Pedersen-Bjergaard, Lovisenberg diakonale sykehus AS. Telefon 23 22 54 00

Cathrine Strømhaug, Nordlandssykehuset HF. Telefon 75 53 41 15

Marit Li, Nordlandssykehuset HF. Telefon 77 78 19 00

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 470 23 488

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 486 00 245

Kristina Eriksen, St. Olavs Hospital HF. Telefon 73 86 43 17 / 900 79 753

Gløer Gløersen, Sykehuset i;VestfoldnHF. Telefon 33 34 30 89

Trine Berg, Sykehuset Innlandet HF. Telefon 900 46 076;

Rose-Marie Stange Semb, Sykehusapoteket Skien;

Marianne Vestereng Sire,;Sykehuset Østfold HF. Telefon 905 77 371

Gudrun Gudnadottir, Sørlandet Sykehus HF. Telefon 38 07 31 39

Sidsel Kristiansen, Sykehusapotek Nord HF

Elisabeth Bjelland Berg, Vestre Viken HF. Telefon 32 80 30 93

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord HF

Sylvia Granlund, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF. Telefon 911 79 781

Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF.

Nyheter fra divisjon legemidler

Anbudsseminarer

Sykehusinnkjøp HF arrangerer årlig helseforetakenes anbudsseminarer for de ulike legemiddelgruppene som det gjenneomføres anskaffelser for. Under finner du en oversikt over kommende og gjennomførte anbudsseminarer.

Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

Helseforetakenes onkologi-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-onkologi-seminar-2020-2020-02-12Helseforetakenes onkologi-seminar 202012.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.
Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-tnf-bio-seminar-2020-2020-01-22Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020Se foredragene fra helseforetakenes TNF BIO-seminar.
Leverandørseminar legemidler 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2019-2019-12-13Leverandørseminar legemidler 2019Fredag 13. desember arrangerte Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler vårt årlige leverandørseminar.
Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-2019-2019-09-04Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 20194. og 5. september 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes helseforetakenes anbudsseminar for farmasøytiske spesialpreparater.
Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-onkologi-2019-2019-02-06Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 20196. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar i Bergen.
Helseforetakenes MS-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-ms-seminar-2019-2019-01-16Helseforetakenes MS-seminar 201916. og 17. januar 2019 arrangerte LIS-MS-spesialistgruppe seminar om immunmodulerende legemidler til behandling av MS, og om LIS-anbud for 2019.
Helseforetakenes hepatittseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hepatittseminar-2019-2019-01-09Helseforetakenes hepatittseminar 20199. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF «Helseforetakenes hepatittseminar» på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
TNF BIO spesialistseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/tnf-bio-spesialistseminar-2019-2019-01-07TNF BIO spesialistseminar 20197. og 8. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes TNF BIO -seminar i Oslo.
Leverandørseminar – legemidler 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2018-2018-12-13Leverandørseminar – legemidler 2018Arrangeres 13. desember på Radisson Blu Oslo Plaza. Seminaret sendes direkte her.
Helseforetakenes HIV-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2018-2018-08-30Helseforetakenes HIV-seminar 2018Seminar 30. august 2018 om HIV-behandling, samt resultater av LIS-anbud for 2018.
Helseforetakenes LAR-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-lar-seminar-2018-2018-08-29Helseforetakenes LAR-seminar 2018Helseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.
Anbudsseminar farmasøytiske spesialpreparater / LIS-kontaktsamling 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-lis-kontaktsamling-2018-2018-05-29Anbudsseminar farmasøytiske spesialpreparater / LIS-kontaktsamling 2018LIS-kontaktsamling 29. og 30. mai 2018. Seminar 30. og 31. mai 2018

Diverse informasjon

Nye metoder

For henvendelser som gjelder nye legemidler og indikasjonsutvidelser som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten, samt forhandling om pris på legemidlene,  kan du kontakte vår Avdeling for Nye Metoder (e-post).

For informasjon om systemet for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye Metoders nettside.

Web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader

Her finner du web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Alle i helseforetakene med tjenstlige behov har tilgang på SLMK. Dersom du ikke har tilgang men ønsker det, kan du kontakte Aase-Britt Holmboe på epost aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

H-preparater

Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept-ordningen) (PDF) 

Legemiddellisten H-resept per 1. februar 2021 (Excel-fil)

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, klikk på denne lenka.

Fant du det du lette etter?