Piller, sprøyter og annet legeutstyr

Legemidler

Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.

Lege​middelstrategi​

Legemiddelstrategien ble vedtatt høsten 2018 av styret i Sykehusinnkjøp HF. 

Det er den første kategoristrategien av de 13 innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp har ansvaret for.

Hovedmålet for strategien er «Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler». 

Les hele strategien her

English version

Anskaffelser, avt​​aler og anbefalinger

For oversikt over pågående og kommende anbud, se anskaffelsesplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF).

Mer om den felles nordiske anskaffelsen på legemidler kan du lese her

En oversikt over Sykehusinnkjøp HFs legemiddelavtaler finner du her

Nasjonalt beredskapslager for legemiddel

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass. Sjukehusinnkjøp er saman med Legemiddelverket, dei tre andre sjukehusapotekføretaka og Helsedirektoratet er viktige samarbeidspartnarar.

Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Det skal bestå av eit utval legemiddel tilsvarande seks månader normalt forbruk i sjukehusa. I tillegg skal lageret ha legemiddel til primærhelsetenesta.

Les mer på Sjukehusapoteka Vest sine nettsider

Ei spesialistgruppe, med legar frå dei regionale helseføretaka, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om kva medikament som skal vera på lageret. Gruppa nyttar fleire kriterium når dei vurderer kva som skal vera med på lista. Dei vurderer mellom anna konsekvensar for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, og kor stor risikoen for mangel er og kva medikamenta kostar.

B180-lista er ikkje endeleg og kan endre seg, sidan prosjektet framleis er under utvikling.

Sykehusapotekenes «Fokusliste kritiske legemidler»

«Fokusliste kritiske legemidler» skal trygge forsyning av legemidler til spesialisthelsetjenesten. Innhold av kritiske legemidler tilpasses sykehusbehov og forsyningsutfordringer, og setter krav til sortiment og lagervolum for disse hos valgt legemiddelgrossist.  Sortiment og volum kan endres over tid. Fokuslisten blir derfor et viktig logistikkhjelpemiddel for riktig lagerhold av kritiske legemidler, både for legemiddelgrossisten og sykehusapotek.

De regionale helseforetakene har egne avtaler med sine sykehusapotek om lokalt utvidet lagerhold av enkelte kritiske legemidler. Dette er lagre som kommer i tillegg til «Fokusliste»-lager hos legemiddelgrossisten.

Se hele listen her (excel)

Bakgrunn

De regionale helseforetakene (RHF) har beredskapslagring av legemidler på nasjonalt nivå gjennom deres grossistavtale med Alliance Healthcare Norge (AHN). Grossisten skal blant annet ha et utvidet, rullerende lager på utvalgte, kritiske legemidler. Listen over de kritiske legemidlene betegnes også som «Fokuslisten». Forvaltning og håndtering av dette rullerende beredskapslageret styres av bestemmelser i grossistavtalen mellom RHF-ene og AHN, gjeldende fra 1.2.2021. Alle legemidler på «Fokuslisten» er kategorisert i enten 30, 60 eller 90 dagers lager, basert på gjennomsnittlig salg hos grossist. Grossistens ordinære salgslager kommer i tillegg.

Bruksområde

«Fokuslisten» er beregnet på følgende bruksområder:

 • grossistens innkjøps- og lagerstyringssystem (listen inneholder legemidler det forventes at grossisten aldri skal gå tom for)
 • apotekenes varebestillings- og lagerstyringssystemer

Sykehusapotekforetakene står ansvarlig for faglig innhold på Fokuslisten i samarbeid med Mangelsenteret. Listen revideres og oppdateres med bakgrunn i spesialisthelsetjenestens behov, endringer i forsyningssikkerhet og endringer i gjeldende behandlingsanbefalinger.

Vurderingene er skjønnsmessige, det gjøres en helhetlig avveiing på bakgrunn av forhold som legemidlers bruksområde, erfaringer fra tidligere tilfeller av redusert tilgang og viktigheten av å ha aktuelle legemidler tilgjengelig.

Legemiddelgrupper som er med på Fokuslisten er:

 • kritisk for å opprettholde driften av sykehus og hvor mangel vil gå ut over liv og helse
 • til polikliniske pasienter der legemiddelmangel vil resultere i innleggelse i sykehus
 • kreftlegemidler med hovedvekt på sortiment fra generika-produsenter med historikk mht forsynings-utfordringer.
 • Intravenøse tuberkulose- og HIV - legemidler. 
 • Produkter til blødere 
 • Blodplasmaprodukter 
 • Elektrolyttkonsentrater

Om et aktuelt legemiddel kan leveres av flere produsenter, vil preparat med innkjøpsavtale for spesialisthelsetjenesten alltid bli foretrukket.

Forvaltning

Forvaltning av «Fokuslisten» styres av kontraktsvilkårene i grossistavtalen med AHN for perioden 1. feb. 2021-31. januar 2024.

En gruppe bestående av

 • leder av sykehusapotekenes Grossistadministrasjon.
 • rådgiver forsyningssikkerhet i sykehusapotekenes Grossistadministrasjon
 • represent​ant oppnevnt av grossisten
 • forvalter «Fokusliste kritiske legemidler». Det er utarbeidet rolle- og ansvarsfordeling i forvaltningen. Styresettet skal ivareta forsyningssikkerhet ved hjelp av tett rapportering av lagerbeholdning og oppfølging av forsyningssituasjon. Produktsortiment skal holdes oppdatert og tilpasset spesialisthelsetjenestens behov.  Risiko for kassasjon på grunn av ukurans skal minimeres.

Det er fortløpende dialog mellom Mangelsenteret, Grossistadministrasjon og grossist om status, anskaffelse av alternative varer og eventuelle andre tiltak ved mangel/forventet mangel for Fokusliste- lagerbeholdning hos grossist.  

Kontaktpersoner 

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF jobber tett med de øvrige helseforetakenes fagfolk og spesialister ved anskaffelser av legemidler. Under vil du finne en oversikt over de ansatte i divisjon legemidler, medlemmene i spesialistgruppene som bidrar under anskaffelsene og LIS-kontaktene ute i helseforetakene. 

Ansatte i divisjon legemidler

Portrett, Tommy Juhl Nielsen

Tommy Juhl Nielsen

divisjonsdirektør, legemidler
tommy.juhl.nielsen@sykehusinnkjop.no
+47 922 20 999


Nicolai Maric Bjørnes-web.jpg

Nicolai Maric Bjørnæs

avdelingsleder, anskaffelser 
nicolai.maric.bjornes@sykehusinnkjop.no
+47 482 54 418


Portrett, Nicolai Riise

Nikolai Riise

avdelingsleder forvaltning​ 
nikolai.riise@sykehusinnkjop.no
+47 ‭906 40 601‬


Portrett, Iselin Syversen

Iselin Dahlen Syversen

avdelingsleder, Nye Metoder / divisjon legemidler
iselin.syversen@sykehusinnkjop.no
+47 958 60 663


Portrett, Laila Pagh-Skov

Laila Pagh-Skov

kvalitetsleder
laila.pagh-skov@sykehusinnkjop.no
+47 958 83 146


​Geir Ove Andersen

medisinsk rådgiver 
geir.ove.andersen@sykehusinnkjop.no

​Helle Endresen

fagrådgiver anskaffelser​
helle.narsnes.endresen@sykehusinnkjop.no​


​Kjetil Flateby

rådgiver innkjøp
kjetil.flateby@sykehusinnkjop.no

​Gudrun Gudnadottir

farmasøytisk rådgiver 
Gudrun.Gudnadottir@sykehusinnkjop.no


​Aase Britt Holmboe

farmasøytisk rådgiver 
aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

​Erik Hviding

seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no

Anne-Mari Kirste

rådgiver 
anne-mari.kirste@sykehusinnkjop.no

​Kirsten Heitmann

prosjektleder 
kirsten.heitmann@sykehusinnkjop.no

​Ninja Elise Seippel

rådgiver innkjøp 
Ninja.Elise.Seippel@sykehusinnkjop.no

​Tonje Marie Lukkassen

fagrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no

​Asbjørn Mack

fagsjef legemidler 
asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no

​Maja Anette Flønes Monsen

farmasøytisk rådgiver 
maja.monsen@sykehusinnkjop.no

​Ole-Morten Munz

rådgiver systemutvikling​ 
Ole-Morten.Munz@sykehusinnkjop.no


​Anne Hele​n Ognøy

farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no

Anne Marthe Ringerud

fagrådgiver, Nye metoder
Anne.Marthe.Ringerud@sykehusinnkjop.no

Gro Live Fagereng​​

rådgiver, Nye Metoder​
Gro.Live.Fagereng@sykehusinnkjop.no​

​Piv Rivenæs

prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no

​Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no

​​Erik Sagdahl

farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no

​Carola Marie Sommevåg

prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no

​Monica Stensgård

avtaleforvalter
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no

​Eirik Sverrisson

prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no

​Morten Søndenå​

fagrådgiver anskaffelser​ 
morten.sondena@sykehusinnkjop.no

​Kristian Samdal

fagrådgiver​​
kristian.samdal@sykehusinnkjop.no


​Christina Kvalheim

fagrådgiver, Nye metoder
christina.kvalheim@sykehusinnkjop.no

​Lars Hjellup

prosjektleder​ 
lars.hjellup@sykehusinnkjop.no

​Christina Sivertsen

fagrådgiver, Nye metoder
christina.sivertsen@sykehusinnkjop.no

​Linda Che Tran

rådgiver 
Linda.Che.Tran@sykehusinnkjop.no

Peter Andre ​Drønen​​

rådgiver, innkjøp​​
peter.andre.dronen@sykehusinnkjop.no​

​Sara Reinvik Ulimoen

medisinsk rådgiver 
Sara.Reinvik.Ulimoen@sykehusinnkjop.no​

Guro Bøhm

fagleder advokat 
guro.bohm@sykehusinnkjop.no
+47 951 37 607

​Maud Bergesen

advokat 
maud.bergesen@sykehusinnkjop.no

​Wenche N. Thorkildsen

administrasjonskonsulent 
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no


Rådgivere legemiddel-innkjøp

Her finner du en oversikt over hvem som er rådgivere for legemiddel-innkjøp (tidligere LIS-kontakter)  ute i helseforetakene.

(Sist oppdatert per november 2021).

Aashild Lone, Helse Stavanger HF, telefon 51 51 93 60

Aleksandra Stanojevic, Finnmarkssykehuset HF, telefon 78 97 52 20

Ann Cathrin Lindahl, Sykehusapoteket Ahus Lørenskog,  telefon 67 96 03 14

Anne Drægni, Sjukehusapoteka Vest, Bergen

Anne Midtbust, Helse Nord-Trøndelag HF, telefon 95 29 39 25

Astrid Pettersen-Granli, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst, telefon 97184924

Cathrine Strømhaug / Marit Li Sykehusapoteket i Bodø, telefon 75 53 41 15

Charlotte Rønning Haugen, Sjukehusapoteket i Ålesund, telefon 70 17 31 07

Elisabeth Bjelland Berg, Sykehusapoteket Drammen, telefon 32 80 30 93

Ellen Bergh, Sykehusapotekene HF, telefon 90 58 99 33

Gløer Gløersen, Sykehuset i Vestfold HF, telefon 33 34 30 89

Hanne Holdhus, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst, 

Hilde Bjelland Øvrelid, Sykehusapoteket i Haugesund, telefon 52 73 21 80

Hilde Fossmark Helvig, Sjukehusapoteket i Stavanger, telefon 51 51 93 60

Jorunn Undheim Brænden, Sykehusapoteket Oslo, Ullevål 

Katarina Kovacevic, Sykehusapoteket i Oslo, Radiumhospitalet

Kjersti Nord, Sykehusapoteket Østfold, telefon 48 07 64 56

Kristina Eriksen, Sykehusapoteket i Trondheim, telefon 73 86 43 17

Kumeet Jarallah, Grossistadministrasjonen, telefon 48 20 23 48

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF, telefon 47023488

Lise Lorentzen, Helgelandssykehuset HF, telefon 75 12 53 33

Marianne Anti Tomren, Sykehusapotekene HF 

Marianne Vestreng Sire, Sykehusapoteket Østfold, telefon 90 57 73 71

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF, telefon 41 29 85 25

Marja Kos, Sykehusapoteket i Levanger 

Mette Hafsett Nilsen, Sørlandet Sykehus HF

Monica Eitran, Lovisenberg sykehusapotek

Randi Hukari, Diakonhjemmet sykehusapotek AS, telefon 41 64 61 05

Rose-Marie Stange Semb, Sykehusapoteket Skien 

Sidsel Kristiansen, Sykehusapotek Nord HF ,telefon 77 62 62 62

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF, telefon 48 60 02 45

Susanne Nilsen, Helse Midt-Norge RHF

Tove Karin Loudon, Diakonhjemmet Sykehus

Trine Berg, Sykehusapoteket Gjøvik, telefon 90 04 60 76

Vesna Tanakovic Lien, Sjukehusapoteka Vest - Førde 

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Anne Fjørkenstad, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst. Telefon 906 51 216

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF. Telefon 911 79 781

Elenaz Naderkhani, Sykehusapotek Nord HF 

Sylvia Granlund, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Mandat for helsepersonell i spesialistgrupper – legemidler

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler gjennomfører anskaffelser av legemidler på vegne av alle helseforetak i Norge. Sykehusinnkjøp HF legger grunnlag for innkjøp og levering av legemidler og andre apotekvarer etter oppdrag fra de regionale helseforetakene (RHFene) og helseforetakene (HFene). Formålet ved konkurranseutsetting av legemidler i spesialisthelsetjenesten er å sikre rask tilgang til legemidler og samtidig redusere kostnadene. Gode innkjøp av legemidler bidrar til mer og bedre pasientbehandling.

Et viktig særtrekk ved konkurranseutsetting av legemidler er den kliniske kompetansen. Det er derfor av stor verdi at ledende kliniske ekspertise deltar i arbeidet i spesialistgrupper. Medlemmene oppnevnes på bakgrunn av sin kliniske kompetanse innenfor det aktuelle sykdomsområdet og representerer RHFene/HFene som de er ansatt i. Brukerrepresentanter deltar også i arbeidet, de er for tiden oppnevnt av de regionale Brukerutvalgene. Statens legemiddelverk (SLV) deltar som fast medlem i spesialistgruppene. Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er sekretariat og har prosjektledelsen for anskaffelsene.

Spesialistgrupper skal:

 • gi faglige innspill ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for det enkelte terapi-/sykdomsområdet

 • utarbeide anbefalinger eller annen relevant informasjon til det kliniske miljøet om hvordan anskaffelsen skal følges på det enkelte sykehus, og eventuelt utarbeide måltall for realistisk byttegrad

 • utarbeide program til og delta på anbudssseminarer

 • bistå i implementeringen av anskaffelsen

RHFene har besluttet at spesialistgruppens anbefaling skal benyttes som instruks i eget HF.

Utnevnelse av medlemmer

RHF vurderer egnethet og utnevner medlemmene av spesialistgruppen som utfører arbeidet på vegne av RHF. RHF/HF fristiller tid for helsepersonell og dekker reiseutgifter i forbindelse med spesialistgruppemøter og arrangementer tilknyttet anskaffelsen. Medlemmet utpekes for 3 år ad gangen med mulighet for forlengelse.

Arbeidsform

Arbeidet innebærer 3-4 heldags spesialistgruppemøter per år, samt deltagelse på LIS-seminar. Anskaffelsene gjennomføres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og følger regler om habilitet og taushetsplikt.

Nyheter fra divisjon legemidler

Anbudsseminarer

Sykehusinnkjøp HF arrangerer årlig helseforetakenes anbudsseminarer for de ulike legemiddelgruppene som det gjenneomføres anskaffelser for. Under finner du en oversikt over kommende og gjennomførte anbudsseminarer.

Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

Helseforetakenes onkologi-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-onkologi-seminar-2020-2020-02-12Helseforetakenes onkologi-seminar 202012.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.
Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-tnf-bio-seminar-2020-2020-01-22Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020Se foredragene fra helseforetakenes TNF BIO-seminar.
Leverandørseminar legemidler 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2019-2019-12-13Leverandørseminar legemidler 2019Fredag 13. desember arrangerte Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler vårt årlige leverandørseminar.
Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-2019-2019-09-04Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 20194. og 5. september 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes helseforetakenes anbudsseminar for farmasøytiske spesialpreparater.
Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-onkologi-2019-2019-02-06Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 20196. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar i Bergen.
Helseforetakenes MS-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-ms-seminar-2019-2019-01-16Helseforetakenes MS-seminar 201916. og 17. januar 2019 arrangerte LIS-MS-spesialistgruppe seminar om immunmodulerende legemidler til behandling av MS, og om LIS-anbud for 2019.
Helseforetakenes hepatittseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hepatittseminar-2019-2019-01-09Helseforetakenes hepatittseminar 20199. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF «Helseforetakenes hepatittseminar» på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
TNF BIO spesialistseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/tnf-bio-spesialistseminar-2019-2019-01-07TNF BIO spesialistseminar 20197. og 8. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes TNF BIO -seminar i Oslo.
Helseforetakenes HIV-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2018-2018-08-30Helseforetakenes HIV-seminar 2018Seminar 30. august 2018 om HIV-behandling, samt resultater av LIS-anbud for 2018.
Helseforetakenes LAR-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-lar-seminar-2018-2018-08-29Helseforetakenes LAR-seminar 2018Helseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.
Anbudsseminar MS 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-ms-2018-2018-01-16Anbudsseminar MS 201816. og 17. januar 2018 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes MS-seminar i Kristiansand.
Anbudsseminar hepatitt c 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-hepatitt-c-2018-2018-01-11Anbudsseminar hepatitt c 201811. januar arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes hepatitt c-seminar i Oslo.

Diverse informasjon

Nye metoder

For henvendelser som gjelder nye legemidler og indikasjonsutvidelser som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten, samt forhandling om pris på legemidlene, kan du kontakte vår Avdeling for Nye Metoder (e-post).

For informasjon om systemet for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye Metoders nettside.

Web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader

Her finner du web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Alle i helseforetakene med tjenstlige behov har tilgang på SLMK. Dersom du ikke har tilgang men ønsker det, kan du kontakte Aase-Britt Holmboe på epost aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

H-preparater

Oppgjørsavtalen for helseforetaksfinansiert legemidler er revidert med virkning fra 1. januar 2021. I den reviderte utgaven av avtalen åpnes det for generiske legemiddelbytter. Les mer om den nye reviderte avtalen her.

Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept-ordningen) (PDF) 

Legemiddellisten H-resept (XLSX)

Legemiddellisten H-resept (PDF)

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten.

Erfaringsrapport, miljø

I 2022 ble det utarbeidet en rapport om bruk av miljøkrav i anskaffelser av legemidler. Den kan finnes her:

Norsk versjon (PDF)
Engelsk versjon (PDF)

Fant du det du lette etter?