Legemidler

Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.

Legemiddelstrategi​

Legemiddelstrategien ble vedtatt høsten 2018 av styret i Sykehusinnkjøp HF. 

Det er den første kategoristrategien av de 13 innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp har ansvaret for.

Hovedmålet for strategien er «Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler». 

Les hele strategien her

Anskaffelser, avtaler og anbefalinger

For oversikt over pågående og kommende anbud, se anskaffelsesplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF).

Mer om den felles nordiske anskaffelsen på legemidler kan du lese her

Under finner du en oversikt over avtalene divisjon legemidler har inngått, med anbefaling av legemidler for ulike brukergrupper.

Les mer om hver enkelt anbefaling her

Klikk på tittelen for å se PDF med avtaler og anbefalinger:

Blodkoagulasjonsfaktorer - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. desember 2019 til 31. august 2020, med opsjon om forlengelse til 31. august 2021.

Hepatitt C - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021.              

Hepatitt B - Avtale og anbefalinger for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021.               

H-resept – Nasjonal avtale som gjelder gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

LAR – Avtaler og anbefalinger for perioden 1. februar 2019 til 30. september 2020.

Multippel sklerose (MS) - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. mars 2019 til 29. februar 2020.

Onkologi - Avtaler for onkologi og kolonistimulerende legemidler gjelder fra 1. april 2019 til 31. mars 2020. For Rituksimab gjelder nye avtaler fra 1. februar 2019 til 31. mars 2020.

Radiofarmaka – Nasjonal avtale som gjelder fra 15. november 2018 til 14. november 2020, med mulighet for forlengelse.                                                  

TNF/BIO - Biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Avtaler og anbefalinger gjelder fra 1. februar 2020.

HIV - Avtale og anbefalinger for perioden 1. desember 2019 til 30.november 2021, med opsjon om forlengelse til 30. desember 2021.

Pulmonal arteriell hypertensjon PAH - Avtale og anbefaling for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019.

Legemidler mot alvorlig eosinofil astma - Avtale og anbefaling for perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020.               

Anemi - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. mars 2018 til 29. februar 2020.

Avtaleforvaltning

Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no. Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.       

Kontaktpersoner 

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF jobber tett med de øvrige helseforetakenes fagfolk og spesialister ved anskaffelser av legemidler. Under vil du finne en oversikt over de ansatte i divisjon legemidler, medlemmene i spesialistgruppene som bidrar under anskaffelsene og LIS-kontaktene ute i helseforetakene. 

Ansatte i divisjon legemidler

Portrett

Bente Hayes

Innkjøpsdirektør legemidler 
bente.hayes@sykehusinnkjop.no
+47 901 79 521

Portrett

Tommy Juhl Nielsen

Avdelingsleder, avdeling Nye Metoder
tommy.juhl.nielsen@sykehusinnkjop.no
+47 922 20 999


Portrett

Nicolai Maric Bjørnæs

avdelingsleder, anskaffelser 
nicolai.maric.bjornes@sykehusinnkjop.no
+47 482 54 418


Portrett

Geir Ove Andersen

Medisinsk rådgiver 
geir.ove.andersen@sykehusinnkjop.no
+47 484 95 859

Portrett

Kjetil Flateby

Innkjøpsrådgiver 
kjetil.flateby@sykehusinnkjop.no
+47 975 38 283

Portrett

Aase Britt Holmboe

Farmasøytisk rådgiver 
aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no
+47 913 46 461

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434


Portrett

Anne-Mari Kirste

Rådgiver 
anne-mari.kirste@sykehusinnkjop.no
+47 957 22 513


Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Innkjøpsrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Portrett

Asbjørn Mack

Fagsjef legemidler 
asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no
+47 907 34 901

Portrett

Maja Anette Flønes Monsen

Farmasøytisk rådgiver 
maja.monsen@sykehusinnkjop.no
+47 996 93 062


Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101


Portrett

Laila Pagh-Skov

Kvalitetsleder 
laila.pagh-skov@sykehusinnkjop.no
+47 958 83 146


Portrett

Anne Marthe Ringerud

Rådgiver forhandlinger
Anne.Marthe.Ringerud@sykehusinnkjop.no
+47 970 09 866


Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123


Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552


Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Iselin Dahlen Syversen

Rådgiver forhandlinger 
iselin.syversen@sykehusinnkjop.no
+47 958 60 663

Portrett

Christina Kvalheim

Rådgiver, avdeling Nye metoder
christina.kvalheim@sykehusinnkjop.no
+47 907 42 865

Portrett

Richard Andrè Våge

medisinsk rådgiver, avdeling Nye metoder 
Richard.Andre.vage@sykehusinnkjop.no
+47 909 94 859

Portrett

Nikolai Riise

advokat 
mailto:nikolai.riise@sykehusinnkjop.no
+47 ‭906 40 601‬


Portrett

Maud Bergesen

advokatfullmektig 
maud.bergesen@sykehusinnkjop.no
+47 994 22 423


Portrett

Wenche N. Thorkildsen

Administrasjonskonsulent 
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 31 118Spesialistgrupper

Innen kategori legemidler er det en spesialistgruppe per anbud. Under ser du en oversikt over hvilke representanter som sitter i spesialistgruppene, samt mandatet.

Spesialistgruppe TNF-hemmere/biologiske legemidler                

Jon Florholmen, professor, UNN HF
Gunnstein Bakland, overlege, Ph.d., UNN HF
Marte Schrumpf Heiberg, overlege, Ph.d., Diakonhemmet sykehus
Gustav Lehne, overlege, Dr. Med., OUS HF, Radiumhospitalet 
Lisbeth Rustad, overlege, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF       
Kristin Ryggen, overlege, St. Olavs Hospital HF 
Anna Birgitte Aga, overlege, Ph.d.,  OUS HF, Barnerevmatologisk avdeling
Jarle Rugtveit, overlege, Ph.d., OUS HF, Ullevål
Njål Idsø, brukerrepresentant
Petr Ricanek, overlege, Ph.d., Akershus universitetssykehus HF, Norsk gastroenterologisk forening                 
Øystein S. Sandanger, forsker, lege, Ph.d., Seksjon for hudsykdommer/Institutt for indremedisinsk forskning, OUS HF, Norsk forening for dermatologi og venerologi 
Silje Watterdal Syversen, overlege, Ph.d., Diakonhjemmet sykehus / Norsk revmatologisk forening
Steinar Vik, rådgiver, Sjukehusapoteka Vest HF
Tove Ragna Reksten, seniorrådgjevar, Statens legemiddelverk
Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tommy Juhl Nielsen, avdelingsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe MS-legemidler                     

Trygve Holmøy, professor, Akershus Universitetssykehus HF
Kjell-Morten Myhr, professor, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Lars Bø Professor, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Randi Cesilie Haugstad, MS spl, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Gro Owren Nygaard, Oslo univesitetssykehus HF
Margitta Kampman, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Heidi Øye Flemmen, Sykehuset Telemark HF
Mona Enstad, generalsekretær, Pasientorganisasjon
Leung-Ming Yu, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe hepatitt                     

Olav Dalgard, overlege, professor, dr. med, Akershus Universitetssykehus HF
Rafael Alexander Leiva, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Håvard Midgard, Helse Sør-Øst RHF
Asbjørn Ellingsen overlege, St. Olavs hospital HF
Lars Norman Karlsen,seksjonsoverlege, gastroenterologisk seksjon, Stavanger universitetssykehus HF
Jon Florholmen, seksjonsansvarlig / professor, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder,Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe onkologi                    

Daniel Heinrich, overlege ved onkologisk avdeling, spesialområde urologisk kreft, Akershus Universitetssykehus HF
Stephanie Beate Geisler, overlege, seksjonsleder leger Avdeling onkologi Akershus Universitetssykehus
Galina Tsykunova, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Oddbjørn Straume, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Fredrik Schjesvold, Oslo universitetssykehus HF
Gustav Lehne, overlege, onkolog, Oslo universitetssykehus HF
Heidi Glosli, overlege OUS Barnemedisinsak avdeling, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer, Oslo universitetssykehus HF
Odd Terje Brustugun, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Olav Dajani, GI-cancer, Oslo universitetssykehus HF
Randi Margit Ruud Mathiesen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Yngvar Fløisand, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Anders Waage, avdelingssjef avd for blodsykdommer, St. Olavs hospital HF
Torgrim Tandstad, Consultant in Radiation and Medical Oncology/Researcher, St. Olavs hospital HF
Katrine Løkkevig Abrahamsen, Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
Andreas Stensvold, avdelingssjef, MD, PhD Kreftavdelingen Sykehuset Østfold, Sykehuset Østfold HF
Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen
Einar Andreassen, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Kirsti Hjelme, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler    
Erik Sagdahl, farmasøytisk/helseøkonomisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe koagulasjonsfaktorer                     

Roald Lindås, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Heidi Glosli, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Pål Andrè Holme, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Siri Grønhaug, sykepleier, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Rikshospitalet
Bjørn Oddvar Strøm, forsker, Statens legemiddelverk
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, farmasøytisk rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe kontrastmidler                     

Dagrun Oddveig Johnsen, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Gaute Hagen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Åse Kjellmo, overlege, St. Olavs hospital HF
Iqbal Amjid, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tonje Marie Lukkassen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe LAR                     

Christian Ohldieck, seksjonsleder LAR, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Frank Ivar Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Kari Bussesund, seksjonsleder, Oslo universitetssykehus HF
Kim Amundsen, sykepleier/behandler, Oslo universitetssykehus HF
Unni Korshavn, avdelingsleder, LAR-Midt St. Olavs hospital HF
Brita Mauritzen Næss, rådgiver, Stavanger kommune
Oddbjørn Tysnes direktør, næringspolitikk, Apotekforeningen
Helle Endresen, forsker, Statens legemiddelverk
Anne Marthe Ringerud, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehsuinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe HIV                    

Rafael Alexander Leiva, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Dag Kvale, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Asbjørn Ellingsen, overlege, St. Olavs hospital HF
Ingrid Slørdal, sykepleier, St. Olavs hospital HF
Lene Sæther, sykehusfarmasøyt, St. Olavs hospital HF
Børge Førland Gjøse, overlege, Stavanger universitetssykehus HF
Jetmund Ringstad, seksjonsoverlege, Sykehuset Østfold HF
Vegard Skogen, seksjonsoverlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Kim Fangen, brukerrepresentant 
Carolin Hagen, rådgiver, Statens legemiddelverk
Morten Søndenå, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Anne Marthe Ringerud, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe alvorlig astma                    

Heidi Berg Rolke, avtalespesialist, Agder Medisinske Servicesenter / Torungen spesialistsenter
Sverre Lehmann, avdelingsdirektør / førsteamanuensis, Haukeland universitetssykehus / Universitetet i Bergen
Terje Tollåli, avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset
Eva Stylianou, overlege/Seksjonsleder, Oslo universitetssykehus
Anders Tøndell, overlege, St. Olavs hospital
Anette Grøvan, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk 
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehsuinnkjøp, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tommy Juhl Nielsen, rådgiver forhandlinger, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe PAH                     

Nils Heine Wald, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Jonny Vegsundvåg, overlege, Helse Møre og Romsdal HF
Arne Kistian Andreassen, ovelege, Oslo universitetssykehus HF
Øyvind Midtvedt, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Volker Pointz, overlege, Stavanger universitetssykehus HF
Børge Schieve, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehsuinnkjøp, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tommy Juhl Nielsen, rådgiver forhandlinger, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe diverse kjemoterapeutika                    

Gustav Lehne, overlege, onkolog, Oslo universitetssykehus HF
Cathrine Strømhaug, Sykehusapoteket Nord HF 
Katrine Løkkevig Abrahamsen, Sykehusapotekene HF 
Ann-Cathrin Lindahl, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Cathrine Strømhaug, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Judith Miranda Sylvia van der Laan, farmasøyt, tilvirkning, Sykehusapotekene HF
Mariel Elde, produksjonsfarmasøyt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehsuinnkjøp HF, divisjon legemidler
Maja Flønes Monsen, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Spesialistgruppe farmasøytiske spesialpreparater                     

Marion Neteland Farmasøyt, LIS-kontakt, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Børge Førland Gjøse, overlege, Helse Stavanger
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Gustav Lehne, overlege, onkolog, Oslo universitetssykehus HF
Laila Irene Bruun, farmasøyt, LIS-kontakt Oslo universitetssykehus HF
Skule Ingeberg, økonom, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Anne Dyvesveen, farmasøyt, Sentral LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Elisabeth Bjelland Berg, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, rådgiver, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Mariel Eide, produksjonsfarmasøyt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Rosi Floer, klinisk rådgiver/koordinator, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Susanne Wilhelm, farmaøsyt, LIS-kontakt, Sjukehusapoteka Vest HF
Hilde Bjelland Øvrelid, farmaøsyt, LIS-kontakt, Sjukehusapoteka Vest HF
Aashild Lone, farmasøyt, LIS-kontakt, Sjukehusapoteka Vest HF
Carolin Hagen, farmasøyt, Statens legemiddelverk
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp hF, divisjon legemidler
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe farmasøytiske spesialpreparater - antiinfektiver                 

Marion Neteland, farmasøyt, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Dag Berild, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Knut Gaustad, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Skule Ingeberg, økonom, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, rådgiver, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Mariel Eilde, produksjonsfarmasøyt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Gro Grimnes, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Carolin Hagen, farmasøyt, Statens legemiddelverk
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp hF, divisjon legemidler
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe infusjons- og skyllevæsker                    

Kjersti Ruud Haraldsen, farmasøyt, Akershus Universitetssykehus HF
Ole Ringdal Schlecter, sykepleier, Diakonhjemmet sykehus
Christina Strunck, avdelingsleder, produksjonsavdelingen, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Karin Røste, dastromed, spl, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Linda Sørensen, intensiv, spl, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Marianne Sævik, infeksjon, spl Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Marion Neteland Farmasøyt, LIS-kontakt, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Beint Sigmund Bentsen, barnemedisin, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Elizabeth Dorph anestesi, voksne, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Gunnar Kristoffer Bentsen, anestesi, barn, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Henrikke Petrine Ulstein, urologisk sykepleier, Oslo universitetssykehus HF
Ingrid Sparr, Oslo universitetssykehus HF
Laila Irene Bruun, farmasøyt, Lis-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Niklas Nilsson, farmasøyt, Oslo universitetssykehus HF
Rut Anne Thomassen, barnemedisin, KEF, Oslo universitetssykehus HF
Sedegheh Gharagozlian, KEF, Oslo universitetssykehus HF
Skule Ingeberg, økonom, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Wenche Lysenvoll, barneintensiv, spl, Oslo universitetssykehus HF
Cathrine Strømhaug, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotek Nord HF
Gløer Gløersen, farmasøyt tilvirkning, Sykehusapotekene HF
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, rådgiver, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe sondeernæring og andre medisinske næringsmidler                    

Liv Svendsbøe, KEF, Akershus Universitetssykehus HF
Anita Helland, KEF, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Karin Røste, KEF, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Marion Neteland, farmasøyt, LIS-kontakt, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Kristine Nordkvelle, KEF, Lovisenberg Diakonale sykehus AS
Laila Irene Bruun, farmasøyt, LIS-kontakt Oslo universitetssykehus HF
Sedegheh Gharagozlian, KEF, Oslo universitetssykehus HF
Skule Ingeberg Økonom, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Christina Strunck, farmasøyt, Sjukehusapoteka Vest HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, LIS-kontakt, St. Olavs hospital HF
Mette Vasseljen, KEF, St. Olavs hospital HF
Liv Auberg Czynski, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Sidsel Kristiansen, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapoteket i Nord HF
Ida Rasmussen, KEF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Spesialistgruppe veksthormon                  

Hilde Johanne Bjørndalen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
May-Synnøve Aarvoll, sykepleier, Oslo universitetssykehus HF
Jostein Andersen Førsvoll, overlege, Helse Stavanger HF
Samira Mohi-Aldin, overlege, St. Olavs hospital HF
Anders Jørgensen, overlege, Oslo Universitetssykehus HF
Espen Thiis-Evensen, overlege, Oslo Universitetssykehus HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler

Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehsuinnkjøp, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, senior rådgiver Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tommy Juhl Nielsen, rådgiver forhandlinger, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler 

Radiofarmaka:

Birger Tvedt, spesialsykepleier, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus 
Tove Grøvnes, enhetsleder, Nordlandssykehuset HF
Charlotte Eldjarn, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Merethe Wigen Andersen, seksjonsleder, bioingeniør, Oslo universitetssykehus HF 
Jeanett Hoff Antonsen, seksjonsleder, St.Olavs hospital HF
Hanne Walther, Sykehuset Østfold HF
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding,senoirrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Sjeldne sykdommer - HAE:

Linn Landrø, overlege, PhD, seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus HF 
Olav Rogde Gramstad, overlege, PhD, seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus HF 
Robert Brudevold, seksjonsoverlege, Ålesund sjukehus
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tonje Marie Lukkassen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

LIS-kontakter

Her finner du en oversikt over LIS-kontakter ute i helseforetakene.

(Sist oppdatert per september 2019).

Ann Cathrin Lindahl, Akershus Universtitetssykehus HF. Telefon 67 96 03 14

Randi Hukari, Diakonhjemmets sykehus AS. Telefon 414 46 105                                              

Berit Fossland, Helgelandssykehuset HF. Telefon 75 11 51 40                                           

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF. Telefon 412 98 525                                                                             

Kjetil Bjørkli, Helse Finnmark HF. Telefon 78 42 10 00                                                                         

Kine Brækkan, Helse Finnmark HF                       

Hilde Bjelland Øvrelid, Helse Fonna. Telefon 52 73 21 80                                                                             

Susanne Wilhelm, Helse Førde HF. Telefon 57 83 98 50

Marianne Nilsson, Sykehusapoteket i Kristiansund. Telefon 73 86 44 20                                                    

Anne Midtbust, Helse Nord-Trøndelag HF                         

Aashild Lone, Helse Stavanger HF. Telefon 51 51 93 60                                                                             

Anne Marit Pedersen-Bjergaard, Lovisenberg diakonale sykehus AS. Telefon 23 22 54 00                                           

Cathrine Strømhaug, Nordlandssykehuset HF. Telefon 75 53 41 15     

Marit Li, Nordlandssykehuset HF. Telefon 77 78 19 00                                                                      

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 470 23 488                                                                             

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 486 00 245

Kristina Eriksen, St. Olavs Hospital HF. Telefon 73 86 43 17 / 900 79 753                                                                             

Gløer Gløersen, Sykehuset i Vestfold HF. Telefon 33 34 30 89                                                                             

Trine Berg, Sykehuset Innlandet HF. Telefon 900 46 076                                                                              

Dag Hernes, Sykehuset Telemark HF. Telefon 35 00 47 22                                                                             

Marianne Vestereng Sire, Sykehuset Østfold HF. Telefon 905 77 371                                              

Gudrun Gudnadottir, Sørlandet Sykehus HF. Telefon 38 07 31 39

Sidsel Kristiansen, Sykehusapotek Nord HF

Elisabeth Bjelland Berg, Vestre Viken HF. Telefon 32 80 30 93                                                                             

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord HF

Sylvia Granlund, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF                                            

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF. Telefon 911 79 781

Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF                

Nyheter fra divisjon legemilder

Kommende arrangementer, divisjon legemidler

Anbudsseminarer

Sykehusinnkjøp HF arrangerer årlig helseforetakenes anbudsseminarer for de ulike legemiddelgruppene som det gjenneomføres anskaffelser for. Under finner du en oversikt over kommende og gjennomførte anbudsseminarer.

Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

Helseforetakenes onkologi-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-onkologi-seminar-2020-2020-02-12Helseforetakenes onkologi-seminar 202012.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.
Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-tnf-bio-seminar-2020-2020-01-22Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020Se foredragenefra helseforetakenes TNF BIO-seminar.
Leverandørseminar legemidler 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2019-2019-12-13Leverandørseminar legemidler 2019Fredag 13. desember arrangerte Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler vårt årlige leverandørseminar.
Helseforetakenes hiv-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2019-2019-11-21Helseforetakenes hiv-seminar 201921. november inviterer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler til helseforetakenes hiv-seminar i Oslo.
Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-2019-2019-09-04Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 20194. og 5. september 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes helseforetakenes anbudsseminar for farmasøytiske spesialpreparater.
Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-onkologi-2019-2019-02-06Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 20196. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar i Bergen.
Helseforetakenes MS-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-ms-seminar-2019-2019-01-16Helseforetakenes MS-seminar 201916. og 17. januar 2019 arrangerte LIS-MS-spesialistgruppe seminar om immunmodulerende legemidler til behandling av MS, og om LIS-anbud for 2019.
Helseforetakenes hepatittseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hepatittseminar-2019-2019-01-09Helseforetakenes hepatittseminar 20199. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF «Helseforetakenes hepatittseminar» på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
TNF BIO spesialistseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/tnf-bio-spesialistseminar-2019-2019-01-07TNF BIO spesialistseminar 20197. og 8. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes TNF BIO -seminar i Oslo.
Leverandørseminar – legemidler 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2018-2018-12-13Leverandørseminar – legemidler 2018Arrangeres 13. desember på Radisson Blu Oslo Plaza. Seminaret sendes direkte her.
Helseforetakenes HIV-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2018-2018-08-30Helseforetakenes HIV-seminar 2018Seminar 30. august 2018 om HIV-behandling, samt resultater av LIS-anbud for 2018.
Helseforetakenes LAR-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-lar-seminar-2018-2018-08-29Helseforetakenes LAR-seminar 2018Helseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.

Diverse informasjon

Nye metoder

For henvendelser som gjelder nye legemidler og indikasjonsutvidelser som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten, samt forhandling om pris på legemidlene,  kan du kontakte vår Avdeling for Nye Metoder (e-post).

For informasjon om systemet for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye Metoders nettside.

Web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader

Her finner du web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Alle i helseforetakene med tjenstlige behov har tilgang på SLMK. Dersom du ikke har tilgang men ønsker det, kan du kontakte Aase-Britt Holmboe på epost aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

H-preparater

Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept-ordningen) (PDF) 

Legemiddellisten H-resept per 1. desember 2019 (Excel-fil)

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, klikk på denne lenka.

Fant du det du lette etter?