Legemidler

Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.

Legemiddelstrategi​

Legemiddelstrategien ble vedtatt høsten 2018 av styret i Sykehusinnkjøp HF. 

Det er den første kategoristrategien av de 13 innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp har ansvaret for.

Hovedmålet for strategien er «Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler». 

Les hele strategien her

English version

Anskaffelser, avtaler og anbefalinger

For oversikt over pågående og kommende anbud, se anskaffelsesplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF).

Mer om den felles nordiske anskaffelsen på legemidler kan du lese her

Under finner du en oversikt over avtalene divisjon legemidler har inngått, med anbefaling av legemidler for ulike brukergrupper.

Les mer om hver enkelt anbefaling her

Klikk på tittelen for å se PDF med avtaler og anbefalinger:

Blodkoagulasjonsfaktorer - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. desember 2019 til 31. august 2020, med opsjon om forlengelse til 31. august 2021.

Hepatitt C - Avtaler og anbefalinger for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021.              

Hepatitt B - Avtale og anbefalinger for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021.               

H-resept – Nasjonal avtale som gjelder gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

LAR – Avtaler og anbefalinger for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021 (avtalen er prolongert).

Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) legemidler til behandling av Multippel sklerose (MS) -   Avtalene gjelder for perioden 1. mai 2020 til 30. april 2022 for glatirameracetat og interferoner, og 1. juni 2020 til 31. mai 2021 for øvrige legemidler.

Onkologi - Avtaler for onkologi, rituksimab og kolonistimulerende legemidler gjelder fra 1. april 2020 til 31. mars 2021. 

Radiofarmaka – Nasjonal avtale som gjelder fra 15. november 2018 til 14. november 2020, med mulighet for forlengelse.                                                  

TNF/BIO - Biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Avtaler og anbefalinger gjelder fra 1. februar 2020.

Mer om Hyrimoz:

HIV - Avtale og anbefalinger for perioden 1. desember 2019 til 30.november 2021, med opsjon om forlengelse til 30. desember 2021.

Pulmonal arteriell hypertensjon PAH - Avtale og anbefaling for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2020 (avtalen er prolongert).

Legemidler mot alvorlig eosinofil astma - Avtale og anbefaling for perioden 1. april 2020 til 31. mars 2021.               

Anemi - anbefalinger for perioden 1. juni 2020 - 31. mai 2022.

Nevroendokrine svulster - Anbefalingen gjelder fra 1. mai 2020 til 30. april 2021

Veksthormonmangel - Anbefalingen gjelder fra 1. mai 2020 til 30. april 2022

Avtaleforvaltning

Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no. Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.       

Kontaktpersoner 

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF jobber tett med de øvrige helseforetakenes fagfolk og spesialister ved anskaffelser av legemidler. Under vil du finne en oversikt over de ansatte i divisjon legemidler, medlemmene i spesialistgruppene som bidrar under anskaffelsene og LIS-kontaktene ute i helseforetakene. 

Ansatte i divisjon legemidler

Portrett

Bente Hayes

Innkjøpsdirektør legemidler 
bente.hayes@sykehusinnkjop.no
+47 901 79 521

Portrett

Tommy Juhl Nielsen

Avdelingsleder, avdeling Nye Metoder
tommy.juhl.nielsen@sykehusinnkjop.no
+47 922 20 999


Portrett

Nicolai Maric Bjørnæs

avdelingsleder, anskaffelser 
nicolai.maric.bjornes@sykehusinnkjop.no
+47 482 54 418


Portrett

Geir Ove Andersen

Medisinsk rådgiver 
geir.ove.andersen@sykehusinnkjop.no
+47 484 95 859

Portrett

Kjetil Flateby

Innkjøpsrådgiver 
kjetil.flateby@sykehusinnkjop.no
+47 975 38 283

Portrett

Aase Britt Holmboe

Farmasøytisk rådgiver 
aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no
+47 913 46 461

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434


Portrett

Anne-Mari Kirste

Rådgiver 
anne-mari.kirste@sykehusinnkjop.no
+47 957 22 513


Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Innkjøpsrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Portrett

Asbjørn Mack

Fagsjef legemidler 
asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no
+47 907 34 901

Portrett

Maja Anette Flønes Monsen

Farmasøytisk rådgiver 
maja.monsen@sykehusinnkjop.no
+47 996 93 062


Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101


Portrett

Laila Pagh-Skov

Kvalitetsleder 
laila.pagh-skov@sykehusinnkjop.no
+47 958 83 146


Portrett

Anne Marthe Ringerud

Rådgiver forhandlinger
Anne.Marthe.Ringerud@sykehusinnkjop.no
+47 970 09 866


Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123


Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552


Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Iselin Dahlen Syversen

Rådgiver forhandlinger 
iselin.syversen@sykehusinnkjop.no
+47 958 60 663

Portrett

Christina Kvalheim

Rådgiver, avdeling Nye metoder
christina.kvalheim@sykehusinnkjop.no
+47 907 42 865

Portrett

Richard Andrè Våge

medisinsk rådgiver, avdeling Nye metoder 
Richard.Andre.vage@sykehusinnkjop.no
+47 909 94 859

Portrett

Nikolai Riise

advokat 
mailto:nikolai.riise@sykehusinnkjop.no
+47 ‭906 40 601‬


Portrett

Maud Bergesen

advokatfullmektig 
maud.bergesen@sykehusinnkjop.no
+47 994 22 423


Portrett

Wenche N. Thorkildsen

Administrasjonskonsulent 
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 31 118Spesialistgrupper

Innen kategori legemidler er det en spesialistgruppe per anbud. Under ser du en oversikt over hvilke representanter som sitter i spesialistgruppene, samt mandatet.


Alvorlig eosinofil astma

Anders Tøndell, overlege, St. Olavs hospital HF
Anette Grøvan, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Eva Stylianou, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Heidi Berg Rolke, spesialist i lungemedisin, Oslo universitetssykehus HF
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Sverre Lehmann, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Terje Tollåli, overlege, Nordlandssykehuset HF
Tommy Juhl Nielsen, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Anemi

Anne Helen Ognøy, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Bjørn Odvar Eriksen, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Cecilia Margareta Montgomery Øien, St. Olavs hospital HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Ulf Teodor Øisand, overlege, Sørlandet Sykehus HF
Willy Aasebø, overlege, Akershus universitetssykehus

Diverse kjemoterapeutika

Dominik Ausbacher, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Espen Frøvold, farmasøyt, Sjukehusapoteka Vest HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Katrine Løkkevig Abrahamsen, farmasøyt, Sykehuset Østfold HF
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Mariel Elde, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim

Farmasøytiske spesialpreparater

Anne Dyvesveen, regional lis kontakt, Sykehusapotekene HF
Børge Førland Gjøse, overlege, Stavanger universitetssjukehus
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Elisabeth Bjelland Berg, farmasøyt, Sykehusapoteket Drammen
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, Sykehusapoteket Kristiansand
Gustav Lehne, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Hege Bue, seniorkonsulent, Statens legemiddelverk
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Laila Irene Bruun, farmasøyt, Oslo universitetssykehus HF
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Mariel Elde, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Marion Iren Neteland, farmasøyt, Helse Bergen HF
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Rosi Floer, klinisk rådgiver/koordinator, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Sidsel Kristiansen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF
Skule Ingeberg, økonom, Oslo universitetssykehus HF

Farmasøytiske spesialpreparater (ikke-parenterale legemidler)

Kjersti Nord, farmasøyt, Sykehusapoteket Østfold
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Susanne Wilhelm, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Førde

Farmasøytiske spesialpreparater (parenterale legemidler)

Hilde Bjelland Øvrelid, farmasøyt, Sykehusapoteket i Haugesund
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim

Farmasøytiske spesialpreparater (uregistrerte preparater)

Aashild Lone, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Stavanger
Ellen Bergh, farmasøyt, Sykehusapotekene HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Sidsel Kristiansen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF

Farmasøytiske spesialpreparater-antiinfektiver
Dag Berild, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Gro Grimnes, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, Sykehusapoteket Kristiansand
Hege Bue, seniorkonsulent, Statens legemiddelverk
Knut Gaustad, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Mariel Elde, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Marion Iren Neteland, farmasøyt, Helse Bergen HF
Sidsel Kristiansen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF
Skule Ingeberg, økonom, Oslo universitetssykehus HF

Hepatitt

Anne Helen Ognøy, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Asbjørn Ellingsen, overlege, St. Olavs hospital HF
Carola Marie Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Håvard Midgard, Oslo universitetssykehus HF
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Jon Florholmen, seksjonsansvarlig/professor, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Lars Norman Karlsen, seksjonsoverlege, Stavanger universitetssjukehus
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Olav Dalgard, overlege, Akershus universitetssykehus
Rafael Alexander Leiva, overlege, Haukeland Universitetssjukehus

HIV

Anne Marthe Ringerud, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Asbjørn Ellingsen, overlege, St. Olavs hospital HF
Børge Førland Gjøse, overlege, Stavanger universitetssjukehus
Dag Kvale, professor, Oslo universitetssykehus HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Hege Bue, seniorkonsulent, Statens legemiddelverk
Ingrid Slørdal, sykepleier, St. Olavs hospital HF
Jetmund Ringstad, seksjonsoverlege, Sykehuset Østfold HF
Kim Fangen, brukerrepresentant, Helse Sør-Øst RHF
Lene Sæther, sykehusfarmasøyt, St. Olavs hospital HF
Morten Søndenå, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Rafael Alexander Leiva, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Vegard Skogen, seksjonsoverlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Infusjon og skyllevæsker

Beint Sigmund Bentsen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Christina Strunck, avdelingsleder, Sjukehusapoteka Vest HF
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Elizabeth Dorph, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, Sykehusapoteket Kristiansand
Gunnar Kristoffer Bentsen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Kine Brækkan, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Laila Irene Bruun, farmasøyt, Oslo universitetssykehus HF
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Marion Iren Neteland, farmasøyt, Helse Bergen HF
Monica Ekornes, kef, Vestre Viken HF
Niklas Nilsson, farmasøyt, Oslo universitetssykehus HF
Ole Ringdal Schlecter, sykepleier, Diakonhjemmet sykehus
Rut Anne Thomassen, kef, Oslo universitetssykehus HF
Sedegheh Gharagozlian, kef, Oslo universitetssykehus HF
Skule Ingeberg, økonom, Oslo universitetssykehus HF
Wenche Lysenvoll, barneintensiv sykepleier, Oslo universitetssykehus HF

Koagulasjonsfaktorer

Bjørn Oddvar Strøm, forsker, Statens legemiddelverk
Carola Marie Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Heidi Glosli, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Pål Andrè Holme, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Richard Andrè Våge, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Roald Lindås, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Siri Grønhaug, sykepleier, Oslo universitetssykehus HF

Kontrastmidler

Dagrun Oddveig Johnsen, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Gaute Hagen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iqbal Amjid, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Tonje Marie Lukkassen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Åse Kjellmo, overlege, St. Olavs hospital HF

LAR

Alf Johnny Grinde, brukerrepresentant, Helse Midt-Norge RHF
Anne Marthe Ringerud, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Brita Mauritzen Næss, rådgiver, Helse Vest RHF
Christian Ohldieck, seksjonsleder, Haukeland Universitetssjukehus
Erik Hviding, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Frank Ivar Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Georg Mjønes, russpesialist/medisinsk rådgiver, St. Olavs hospital HF
Ingvild Hova Sporsheim, sykehusfarmasøyt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Kari Bussesund, seksjonsleder, Oslo universitetssykehus HF
Kim Amundsen, sykepleier/behandler, Oslo universitetssykehus HF
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Reidun Os Husteli, forsker, Statens legemiddelverk

MS-legemidler

Anne Helen Ognøy, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Marie Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Gro Owren Nygaard, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Heidi Øyen Flemmen, overlege, Sykehuset Telemark HF
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Kjell-Morten Myhr, professor, Haukeland Universitetssjukehus
Lars Bø, professor, Haukeland Universitetssjukehus
Leif Birger Mækinen, brukerrepresentant, Regionalt brukerutvalg
Leung-Ming Yu, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Margitta Kampman, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Randi Cesilie Haugstad, sykepleier, Haukeland Universitetssjukehus
Trygve Holmøy, professor, Akershus universitetssykehus

Onkologi

Andreas Stensvold, avdelingssjef, Sykehuset Østfold HF
Anne Helen Ognøy, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Marie Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Daniel Heinrich, overlege, Akershus universitetssykehus
Einar Andreassen, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Erik Sagdahl, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Fredrik Schjesvold, rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Galina Tsykunova, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Gustav Lehne, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Heidi Glosli, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Katrine Løkkevig Abrahamsen, farmasøyt, Sykehuset Østfold HF
Kirsti Hjelme, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Odd Terje Brustugun, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Oddbjørn Straume, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Olav Dajani, , Oslo universitetssykehus HF
Ole Alexander Opdalshei, , Kreftforeningen
Randi Margit Ruud Mathiesen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Stephanie Beate Geisler, , Akershus universitetssykehus
Torgrim Tandstad, consultant, St. Olavs hospital HF
Yngvar Fløisand, overlege, Oslo universitetssykehus HF

PAH

Arne Kistian Andreassen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Atena Miroslawska, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Jonny Vegsundvåg, overlege, Helse Møre og Romsdal HF
Nils Heine Walde, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tommy Juhl Nielsen, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Volker Pointz, overlege, Stavanger universitetssjukehus
Øyvind Midtvedt, overlege, Oslo universitetssykehus HF

Radiofarmaka

Birger Tvedt, spesialsykepleier, Haukeland Universitetssjukehus
Charlotte Eldjarn, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Erik Hviding, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Hanne Walther, seksjonsleder, Sykehuset Østfold HF
Håvard Stenbekk Giltvedt, Oslo universitetssykehus HF
Jeanett Hoff Antonsen, seksjonslede, St. Olavs hospital HF
Kirsten Heitmann, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Lene Dahl Hokland, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Sjeldne sykdommer - Fabrys

Anette Grøvan, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Einar Svarstad
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Nikolai Riise, advokat mna, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Rannveig Skrunes
Tonje Marie Lukkassen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Trond Geir Jenssen 

Sjeldne sykdommer - Gaucher

Anette Grøvan, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Nikolai Riise, advokat mna, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ole Iversen, professor, Oslo universitetssykehus HF
Tobias Gedde-Dahl d.y., leder, Oslo universitetssykehus HF
Tonje Marie Lukkassen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Sjeldne sykdommer - HAE

Anette Grøvan, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Linn Landrø, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Olav Rogde Gramstad, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Robert Brudevold, seksjonsoverlege, Ålesund sjukehus
Tonje Marie Lukkassen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Sondeernæring og andre medisinske næringsmidler

Anita Helland, kef, Haukeland Universitetssjukehus
Christina Strunck, avdelingsleder, Sjukehusapoteka Vest HF
Christine Toft, kef, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Hege Thorsrud, kef, Oslo universitetssykehus HF
Ingvild Hansen Ivan, kef, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Katrine Kjenstadbakk Brede, kef, St. Olavs hospital HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
Laila Irene Bruun, farmasøyt, Oslo universitetssykehus HF
Liv Svendsbøe, kef, Akershus universitetssykehus
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Marion Iren Neteland, farmasøyt, Helse Bergen HF
Monica Ekornes, kef, Vestre Viken HF
Sedegheh Gharagozlian, kef, Oslo universitetssykehus HF
Sidsel Kristiansen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF
Skule Ingeberg, økonom, Oslo universitetssykehus HF

TNF/BIO

Ann Elisabeth Østvik, overlege, St. Olavs hospital HF
Anna Birgitte Aga, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Bertha Storesund, overlege, Revmatologisk forening, leder
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Gunnstein Bakland, ovelege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Gustav Lehne, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jarle Rugtveit, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jon Florholmen, seksjonsansvarlig/professor, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Kristin Ryggen, avdelingssjef/overlege, St. Olavs hospital HF
Lisbeth Rustad, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Marte Schrumpf Heiberg, overlege, Diakonhjemmet sykehus
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Njål Idsø, Pasientorganisasjon
Petr Ricanek, overlege, Akershus universitetssykehus, Norsk gastroenterologisk forening
Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Silje Watterdal Syversen, overlege, Diakonhjemmet sykehus, Norsk revmatologisk avdeling
Steinar Vik, farmasøyt, Sjukehusapoteka Vest HF
Tove Ragna Reksten, helseøkonom, Statens legemiddelverk
Øystein S. Sandanger, lege/forsker, Oslo universitetssykehus HF, Norsk forening for dermatologi og venerologi

Veksthormon/nevroendokrine svulster

Anders Palmstrøm Jørgensen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Espen Thiis-Evensen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Hilde Johanne Bjørndalen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jostein Andersen Førsvoll, overlege, Stavanger universitetssjukehus
May-Synnøve Aarvoll, sykepleier, Oslo universitetssykehus HF
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Samira Mohi Aladin, overlege, St. Olavs hospital HF
Tommy Juhl Nielsen, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

LIS-kontakter

Her finner du en oversikt over LIS-kontakter ute i helseforetakene.

(Sist oppdatert per september 2019).

Ann Cathrin Lindahl, Akershus Universtitetssykehus HF. Telefon 67 96 03 14

Randi Hukari, Diakonhjemmets sykehus AS. Telefon 414 46 105                                              

Iselin Sørstad Elvheim, Helgelandssykehuset HF.                                       

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF. Telefon 412 98 525                                                                             

Kjetil Bjørkli, Helse Finnmark HF. Telefon 78 42 10 00                                                                         

Kine Brækkan, Helse Finnmark HF                       

Hilde Bjelland Øvrelid, Helse Fonna. Telefon 52 73 21 80                                                                             

Susanne Wilhelm, Helse Førde HF. Telefon 57 83 98 50

Marianne Nilsson, Sykehusapoteket i Kristiansund. Telefon 73 86 44 20                                                    

Anne Midtbust, Helse Nord-Trøndelag HF                         

Aashild Lone, Helse Stavanger HF. Telefon 51 51 93 60                                                                             

Anne Marit Pedersen-Bjergaard, Lovisenberg diakonale sykehus AS. Telefon 23 22 54 00                                           

Cathrine Strømhaug, Nordlandssykehuset HF. Telefon 75 53 41 15     

Marit Li, Nordlandssykehuset HF. Telefon 77 78 19 00                                                                      

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 470 23 488                                                                             

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF. Telefon 486 00 245

Kristina Eriksen, St. Olavs Hospital HF. Telefon 73 86 43 17 / 900 79 753                                                                             

Gløer Gløersen, Sykehuset i Vestfold HF. Telefon 33 34 30 89                                                                             

Trine Berg, Sykehuset Innlandet HF. Telefon 900 46 076                                                                              

Dag Hernes, Sykehuset Telemark HF. Telefon 35 00 47 22                                                                             

Marianne Vestereng Sire, Sykehuset Østfold HF. Telefon 905 77 371                                              

Gudrun Gudnadottir, Sørlandet Sykehus HF. Telefon 38 07 31 39

Sidsel Kristiansen, Sykehusapotek Nord HF

Elisabeth Bjelland Berg, Vestre Viken HF. Telefon 32 80 30 93                                                                             

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord HF

Sylvia Granlund, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF                                            

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF. Telefon 911 79 781

Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF                

Nyheter fra divisjon legemidler

Anbudsseminarer

Sykehusinnkjøp HF arrangerer årlig helseforetakenes anbudsseminarer for de ulike legemiddelgruppene som det gjenneomføres anskaffelser for. Under finner du en oversikt over kommende og gjennomførte anbudsseminarer.

Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

Helseforetakenes onkologi-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-onkologi-seminar-2020-2020-02-12Helseforetakenes onkologi-seminar 202012.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.
Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-tnf-bio-seminar-2020-2020-01-22Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020Se foredragene fra helseforetakenes TNF BIO-seminar.
Leverandørseminar legemidler 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2019-2019-12-13Leverandørseminar legemidler 2019Fredag 13. desember arrangerte Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler vårt årlige leverandørseminar.
Helseforetakenes hiv-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2019-2019-11-21Helseforetakenes hiv-seminar 201921. november inviterer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler til helseforetakenes hiv-seminar i Oslo.
Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-2019-2019-09-04Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 20194. og 5. september 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes helseforetakenes anbudsseminar for farmasøytiske spesialpreparater.
Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-onkologi-2019-2019-02-06Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 20196. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar i Bergen.
Helseforetakenes MS-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-ms-seminar-2019-2019-01-16Helseforetakenes MS-seminar 201916. og 17. januar 2019 arrangerte LIS-MS-spesialistgruppe seminar om immunmodulerende legemidler til behandling av MS, og om LIS-anbud for 2019.
Helseforetakenes hepatittseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hepatittseminar-2019-2019-01-09Helseforetakenes hepatittseminar 20199. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF «Helseforetakenes hepatittseminar» på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
TNF BIO spesialistseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/tnf-bio-spesialistseminar-2019-2019-01-07TNF BIO spesialistseminar 20197. og 8. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes TNF BIO -seminar i Oslo.
Leverandørseminar – legemidler 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2018-2018-12-13Leverandørseminar – legemidler 2018Arrangeres 13. desember på Radisson Blu Oslo Plaza. Seminaret sendes direkte her.
Helseforetakenes HIV-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2018-2018-08-30Helseforetakenes HIV-seminar 2018Seminar 30. august 2018 om HIV-behandling, samt resultater av LIS-anbud for 2018.
Helseforetakenes LAR-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-lar-seminar-2018-2018-08-29Helseforetakenes LAR-seminar 2018Helseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.

Diverse informasjon

Nye metoder

For henvendelser som gjelder nye legemidler og indikasjonsutvidelser som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten, samt forhandling om pris på legemidlene,  kan du kontakte vår Avdeling for Nye Metoder (e-post).

For informasjon om systemet for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye Metoders nettside.

Web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader

Her finner du web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Alle i helseforetakene med tjenstlige behov har tilgang på SLMK. Dersom du ikke har tilgang men ønsker det, kan du kontakte Aase-Britt Holmboe på epost aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

H-preparater

Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept-ordningen) (PDF) 

Legemiddellisten H-resept per 1. juni 2020 (Excel-fil)

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, klikk på denne lenka.

Fant du det du lette etter?